Jokirinteen päiväkoti

Toimintamme

Varhaiskasvatuksemme ja esiopetuksemme lähtökohta on lapsilähtöisyys. Lapsen halu tutkia ja pohtia häntä ympäröivää maailmaa sekä lapsen esittämät kysymykset, ajatukset ja toiveet antavat kasvattajille tietoa, mistä lapset ovat kiinnostuneita, mitä he haluavat oppia ja millä tavoin heidän kasvua, kehitystä ja oppimista voidaan parhaiten tukea ja edistää. Ilo on paras opettajamme.

Haluamme vaalia lapsuutta ja kannatella kasvatuskumppanuutta. Lapset saavat leikkiä, oppia ja tutkia omalla, heitä kiinnostavalla tavalla. Päiväkodissamme erilaiset kulttuuritaustat ja katsomukset ovat rikkaus. Tavoitteenamme on, että lasten omat sadut, tarinat ja leikit, toiminnan ja ilo näkyvät ja kuuluvat jokaisen lapsen päivässä.

Esiopetuksemme ja varhaiskasvatuksemme tehtävänä on vahvistaa lapsen oppimisedellytyksiä. Uskomme positiivisen kannustuksen voimaan. Haluamme tukea lapsen itsetunnon kehitystä antamalla hänelle myönteisiä oppimiskokemuksia yksilönä ja ryhmän jäsenenä.

Teemme lasten kiinnostuksen kohteet näkyväksi digitaalisten kasvunkansioiden avulla lapsille ja heidän läheisilleen.

Hyödynnämme metsää, luontoa ja rakennettua ympäristöä oppimisympäristönä. Opettelemme yhdessä vastuullista kuluttamista. Ihastelemme luonnon monimuotoisuutta, tutkimme ja tutustumme eri ilmiöihin ja kiinnostuksen kohteisiin. Tässä tutkimisessa hyödynnämme Case forest -pedagogiikkaa.

Olemme mukana Liikkuva varhaiskasvatus - ohjelmassa ja kannustamme lapsia liikkumaan niin sisällä kuin ulkonakin.

Päiväkotimme tarjoaa loistavat puitteet sekä sisä- että ulkopainotteiseen toimintaan.

Kaikki ryhmämme ovat ulkona oppimassa vähintään kerran viikossa.

Päiväkodissamme luonto-ja ympäristökasvatus näkyy kaikkien ryhmiemme toiminnassa. Päiväkotimme tavoittelee Vihreä lippu-ohjelman ympäristömerkkiä sekä toimii kestävän kehityksen ohjelman periaattein.

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Ryhmien yhteystiedot

 Ryhmä Ikä Puhelinnumero
Hippiäiset 040 126 9418
Sirkut 040 126 9417
Västäräkit 040 126 9419
Kertut 040 824 8394
Varpuset 040 126 9314
Tiaiset 040 041 6792
Pääskyt 040 573 4652
Peipot 040 126 9644
Pajulinnut 050 413 7458
Kehrääjät 040 520 5393

Aukioloaika:
klo 6.30 - 17.30 varausten mukaisesti

Lapsikohtaiset varhaiskasvatusaikavaraukset tehdään Päikky-järjestelmän kautta. Mikäli lapsen päivittäinen varhaiskasvatustarve on laajempi kuin 6.30-17.30, tulee asiasta keskustella päiväkodin johtajan kanssa.

Osoite:
Jokiniityntie 5 
02400 Kirkkonummi

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Päiväkodin johtaja:
Elina Utriainen
040 568 9620

Varajohtaja:
Emmi Åkerblom
050 327 2787

Kaisa Winqvist
050 414 3504

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja:
Johanna af Björksten
040 126 9836

Minna Heinäsuo
040 029 3487

Varhaiskasvatuksen psykologi:
Emma Toppari-Kallio
040-1269740

Varhaiskasvatuksen kuraattori
Suvi Lindholm
040 573 5471

Esiopetuksen kuraattori:
Nina Heinrichs
040 126 9741

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.