Vuorenmäen päiväkoti

Päiväkotimme

Vuorenmäen päiväkoti sijaitsee Veikkolan keskustassa ja toimii osana Vuorenmäen oppimiskeskusta. Lähimetsä ja päiväkodin vieressä sijaitseva urheilupuisto mahdollistavat monipuolisen ympärivuotisen liikunnan ja luonnossa toimimisen.

Päiväkotimme arvot ovat: kunnioitus, oikeudenmukaisuus, syli, kasvun rauha ja ilo.

Tarjoamme laadukasta, monipuolista ja ammattitaitoista varhaiskasvatusta ja esiopetusta ja toivotamme perheet omine vahvuuksine mukaan päiväkotimme toimintaan.

Toimintamme

Päiväkoti on lapselle ja perheille merkityksellinen yhteisö. Kohtaamme lapset ja perheet yhdenvertaisina yhteisön jäseninä. Vuorenmäen päiväkodissa haluamme edistää jokaisen lapsen hyvinvointia ja oppimista. Lasten ja perheiden osallisuus on meille tärkeää. Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin yhdessä leikkien, pohtien ja tutkien. Opettelemme toimimaan yhdessä, jokaista kuunnellen ja jokaisen mielipiteet huomioiden. Pyrimme mahdollistamaan jokaisen lapsen yksilöllisen kohtaamisen mm. toimimalla pienissä ryhmissä.

Rohkaisun, kannustuksen ja positiivisen huomion kohteena lapsi rohkaistuu yrittämään. Keskitymme lasten vahvuuksiin ja niiden kautta saataviin myönteisiin oppimiskokemuksiin. Yhdessä turvallisessa ympäristössä yrittäminen, erehtyminen ja onnistuminen rakentaa lapsen itsetuntoa- ja tuntemusta.  Positiivinen huumori kukkii yhteisössämme.

Dokumentoimme toimintaa, lapsen kasvua ja oppimista lasten kanssa valokuvaten, videoiden ja lasten pohdintoja kirjaten. Mediakasvatus on luonteva osa toimintaamme. Päiväkodissa on käytössä digitaalinen kasvunkansio; peda-net alustalla toimiva kansio, johon lapsen kasvua ja oppimista tallennetaan. Se on myös mainio yhteistyö- ja viestintäväline päiväkodin ja kodin välillä.

Oppimiskeskuksen yhteydessä toimiminen mahdollistaa meille toimivan yhteistyön koulun kanssa. Meillä on viikoittain käytössä koulun liikuntasali. Esiopetus tekee yhteistyötä alkuopetuksen kanssa.

Painopistealueemme ovat taide- ja mediakasvatus sekä luonto- ja ympäristökasvatus.

Olemme mukana Diggaa mun digimatkaa- ja Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmassa.

Päiväkodissa toimii aktiivinen vanhempainyhdistys.

Ryhmien yhteystiedot

 Ryhmä Ikä Puhelinnumero
Hipsuvarpaat 0-3 040 126 9537
Naavatassut 3-6 040 126 9538
Sammaltossut 3-5  040 126 9791
Metsämaahiset 6 040 765 0423
Vuorenhaltijat 6 040 126 9539

Aukioloaika:
klo 6.30 - 17.30

iltahoito arkisin klo 18.00 - 22.00

Mikäli lapsen hoitoajan tarve on yllä olevaa aukioloaikaa laajempi, keskustelethan asiasta päiväkodin johtajan kanssa.

Osoite:
Eerikinkartanontie 5
02880 Veikkola

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Päiväkodin johtaja:
Kirsi Kreutzman
040 126 9516

Varajohtaja:
Hilla Ruokokoski
040 126 9139

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, esiopetus:
Anne Toivio
040 126 9647

Varhaiskasvatuksen psykologi:
Hanna Lehtinen
040 126 9667

Varhaiskasvatuksen kuraattori: 
Patricia Envall
040 589 3063

Esiopetuksen kuraattori:
Tiia Lamberg-Leinonen
040 126 9741