Hakeminen esiopetukseen

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisellä esiopetushakemuksella. Esiopetuksen lukuvuosi alkaa elokuussa. Esiopetusta tarjotaan 4 tuntia päivässä pääsääntöisesti kello 9-13.

Esiopetukseen liittyvään varhaiskasvatukseen haetaan samalla lomakkeella. Esiopetuspäiväkodeissa tarjotaan varhaiskasvatusta aamulla ennen esiopetuksen alkua ja iltapäivisin esiopetuksen jälkeen. Varhaiskasvatus on maksullista. Esiopetukseen liittyvää varhaiskasvatusta haetaan samalla hakulomakkeella kuin esiopetuspaikkaa. Poikkeuksena ovat yksityiset päiväkodit, jonne tulee hakea varhaiskasvatuspaikkaa suoraan päiväkodista. Esiopetukseen liittyvää varhaiskasvatusta voi hakea esiopetuksen hakulomakkeella siten, että se alkaa ennen esiopetuksen alkamista, aikaisintaan 1.8. kuluvaa vuotta.

Jos tarvitsette lapsellenne esiopetuspaikan toimintakauden jo alettua tai hakuajan umpeuduttua, täyttäkää esiopetushakemus oheisesta linkistä. 

Ilmoittautumisaikana jätettyjen hakemusten päätökset postitetaan perheille huhtikuun lopussa.

Esiopetus vuorohoidossa

Esiopetusta annetaan pääsääntöisesti esiopetusaikaan klo 9-13 myös vuorohoidossa oleville lapsille. Mikäli tämä on mahdotonta järjestää ilman, että lapsen päivät pitenevät kohtuuttomasti, esiopetusta järjestetään lapselle osittain myös illalla. Vuorohoitolasten kohdalla kiinnitetään huomiota siihen, että lapsi saa kokemuksia ryhmätoiminnasta ikäistensä kanssa.

Lasten edun näkökulmasta on myös tärkeää, ettei lasten esiopetus- ja varhaiskasvatuspäivästä tule kohtuuttoman pitkää.

Esiopetuspaikat 2020-2021

Esiopetusta järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa sekä ruotsinkielisen kielikylvyn esiopetusta Gesterbyn koululla. Vuosittain päätettävät esiopetuksen järjestämispaikat vahvistetaan ilmoittautumisajan jälkeen, kun tiedetään alueen esioppilaiden kokonaismäärä seuraavalle lukuvuodelle.

Kunnallisissa yksiköissä esiopetusryhmä ryhmäkoko on pääsääntöisesti 21 lasta ja minimiryhmäkoko 14 lasta.  Yksityisissä päiväkodeissa esiopetuksen ryhmässä on oltava vähintään 10 lasta suomenkielisissä yksiköissä ja 5 ruotsinkielisissä. 

Jokirinteen päiväkotiin siirtyvät kaikki Finnsbackan esioppilaat yhdessä muun päiväkodin kanssa keväällä 2021. Veikkolan päiväkodin lapset siirtyvät Veikkolan uuteen päiväkotiin sen avauduttua keväällä 2021.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen palveluverkossa 2020-2021 tapahtuvat muutokset. 

Itäinen alue

Keskustan alue

Pohjoinen alue

Ruotsinkieliset yksiköt

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus 

Suomenkielinen varhaiskasvatus

Palvelunumero: 050 577 4755 
Puhelinneuvonta-ajat: 
Maanantai–perjantai klo 8.30–11.00 

varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi 

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus

smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi 
puh. 040 080 7631