Kartanonrannan päiväkoti

Päiväkotimme

Kartanonrannan päiväkoti on osa Kartanonrannan oppimiskeskusta, jossa lapsen yhtenäinen oppimispolku sekä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyö on tärkeää. Päiväkotimme sijainti mahdollistaa monipuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen sekä ympäristö- ja liikuntakasvatuksen. Avoimen varhaiskasvatuksen luontokerho on  osa päiväkotimme toimintaa.

Päiväkodissamme toimii aktiivinen vanhempainyhdistys.

Toimintamme

Kartanonrannan päiväkoti tarjoaa kasvatuskumppanuuden hengessä lapsilähtöistä, toimivaa ja hyvää arkea. Lapsella on mahdollisuus leikkiin ja oppimisen iloon monipuolisessa leikki- ja oppimisympäristössä. Yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja vuorovaikutustaitoja vahvistetaan pienryhmätoiminnan kautta.

Toiminnan suunnittelussa kiinnitetään huomiota avoimeen, monipuoliseen ja muunneltavissa olevaan leikki- ja oppimisympäristöön sekä lapsilähtöisen pedagogiikan ja yhteisöllisyyden toteutumiseen. Luonto, leikki, liikunta, tutkiminen ja kokeilu ovat tärkeä osa toimintaa.

Päiväkotimme on osallistunut Diggaa mun digimatka ja Aikamatkalla hankkeisiin sekä Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan. Hankkeiden ja ohjelman toimintatavoista on muodostunut osa päiväkotimme pedagogista toimintakulttuuria.

Käytössämme on sähköinen oppimisalusta peda.net, jossa luodaan lapsen oma digitaalinen portfolio yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Peda.net alustalla tehdään näkyväksi lapsen oppimista, kasvua ja kehitystä sekä  ryhmien pedagogista toimintaa.

Ryhmien yhteystiedot

 Ryhmä Lasten ikä Puhelinnumero
Hassula 050 327 3327
Riemula 050 327 3323
Vekkula 050 327 3318
Toimela 050 327 3408
Hihkula 050 327 3364
Lystilä 050 327 3328
Puuhala (luontokerho) 040 126 9656

Aukioloaika:
klo 6.30 - 17.30

Mikäli lapsen hoitoajan tarve on yllä olevaa aukioloaikaa laajempi, keskustelethan asiasta päiväkodin johtajan kanssa.

Osoite:
Kartanonkuja 1
02450 Sundsberg

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Päiväkodin johtaja:
Tuula Nyman
050 414 0672

Varajohtaja:
Pia Saranpää
040 126 9632

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja:
Minna Heinäsuo 
040 029 3487

Varhaiskasvatuksen psykologi:
Hanna Lehtinen
040 126 9667

Varhaiskasvatuksen kuraattori: 
Suvi Lindholm
040 573 5471

Esiopetuksen kuraattori:
Tiia Lamberg-Leinonen
040 126 9741