Gesterbyn koulun omat sivut

Gesterbyn koulussa opitaan joustavissa ja moderneissa oppimisympäristöissä.


Lukuvuoden työ- ja loma-ajat

Syyslukukausi ke 10.8.2022 - ke 21.12.2022

Syysloma ma 17.10.2022 - pe 21.10.2022

Joululoma to 22.12.2022 - 6.1.2023 

Kevätlukukausi ma 9.1.2023 - la 3.6.2023

Talviloma ma 20.2.2023 - pe 24.2.2023

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat noudattavat peruskoulujen työ- ja loma-aikoja toimintavuosina 2022-2023 kuitenkin niin, että viimeinen työpäivä on perjantai 2.6.2023.


Tärkeät lomakkeet

Gesterbyn koulun järjestyssäännöt

Poissaoloanomus

Sähköinen poissaoloanomus Wilmassa (ohje)

Lataa lukuvuoden 2022-2023 kouluopas.


Arviointi

Arvioinnin huoltajakäsikirja

Oppiaineiden vuosiluokittain määritellyt tavoitteet


Ajankohtaista


Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.


Ruokalista

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.


Tietoa koulustamme

GWP-hanke 

Aluesuunnitelma väistökeittiö ja purun aloitus 7.10.2022

GWP-koulukampuksen pedagoginen suunnitelma valmistui joulukuussa 2017. Tavoitteena on rakentaa Gesterbyn koulualueelle uusi ja uljas kampus, jonka terveellisissä ja nykyaikaisissa, uuden opetussuunnitelman mukaisissa oppimisympäristöissä tulevat opiskelemaan ja työskentelemään Gesterbyn koulun, Winellska skolanin sekä Kyrkslätts gymnasiumin oppilaat, opiskelijat ja henkilökunta.

Unelmamme on moderni ja innostava koulukampus, jossa yhdistyvät ILO, UTELIAISUUS JA POSITIIVISUUS: ilo oppia, ilo oivaltaa, ilo tutkia, ilo kehittyä, ilo kohdata ja toimia yhdessä toisten kanssa kaksikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä. Oppimisen ilo syntyy itsensä haastamisesta ja itsensä voittamisesta, yhdessä toisten kanssa. 


Kielikylpy Gesterbyn koulussa

Ajankohtaisia kielikylpyasioita

Kaksikielistä opetusta (ruotsin kieli) järjestetään Kirkkonummella Gesterbyn koulussa kielikylpyesikoulusta vuosiluokkaan 9.

Kielikylpy on vaihtoehtoinen opetusohjelma varhaiskasvatus- ja koulutasolla, ja siihen sitoudutaan koko perusopetuksen ajaksi. Kielikylvyssä suomea äidinkielenään puhuvat lapset omaksuvat ruotsin kielen käyttämällä sitä luonnollisissa kielenkäyttötilanteissa. Lapsen ei tarvitse osata ruotsia etukäteen. Vanhempien ei tarvitse osata ruotsia. Vanhemmilla on tärkeä rooli lapsen äidinkielen kehityksen tukemisessa. Äidinkielen hyvän taidon avulla lapsi oppii helpommin uusia asioita.

Kielikylpyopetuksessa vieras kieli on sekä oppimisen väline että sen kohde.Opetuksessa noudatetaan yksi aikuinen, yksi kieli-periaatetta. Opetus tapahtuu aluksi kokonaan kielikylpykielellä ja äidinkielen osuus kasvaa myöhemmin. Luokilla 5–9 kielikylpykielen osuus on vähintään puolet. Opetuksen tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys. Kielikylpyluokat seuraavat valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Kielikylpyruotsissa on oma opetussuunnitelmansa, joka löytyy Kirkkonummen kunnan opetussuunnitelmasta. Kielikylpyluokilla tutustutaan myös ruotsalaiseen ja suomenruotsalaiseen kulttuuriin.

Lisätietoja:

http://www.kirkkonummenkielikylpy.fi/

https://www.kirkkonummi.fi/kielikylpy

http://www.uva.fi/fi/sites/immersion/about_immersion/


Kiusaamisen vastainen toiminta

Toimi näin kiusaamistilanteessa. (Vanhemmat)

Toimi näin kiusaamistilanteessa. (Oppilaat)

Toimintamalli ristiriitatilanteissa


Verso - vertaissovitteluohjelma

Verson logoKoulussamme käytetään ristiriitojen ratkaisemiseen VERSO-ohjelmaa.

Vertaissovittelu on selkeä toimintamalli, jonka avulla sovittelijoiksi koulutetut koulun henkilökunnan jäsenet ja oppilaat auttavat osapuolia itse löytämään ratkaisun ristiriitaansa.

Lisätietoja Versosta.

Resto - sovitteleva ja restoratiivinen yhteisö

Resto-ohjelman restoratiivinen lähestymistapa korostaa kohtaamiseen, keskusteluun ja yhteistyöhön perustuvaa myönteistä prosessia, jossa pyritään osapuolten välisen ymmärryksen lisääntymiseen. 

Resto-koulutuksen saaneet henkilökunnan jäsenet sovittelevat tilanteita, jotka eivät sovellu vertaissovitteluun. Aikuisjohtoisen sovittelun osapuolina voivat olla oppilaat tai oppilas ja henkilökunnan jäsen. 

Lisätietoja Restosta.


Valinnaisaineet 2022-2023

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.


Gesterbyn koulun kerhot

Iltapäiväkerho

Gesterbyn koululla toimii koulun oma iltapäiväkerho 1.-2. luokkien oppilaille. Kielikylpy-yhdistyksen ylläpitämää Eftistä tarjotaan 1.-2. -luokkalaisille kielikylpyoppilaille Gesterbyn nuorisotalon tiloissa.

Läksykerho

Opettaja voi ohjata oppilaan läksykerhoon, mikäli hänellä on toistuvia läksyunohduksia. Tällöin oppilas jää koulun jälkeen tekemään annetut tehtävänsä koulun läksykerhoon. Opettaja ilmoittaa oppilaan vanhemmille läksykerhoon jäämisestä.

Oppilas voi tulla läksykerhoon myös vapaaehtoisesti koulupäivän jälkeen tekemään läksynsä tai kertaamaan kokeeseen aikuisen ohjauksessa. Läksykerhojen ajankohdat täsmentyvät lukuvuoden alussa.

Lukuvuoden 22-23 kerhotoiminta

Kerhotoiminta lukuvuodelle ilmoitetaan syyslukukauden alussa. 


Yhteystiedot

Koulun osoite

Gesterbyn koulu
Vilhonkummuntie 4
02400 KIRKKONUMMI

Puhelinnumerot kouluun

040 574 3961 rehtori
050 577 4797 kanslia
040 823 7566 apulaisrehtori
040 126 9307 opettajainhuone, Akseli
050 414 3419 opettajainhuone, Oskari
040 585 9617 vahtimestari
050 310 6910 iltavahtimestari
050 414 3422 iltapäiväkerho
040 586 7292 eftis

Opetushenkilökunta lv. 2022-2023

Rehtori Raija Vahasalo

Apulaisrehtori Sanna Sankala

Esiop. Maarika Männikkö


1. vuosiluokka
Elina Vahtera
Heidi Myllyoja
Maarit Isokorpi
Heikki Tikkanen

2. vuosiluokka
Pia Engberg
Hanna-Leena Hickey
Arja Kontinen

3. vuosiluokka
Mari Saarikivi
Janne Nieminen
Katharina Bairou

4. vuosiluokka
Janni-Mari Muikku
Laura Haapalahti
Sini Ljungberg
Päivi Boström

5. vuosiluokka
Ilkka Sahlberg
Petra Dobrev
Hanna Pietiläinen

6. vuosiluokka
Nanda Hellberg
Ilkka Vuori
Mira Karppanen
Janne Muikku-Nuutinen

7K Nils-Michael ”Wille” Svartström

8K Oskar Lundén

9K Andrea Hagström

Kielten lehtorit
Marja Eskelinen, Elina Korhonen

Laaja-alainen erityisopettaja
Paula Pohjola

Aineenopetus
Vilja Päätalo (en, ai), Peppiina Laakso (ma, fy, ke)
Siri Joskitt (bg/mt), Henna Laitinen (s2)

Valmistava opetus 1.-9. lk
Sini-Inari Lehtinen, Marica Kuorikoski
Nina Bogatenko, Susanna Taini

Resurssiopettajat
Marjo Vento-Ryynänen

Koulunkäynninohjaajat
Jaana Holm
Monika Flemmich
Jonna Hussi
Tuija Tyni
Elina Nieminen
Pauliina Tuuttila
Vera Forsten
Helena Toikander
Iita Kaitosalmi


Iltapäiväkerho
Soili Hänninen, Denise Blomqvist 

Oppilashuoltohenkilöstö
Kouluterveydenhoitaja
Tuuli Heinikkala (ma-ti, to-pe)
puh. 040 126 9146

Koulukuraattori
Heli Rajasaari
puh. 040 594 4147

Koulupsykologi
Hannele Viertola
puh. 040 729 0517

Hammashoitola
puh. 040 126 9170 

Hammaslääkäri
Nina Eriksson

Hammashoitaja
Nina Koskinen

Suuhygienisti
Kirsti Lindqvist
puh. 040 126 9171

Koulun henkilökunta
Koulusihteeri
Paula Horsma
puh. 050 577 4797

Opettajainhuone
puh. 040 126 9307

Päivävahtimestari 
Kasper Kemppainen
puh. 040 585 9617 klo 7.50-15.50

Iltavahtimestari 
Matti Huhtala
puh. 050-3106910 klo 18-22

Keittiöpäällikkö
Ing-Mari Lostedt
puh. 040 126 9274

Vastaava laitoshuoltaja
Marina Ruuhonen
puh. 040 741 4637

Aluehuoltomies
Tero Maukonen
puh. 040 586 7285