Laajakallion päiväkoti

Päiväkotimme

Laajakallion päiväkoti on osa Laajakallion oppimiskeskusta, jossa lapsen yhtenäinen oppimispolku sekä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyö on tärkeää. Päiväkotimme sijainti mahdollistaa monipuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen sekä ympäristö- ja liikuntakasvatuksen.

Toimintamme

Lapsella on mahdollisuus leikkiin, liikkumiseen, luontokokemuksiin, tutkimiseen ja satujen maailmaan. Laajakallion päiväkoti tarjoaa kasvatuskumppanuuden hengessä lapsilähtöistä, toimivaa ja hyvää arkea. Yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja vuorovaikutustaitoja vahvistetaan pienryhmätoiminnan kautta.

Päiväkodissamme tehdään lapselle digitaalinen portfolio yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa sähköisellä peda.net -oppimisalustalla (Diggaa mun digimatkaa). Näin tehdään näkyväksi lapsen oppimista, kasvua ja kehitystä sekä  ryhmien pedagogista toimintaa.

Laajakallion päiväkoti on mukana Liikkuva varhaiskasvatus - ohjelmassa, jonka kautta lasten liikkumista, liikkumisen iloa ja päivittäistä fyysistä aktiivisuutta lisätään toiminnassa.

Ryhmien yhteystiedot

Menninkäiset 040 126 9441 
Kiiltomadot 040 126 9439 
Kotitontut 040 126 9440 
Peikot 040 126 9442

Aukioloaika:
ma - pe klo 6.30 - 17.30 
varausten mukaisesti

Lapsikohtaiset varhaiskasvatusaikavaraukset tehdään Päikky-järjestelmän kautta. Mikäli lapsen päivittäinen varhaiskasvatustarve on laajempi kuin 6.30-17.30, tulee asiasta keskustella päiväkodin johtajan kanssa.

Osoite:
Sinipiiankuja 3
02400 Kirkkonummi

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

vs. Päiväkodin johtaja:
Pia Saranpää
040 126 9632

Varajohtaja:
Hannele Stafford
040 126 9422

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja:
Elsi Kuosmanen
040 829 4043

Varhaiskasvatuksen psykologi:
Emma Toppari-Kallio
040-1269740

Varhaiskasvatuksen kuraattori: 
Suvi Lindholm
040 573 5471

Esiopetuksen kuraattori:
Tiia Lamberg-Leinonen
040 126 9741