Kantvikin päiväkoti

Päiväkotimme

Kantvikin päiväkoti on Kirkkonummen keskustaan kuuluva päiväkoti, johon on keskitetty Kantvikin alueen esiopetus. Kantvikin päiväkodin tiloihin on siirtynyt Jolkbyn päiväkodin vuorohoito vuoden 2019 alusta.

Toimintamme

Toiminnan suunnittelussa kiinnitetään huomiota suotuisan oppimisympäristön rakentamiseen sekä yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja perheiden osallisuuteen.

Päiväkodin varhaiskasvatuksessa lapsi kehittyy vuorovaikutuksessa toisten lasten ja kasvattajien kanssa. Lähtökohtana on lapsuuden vaaliminen, lapsen mielikuvituksen, leikin ja luovuuden ymmärtäminen.

Tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle omien edellytystensä mukaiset mahdollisuudet kehittymiseen.

Lasten hyvän arjen perustan luomme rakentavassa yhteistyössä perheiden kanssa. Lähiympäristön hyödyntäminen näkyy jokapäiväisessä toiminnassa.

Kantvikin päiväkodissa toteutamme mediakasvatusta monin eri tavoin lapsen ikä huomioiden.

Ryhmien yhteystiedot

 Ryhmä Lasten ikä Puhelinnumero
Muruset 0-3 040 126 9428
Sirkkuset 2-4 040 126 9429
Hattarat 5.v + esiopetus 050 414 0520
Tikkarit 3-5 040 735 7813
Tuitut vuorohoito 040 520 5393
Nekut esiopetus 040 126 9548
Fariinit esiopetus 050 577 4780

Aukioloaika:
klo 6.30 - 17.30

Mikäli lapsen hoitoajan tarve on yllä olevaa aukioloaikaa laajempi, keskustelethan asiasta päiväkodin johtajan kanssa.

Osoite:
Sokeripolku 5
02460 Kantvik

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Päiväkodin johtaja:
Eija Renvall
040 520 1309

Varajohtaja:
Siru Jämsänen
040 126 9380

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja:
Hilkka Tuomivaara
040 829 4043

Varhaiskasvatuksen psykologi:
Aino Saarelainen
040 126 9740

Varhaiskasvatuksen kuraattori: 
Suvi Lindholm
040 573 5471

Esiopetuksen kuraattori:
Tiia Lamberg-Leinonen
040 126 9741