Kartanonrannan päiväkoti

Päiväkotimme

Kartanonrannan päiväkoti on osa Kartanonrannan oppimiskeskusta, jossa lapsen yhtenäinen oppimispolku sekä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyö on tärkeää. Päiväkotimme sijainti mahdollistaa monipuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen sekä ympäristö- ja liikuntakasvatuksen. 

Päiväkodissamme toimii aktiivinen vanhempainyhdistys.

Toimintamme

Kartanonrannan päiväkoti tarjoaa kasvatuskumppanuuden hengessä lapsilähtöistä, toimivaa ja hyvää arkea. Lapsella on mahdollisuus leikkiin ja oppimisen iloon monipuolisessa leikki- ja oppimisympäristössä. Yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja vuorovaikutustaitoja vahvistetaan pienryhmätoiminnan kautta.

Toiminnan suunnittelussa kiinnitetään huomiota avoimeen, monipuoliseen ja muunneltavissa olevaan leikki- ja oppimisympäristöön sekä lapsilähtöisen pedagogiikan ja yhteisöllisyyden toteutumiseen. Luonto, leikki, liikunta, tutkiminen ja kokeilu ovat tärkeä osa toimintaa.

Päiväkotimme on osallistunut Diggaa mun digimatka ja Aikamatkalla hankkeisiin ja on mukana Liikkuva varhaiskasvatus-ohjelmassa. Hankkeiden ja ohjelman toimintatavoista on muodostunut osa päiväkotimme pedagogista toimintakulttuuria.

Käytössämme on sähköinen oppimisalusta peda.net, jossa luodaan lapsen oma digitaalinen portfolio yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Peda.net alustalla tehdään näkyväksi lapsen oppimista, kasvua ja kehitystä sekä  ryhmien pedagogista toimintaa.

Ryhmien yhteystiedot

Hassula 050 327 3327 
Riemula 050 327 3323 
Vekkula 050 327 3318 
Toimela 050 327 3408 
Hihkula 050 327 3364 
Lystilä 050 327 3328

Aukioloaika:
ma - pe klo 6.30 - 17.30 
varausten mukaisesti

Lapsikohtaiset varhaiskasvatusaikavaraukset tehdään Päikky-järjestelmän kautta. Mikäli lapsen päivittäinen varhaiskasvatustarve on laajempi kuin 6.30-17.30, tulee asiasta keskustella päiväkodin johtajan kanssa.

Osoite:
Kartanonkuja 1
02450 Sundsberg

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Päiväkodin johtaja:
Tuula Nyman
050 4140 672 

Varajohtaja:
Anu Eerola
040 126 9632

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja:
Laura Säkkinen 
040 766 0465

Varhaiskasvatuksen kuraattori
Niina Muuronen
040 589 3063

Esiopetuksen kuraattori:
Patricia Envall
040 528 7638
patricia.envall@luvn.fi