Veikkolan päiväkoti

Päiväkotimme

Veikkolan päiväkodilla on pitkät perinteet - päiväkoti on toiminut vuodesta 1973 Veikkolan keskustassa suurten mäntyjen katveessa. Vuoden 2018 alusta vanha päiväkotirakennus tyhjennettiin ja siirryimme väistötiloihin, kunnes uusi Veikkolan päiväkoti valmistuu. Uusi päiväkoti tulee nousemaan vanhan päiväkodin tontille os. Kisapolku 3.

Toimintamme

Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta toimien yhdessä vanhempien ja muiden sidosryhmien kanssa kasvatuskumppanuuden hengessä. Meille tärkeää on lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa luoda häneen ja hänen perheeseensä alusta alkaen lämmin, turvallinen ja lasta kunnioittava suhde - hyvinvoiva lapsi on tärkein tavoitteemme.

Toimintamme perustana ovat lapsen yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet, joiden pohjalta yhdessä lasten kanssa lähdetään rakentamaan kestoltaan eripituisia projekteja. Keskiössä ovat lapsilähtöinen toiminta, ilmiöpohjainen oppiminen sekä toiminnalliset menetelmät. Lapsen jokaiseen päivään kuuluu tärkeänä osana myös leikki, liikkuminen sekä arjen ja itsestä huolehtimisen taitojen harjoittelu. Veikkolan päiväkoti on mukana Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmassa, liikkumiseen on mahdollisuus päivittäin niin sisällä kuin ulkonakin. Liikumme paljon hyödyntäen päiväkodin lähiympäristöä sekä ympäröivää luontoa. 

Esiopetusryhmämme tekevät tiivistä yhteistyötä molempien Veikkolan koulujen alkuopetuksen yhteistyöluokkien kanssa. Päivittäin Veikkolan koululla tapahtuvat ruokailut ovat myös tärkeä osa yhteistyötä.

Yksikössämme on monipuolinen tieto- ja viestintäteknologian välineistö, jota käytetään opettamisen ja oppimisen välineinä. Lapsilla on myös mahdollisuus omatoimisesti tutustua ja harjoitella välineiden käyttöä. Käytössämme ovat myös digitaaliset kasvun kansiot jokaiselle lapselle, joita rakennamme yhdessä lasten ja huoltajien kanssa lapsen varhaiskasvatuksen aikana. Kasvun kansioon lapsi dokumentoi omia mielenkiinnon kohteitaan, kasvuaan, kehitystään ja oppimistaan yhdessä kasvattajan sekä huoltajan kanssa.

Ryhmien yhteystiedot

 Ryhmä Ikä Puhelinnumero
Revontulet 3-5 040 594 2521
Sateenkaaret 3-5 040 126 9453
Meteoriitit 6 040 594 2506
Komeetat 6 040 126 9792

Aukioloaika:
klo 6.30 - 17.00

Mikäli lapsen hoitoajan tarve on yllä olevaa aukioloaikaa laajempi, keskustelethan asiasta päiväkodin johtajan kanssa.

Osoite:
Kisapolku 7C
02880 Veikkola

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Päiväkodin johtaja:
Krista Lappalainen 
040 836 1742

Varajohtaja:
Sanna Soini
050 414 0529

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja:
Anna-Maija Varhama
040 586 7293

Varhaiskasvatuksen psykologi:
Hanna Lehtinen
040 126 9667

Varhaiskasvatuksen kuraattori: 
Patricia Envall
040 589 3063

Esiopetuksen kuraattori:
Tiia Lamberg-Leinonen
040 126 9741