Työtilaukset

Työtilaukset Kirkkonummen Vedelle tehdään aina sähköisellä lomakkeella.

Asentaja soittaa tilaajalle  töiden ajankohdan sopimista varten noin viikon kuluessa tilauksesta.

Töiden tilausehdot

Liitostyö ja liitoskohta

Asiakas voi tilata liitostyön Kirkkonummen Vedeltä, kun

  • liittymissopimus on palautettu allekirjoitettuna Kirkkonummen Vedelle
  • selvitykset ja luvat on hankittu sekä
  • tarvittavat liikennejärjestelyt ja maankaivutyöt tehty

Kiinteistön ja Kirkkonummen Veden välinen vastuuraja on liitoskohdassa. Kaikki vesijohtoon liittämiseen liittyvät työt  suorittaa  Kirkkonummen Veden asentaja asiakkaan tilauksesta.  Muulla tavoin tehdyt liitostyöt puretaan asiakkaan kustannuksella.

Liittymän tilauksen yhteydessä laskutettu liittymismaksu ei sisällä maksua liitostyöstä. Liitostyön hinta ja tarkempi kuvaus  ks. palvelumaksuhinnasto

Kirkkonummen Veden asentaja liittää myös jätevesiputken pään Kirkkonummen Veden  viemäriverkostoon.  Jätevesiputken toisen pään liittäminen rakennuksen kvv-järjestelmään on asiakkaan omalla vastuulla. 

Rivi- ja kerrostalokohteet

Rivi- ja kerrostalokohteisiin voidaan tilata erillinen työmaaliittymä rakennusajaksi. Työmaaliittymä edellyttää myös erillistä sopimusta. Työmaaliittymästä ei  peritä liittymämaksua.

Työmaan päättymisen jälkeen asiakkaan on tilattava työmaaliitoksen tulppaus Kirkkonummen Vedeltä yhden kuukauden kuluessa työmaan päättymisestä.