Hakeminen esiopetukseen

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisellä esiopetushakemuksella. Esiopetuksen lukuvuosi alkaa elokuussa. Esiopetusta tarjotaan 4 tuntia päivässä pääsääntöisesti kello 9-13.

Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan samalla lomakkeella. Esiopetuspäiväkodeissa tarjotaan varhaiskasvatusta aamulla ennen esiopetuksen alkua ja iltapäivisin esiopetuksen jälkeen. Varhaiskasvatus on maksullista. Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta haetaan samalla hakulomakkeella kuin esiopetuspaikkaa. Poikkeuksena ovat yksityiset päiväkodit, jonne tulee hakea varhaiskasvatuspaikkaa suoraan päiväkodista. Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta voi hakea esiopetuksen hakulomakkeella siten, että se alkaa ennen esiopetuksen alkamista, aikaisintaan 1.8. kuluvaa vuotta.

Jos tarvitsette lapsellenne esiopetuspaikan toimintakauden jo alettua tai hakuajan umpeuduttua, täyttäkää esiopetushakemus oheisesta linkistä. 

Esiopetus vuorohoidossa

Esiopetusta annetaan pääsääntöisesti esiopetusaikaan klo 9-13 myös vuorohoidossa oleville lapsille. Mikäli tämä on mahdotonta järjestää ilman, että lapsen päivät pitenevät kohtuuttomasti, esiopetusta järjestetään lapselle osittain myös illalla. Vuorohoitolasten kohdalla kiinnitetään huomiota siihen, että lapsi saa kokemuksia ryhmätoiminnasta ikäistensä kanssa.

Lasten edun näkökulmasta on myös tärkeää, ettei lasten esiopetus- ja varhaiskasvatuspäivästä tule kohtuuttoman pitkää.

Esiopetuspaikat 2021-2022

Esiopetusta järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa sekä ruotsinkielisen kielikylvyn esiopetusta Gesterbyn koululla. Vuosittain päätettävät esiopetuksen järjestämispaikat vahvistetaan ilmoittautumisajan jälkeen, kun tiedetään alueen esioppilaiden kokonaismäärä seuraavalle lukuvuodelle.

Kunnallisissa yksiköissä esiopetusryhmä ryhmäkoko on pääsääntöisesti 21 lasta Yksityisissä päiväkodeissa esiopetuksen ryhmässä on oltava vähintään 10 lasta suomenkielisissä yksiköissä ja 5 ruotsinkielisissä. 

Itäinen alue

Keskustan alue

Pohjoinen alue

Ruotsinkieliset yksiköt

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus 

Suomenkielinen varhaiskasvatus

Palvelunumero: 050 577 4755 
Puhelinneuvonta-ajat: 
Maanantai–perjantai klo 8.30–11.00 

varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi 

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus

smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi 
puh. 040 080 7631 

Tietoa esiopetuksen kuljetuksista