Kodin ja koulun välinen viestintä - Wilma

Tunnusten luominen

Wilma-tunnusten luominen vaatii vahvan tunnistautumisen. Huoltajan henkilöllisyys varmennetaan mobiilivarmenteen tai pankkitunnusten avulla. Tunnusten luomisen yhteydessä huoltajat valtuutetaan hoitamaan huollettaviensa asioita Wilmassa (suomi.fi-valtuutus). Luot itsellesi tunnukset https://kirkkonummi.inschool.fi/connect - sivulla

Huoltajat, joilla on turvakielto, pyydetään olemaan yhteydessä, Tarja Tallgren tai Ann-Marie Rosenqvist-Berg (etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi)

Kun olet luonut itsellesi tunnukset voit kirjautua Kirkkonummen Wilmaan selaimella osoitteessa kirkkonummi.inschool.fi

Voit myös ottaa käyttöösi Wilma sovelluksen. Ohjeet sovelluksen käyttöönottoon

Инструкция по созданию логина в программе Wilma с использованием аутентификации Suomi.fi

Добавление учетной записи или "rooli", если у вас уже есть логин в Wilma

Tunnusten yhdistäminen ja roolin lisääminen

Voit yhdistää perheen kaikki lapset samaan Wilma-tunnukseen, jos kaikki lapset käyvät saman kunnan koulua. Toisen kunnan koulussa opiskelevien lasten/nuorten tunnuksia et voi yhdistää Wilman selainversiossa, mutta mobiililaitteiden Wilma-sovelluksilla sekin onnistuu.

Ohjeet roolin lisäämiseen

Wilman toiminnot - selaimessa

 • Etusivulla on lista niistä aineista tai kursseista, joita oppilaalla on tässä jaksossa. Rivillä kerrotaan myös viimeisimmät tätä ainetta/kurssia koskevat kotitehtävät.
 • Viestit-osiossa lähetetään viestejä opettajille ja koulun henkilökunnalle Wilman sisällä. Viestien lähetys toimii samantyyppisesti kuin sähköpostissa.
 • Työjärjestys-osiossa näet oppilaan työjärjestyksen jaksoittain tai lukukausittain.
 • Kokeet-osiossa on luettelo oppilaan tulevista kokeista.
 • Suoritukset-osiosta näet aineiden ja kurssien arvosanat.
 • Tuntimerkinnät-osiossa tarkastellaan ja selvitetään oppilaan poissaoloja. Tarkastele tuntimerkintöjä -välilehdellä näet tuntimerkinnät jaksoittain tai lukukausittain. Ilmoita poissaolosta -välilehdellä voit ilmoittaa kuluvan tai seuraavan päivän poissaolosta.
 • Tuki-osiossa on luettelo oppilaan saamasta tuesta, esim. tukiopetuksesta ja eriyttämisestä, sekä oppilaan pedagogiset asiakirjat. Täältä löytyvät myös kurinpitoon liittyvät toimenpiteet.
 • Arviointikeskustelut-osiossa näet tulevat ja menneet arviointikeskustelut
 • Tiedotteet-osiossa voit lukea opettajien ja henkilökunnan laatimia tiedotteita.
 • Opettajat-kohdasta näet koulun opettajaluettelon ja luokkien ryhmänohjaajat. Kirjekuoren kuvaa klikkaamalla voit lähettää opettajalle viestin.
 • Henkilökunta-kohdasta näet vastaavat tiedot muun kuin opetushenkilökunnan osalta.
 • Lomakkeet-osiossa voit täyttää erilaisia hakemuksia ja ilmoittautumisia, esim. kouluun ilmoittautuminen, kielivalintalomake
 • Hakemukset ja päätökset-osiossa voit hakea iltapäivätoimintapaikkaa, koulukuljetusta ja vapautusta koulunkäynnistä (loma-hakemus)
 • Käyttäjätilin asetukset -osiossa voit vaihtaa oman Wilma-salasanasi. Osiossa näkyy myös tapahtumahistoria Wilman käytöstä.
 • Ilmoitusasetukset-kohdassa voit valita, mistä asioista otat ilmoituksia vastaan ja miten (sähköpostilla ja/tai tekstiviestillä). Kaikkia asetuksia ei välttämättä voi muuttaa, sillä asetusmahdollisuudet riippuvat siitä, miten koulu on sallinut asetuksia muutettavan. Koulu on esimerkiksi voinut asettaa, että ilmoituksia voi ottaa vastaan vain sähköpostitse, ei tekstiviestillä.
 • Välittömät ilmoitukset: Voit ottaa vastaan sähköpostilla ja/tai tekstiviestillä tiedon uusista tuntimerkinnöistä ja viesteistä. Välitön ilmoitus lähtee vastaanottajalle heti, ja se sisältää vain yhden tapahtuman.
 • Kootut ilmoitukset: Voit ottaa vastaan sähköpostilla ja/tai tekstiviestillä tiedon uusista tuntimerkinnöistä, viesteistä, koearvosanoista ja tiedotteista. Voit lisäksi valita, milloin ilmoitukset lähetetään. Toisin kuin välitön ilmoitus, koottu ilmoitus voi sisältää useita tapahtumia.
 • Kyselyt-osiossa voit vastata opettajien ja henkilökunnan tekemiin kyselyihin
   

Wilma sovelluksen toiminnot

Wilma sovelluksessa voit:

 • vastaanottaa reaaliaikaisia ilmoituksia mm. viesteistä
 • lukea ja kirjoittaa viestejä
 • lukea tiedotteita
 • katsoa työjärjestyksen
 • nähdä kotitehtävät, kokeet ja tuntimerkinnät
 • selvittää poissaoloja
 • ilmoittaa poissaoloista etukäteen

https://kirkkonummi.inschool.fi/connect - Wilma-sivu missä luot itsellesi tunnukset

Kirkkonummen Wilma / kirjautumissivu kun sinulla on Wilma tunnukset luotu

Wilma tunnusten luominen - ohje huoltajille

Roolin lisääminen Wilmassa - ohje huoltajille

Wilma sovelluksen käyttöönotto - ohjeet huoltajille

Loma-anomus Wilmassa - ohjeet huoltajille

Yleisiä Wilma ohjeita huoltajille ja opiskelijoille / järjestelmäntuottajan ohjeet

Tarvittaessa lisätietoa antaa:

tarja.tallgren@kirkkonummi.fi