Veikkolan päiväkoti

Päiväkotimme

Veikkolan päiväkodilla on pitkät perinteet - päiväkoti on toiminut vuodesta 1973 Veikkolan keskustassa suurten mäntyjen katveessa. Vuoden 2018 alusta vanha päiväkotirakennus tyhjennettiin ja siirryimme väistötiloihin. Uusi päiväkoti avautui 4.1.2021.

Toimintamme

Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta toimien yhdessä vanhempien ja muiden sidosryhmien kanssa kasvatuskumppanuuden hengessä. Meille tärkeää on lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa luoda häneen ja hänen perheeseensä alusta alkaen lämmin, turvallinen ja lasta kunnioittava suhde - hyvinvoiva lapsi on tärkein tavoitteemme.

Toimintamme perustana ovat lapsen yksilölliset tarpeet, vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, joiden pohjalta yhdessä lasten kanssa lähdetään luomaan kestoltaan eripituisia projekteja. Keskiössä ovat lapsilähtöinen toiminta, ilmiöpohjainen oppiminen sekä toiminnalliset menetelmät. Lapsen jokaiseen päivään kuuluu tärkeänä osana myös leikki, liikkuminen sekä arjen ja itsestä huolehtimisen taitojen harjoittelu. Yhtenä keskeisenä toimintamme tavoitteena on kestävän elämäntavan omaksuminen; Veikkolan päiväkoti on mukana Liikkuva varhaiskasvatus ja Vihreä lippu-ohjelmissa.  Liikkumiseen on mahdollisuus päivittäin niin sisällä kuin ulkona aktiivisuuteen houkuttelevassa päiväkodin pihassa. Hyödynnämme päiväkodin lähiympäristöä sekä ympäröivää luontoa.  Lapsiryhmät viettävät kerran viikossa aamupäivän luonnossa oppien. Harjoittelemme lasten kanssa myös vastuullisuutta ja kestäviä valintoja päivittäisessä toiminnassa sekä erilaisilla tapahtumilla tai tempauksilla.

Yksikössämme on monipuolinen tieto- ja viestintäteknologian välineistö, jota käytetään opettamisen ja oppimisen välineinä. Lapsilla on myös mahdollisuus omatoimisesti tutustua ja harjoitella välineistön käyttöä. Dokumentoimme lapsen kasvua, kehitystä, oppimista ja mielenkiinnon kohteita varhaiskasvatuksessa oloajan digitaaliseen kasvun kansioon, jota rakennetaan yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa.

Veikkolan päiväkodissa tarjotaan myös esiopetusta. Esiopetusryhmät tekevät yhteistyötä molempien Veikkolan alueen koulujen alkuopetuksen kanssa.

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Ryhmien yhteystiedot

Komeetat 040 126 9792  
Meteoriitit 040 594 2506
Pyrstötähdet 040 583 5242
Revontulet 040 594 2521
Sateenkaaret 040 583 5496
Tähtöset 040 126 9452

Aukioloaika:
ma - pe klo 6.30 - 17.30 
varausten mukaisesti

Lapsikohtaiset varhaiskasvatusaikavaraukset tehdään Päikky-järjestelmän kautta. Mikäli lapsen päivittäinen varhaiskasvatustarve on laajempi kuin 6.30-17.30, tulee asiasta keskustella päiväkodin johtajan kanssa.

Osoite:
Kisapolku 3
02880 Veikkola

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Päiväkodin johtaja:
Krista Lappalainen 
040 836 1742

Varajohtaja:
Niina Kallio-Flythström
050 414 0529

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja:
Anna-Maija Varhama
040 586 7293

Varhaiskasvatuksen kuraattori
Niina Muuronen
040 589 3063

Esiopetuksen kuraattori:
Patricia Envall
040 528 7638
patricia.envall@luvn.fi