Gesterbyn koulun omat sivut


Lukuvuoden työ- ja loma-ajat

Syyslukukausi ma 16.8.2021 - ke 22.12.2021

Syysloma to 21.10.2021 - pe 22.10.2021 (vko 42)
Joululoma to 23.12.2021 - pe 7.1.2022

Kevätlukukausi ma 10.1.2022 – la 4.6.2022

Talviloma ma 21.2.2022 - pe 25.2.2022 (vko 8)


Tärkeät lomakkeet

Gesterbyn koulun järjestyssäännöt

Poissaoloanomus

Sähköinen poissaoloanomus Wilmassa (ohje)

Lataa lukuvuoden 2021–2022 kouluopas.


Kiusaamisen vastainen toiminta

Toimi näin kiusaamistilanteessa. (Vanhemmat)

Toimi näin kiusaamistilanteessa. (Oppilaat)


Arviointi

Arvioinnin huoltajakäsikirja

Oppiaineiden vuosiluokittain määritellyt tavoitteet


Ajankohtaista

 • Gesterbyn koulussa vietetään oppilaskunnan Erilaisuus on vahvuus! -teemaviikkoa. (vko 5) Viikon aikana koulussa käsitellään yhdenvertaisuutta, erilaisuutta ja vahvuuksia.
 • Koulun oppilaskunta palkittiin innokkaasta ilmastotyöstä kevätjuhlassa 2021. Oppilaskunnan hallitus kokosi koulujenvälisen Ilmastoryhmän, joka kokoontui aktiivisesti käsittelemään ympäristöasioita oppilasnäkökulmasta.

 • Kirkkonummella on otettu käyttöön Wilma 1.8.2019 alkaen. Ohjeita Wilman käyttöön.
 • Olemme muuttaneet uusiin, hienoihin väistötiloihin. Otimme tilat käyttöön maanantaina 18.3.2019 ja opetus uusissa tiloissa alkoi tiistaina 19.3.2019.
 • Anna ajatuksiasi ja ideoitasi tulevaan Gesterbyn koulukeskukseen Seppo-pelin avulla! Klikkaa alapuolella olevaa kuvaa, niin löydät lisätietoa!

""Kielikylpy Gesterbyn koulussa

Ajankohtaisia kielikylpyasioita

Kaksikielistä opetusta (ruotsin kieli) järjestetään Kirkkonummella Gesterbyn koulussa kielikylpyesikoulusta vuosiluokkaan 8. Vielä lukuvuoden 2021-22 ajan kielikylvyn 9.lk opiskelee Jokirinteen koulussa. Syksystä 2022 alkaen kielipolku esiopetuksesta 9 vuosiluokkaan opetetaan Gesterbyn koulussa.

Kielikylpy on vaihtoehtoinen opetusohjelma varhaiskasvatus- ja koulutasolla, ja siihen sitoudutaan koko perusopetuksen ajaksi. Kielikylvyssä suomea äidinkielenään puhuvat lapset omaksuvat ruotsin kielen käyttämällä sitä luonnollisissa kielenkäyttötilanteissa. Lapsen ei tarvitse osata ruotsia etukäteen. Vanhempien ei tarvitse osata ruotsia. Vanhemmilla on tärkeä rooli lapsen äidinkielen kehityksen tukemisessa. Äidinkielen hyvän taidon avulla lapsi oppii helpommin uusia asioita.

Kielikylpyopetuksessa vieras kieli on sekä oppimisen väline että sen kohde.Opetuksessa noudatetaan yksi aikuinen, yksi kieli-periaatetta. Opetus tapahtuu aluksi kokonaan kielikylpykielellä ja äidinkielen osuus kasvaa myöhemmin. Luokilla 5–9 kielikylpykielen osuus on vähintään puolet. Opetuksen tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys. Kielikylpyluokat seuraavat valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Kielikylpyruotsissa on oma opetussuunnitelmansa, joka löytyy Kirkkonummen kunnan opetussuunnitelmasta. Kielikylpyluokilla tutustutaan myös ruotsalaiseen ja suomenruotsalaiseen kulttuuriin.

Lisätietoja:

http://www.kirkkonummenkielikylpy.fi/

https://www.kirkkonummi.fi/kielikylpy

http://www.uva.fi/fi/sites/immersion/about_immersion/


Verso - vertaissovitteluohjelma

Verson logoKoulussamme käytetään ristiriitojen ratkaisemiseen VERSO-ohjelmaa.

Vertaissovittelu on selkeä toimintamalli, jonka avulla sovittelijoiksi koulutetut koulun henkilökunnan jäsenet ja oppilaat auttavat osapuolia itse löytämään ratkaisun ristiriitaansa.

Lisätietoja Versosta.

Resto - sovitteleva ja restoratiivinen yhteisö

Resto-ohjelman restoratiivinen lähestymistapa korostaa kohtaamiseen, keskusteluun ja yhteistyöhön perustuvaa myönteistä prosessia, jossa pyritään osapuolten välisen ymmärryksen lisääntymiseen. 

Resto-koulutuksen saaneet henkilökunnan jäsenet sovittelevat tilanteita, jotka eivät sovellu vertaissovitteluun. Aikuisjohtoisen sovittelun osapuolina voivat olla oppilaat tai oppilas ja henkilökunnan jäsen. 

Lisätietoja Restosta.


Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.Tietoa koulustamme

GWG-hanke

GWG-koulukampuksen pedagoginen suunnitelma valmistui joulukuussa 2017. Tavoitteena on rakentaa Gesterbyn koulualueelle uusi ja uljas kampus, jonka terveellisissä ja nykyaikaisissa, uuden opetussuunnitelman mukaisissa oppimisympäristöissä tulevat opiskelemaan ja työskentelemään Gesterbyn koulun, Winellska skolanin sekä Kyrkslätts gymnasiumin oppilaat, opiskelijat ja henkilökunta.

Unelmamme on moderni ja innostava koulukampus, jossa yhdistyvät ILO, UTELIAISUUS JA POSITIIVISUUS: ilo oppia, ilo oivaltaa, ilo tutkia, ilo kehittyä, ilo kohdata ja toimia yhdessä toisten kanssa kaksikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä. Oppimisen ilo syntyy itsensä haastamisesta ja itsensä voittamisesta, yhdessä toisten kanssa. 


Valinnaisaineet 2021-2022

Pikkuyrittäjät

Pikkuyrittäjät on valinnaisaine, jossa 5.–6. luokkalaiset tutustuvat yrittäjyyteen ja perustavat ryhmissä oman Pikkuyrityksensä. Valinnaisaineen tarkoituksena on hyödyntää lapsen omia taitoja ja vahvuuksia. Tunneilla harjoittelemme esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, ideointia, markkinointia, mainostamista ja myyntiä. Valinnaisaine huipentuu tapahtumaan, jossa pikkuyrittäjät myyvät tuotteitaan ja palveluitaan.
 
Mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain yrittää!
 
http://www.pikkuyrittajat.fi

Oppilasagentit 2021-2022

Koulussamme on aktiivista oppilasagenttitoimintaa. Oppilasagentit ovat 5.-6. luokan oppilaita, jotka valitaan vuosittain erillisen haun kautta. Agentit auttavat koulumme opettajia ja oppilaita digiopetusvälineiden, Lego-robottien sekä opettavaisten aplikaatioiden käytössä.  Lisää agenttitoiminnasta täällä.


Gesterbyn koulun kerhot

Gesterbyn koululla toimii koulun oma iltapäiväkerho 1.-2. luokkien oppilaille. Kielikylpy-yhdistyksen ylläpitämää Eftistä tarjotaan 1.-2. -luokkalaisille kielikylpyoppilaille Gesterbyn nuorisotalon tiloissa.

Läksykerho järjestetään koulun tiloissa iltapäivisin. Kerhoon voi tulla tekemään läksyjä aikuisen avustuksella tai jos läksyjä on jäänyt rästiin.

Kerhotarjottimella lukuvuonna 2021-2022 on digikerho, enkkukerho, International Club ja sirkuskerho.


Gesterbyn koulun Erasmus +-projekti 2019-2022

Gesterbyn koulu on mukana kaksivuotisessa Erasmus+ - hankkeessa (2019-2022). Kyseessä on kansainvälinen koulujen välinen projekti. Mukana ovat lisäksi espanjalainen, portugalilainen, kroatialainen, tsekkiläinen ja slovakialainen koulu. Espanjalainen koulu toimii koko projektin koordinaattorina. Projekti on rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Projektin työnimi on "LO-VE Learning Outdoors - Vivid Exploration”. Sen vaikutusalueella on yhteensä noin 1650 6-15-vuotiasta oppilasta perheineen sekä noin 100 opettajaa.

Gesterbyn koululla on alkanut syyslukukaudella 2019 kansainvälinen kerho (International Club), jossa toteutetaan projektiin liittyviä kuukausittaisia aktiviteetteja. Kerhon työkielenä on englanti. Kerhossa tutustututaan kumppanikouluihin, oppilaisiin sekä heidän kulttuuriinsa.

LO-VE-projekti edistää osallistavaa opetusta, torjuu oppilaiden vähän liikkuvaa elämäntapaa ja edistää samalla teknologian positiivista käyttöä. Projekti antaa oppilaille pitkäaikaisia ja värikkäitä oppimiskokemuksia kansainvälisen ulkoilmaopetuksen parissa.

Hankkeen päätavoitteet ovat:

 • Sosiaalisen osallisuuden edistäminen hyödyntäen innovatiivisia ja yhteisöllisiä menetelmiä. 
 • Ulkona oppimisesta olennainen osa päivittäistä oppimista.
 • Kokemuksen jakaminen muiden maiden kanssa kansainvälisten yhteyksien luomiseksi.
 • Oppilaiden tieto-ja viestintäteknologisen osaamisen parantuminen.
 • Opettajien kouluttaminen käyttämään erilaisia innovatiivisa menetelmiä.

Projekti sisältää mm.

 • Ulkoilmaratoja, joissa harjoitellaan ongelmanratkaisutaitoja.
 • Erilaisia työpajoja, mukaan lukien joogaa ja meditaatiota luonnossa, puutarhanhoitoa ja valokuvausta.
 • Ulkohankkeita, joissa hyödynnetään ilmiö- ja projektipohjaista oppimista: Oppilas tutkii ympäristöään, käsittelee tietoa ja jakaa sen projektikumppanien kanssa. 

Yhteistyökumppaneitamme ovat  SMART Technologies, ThingLink, Pictramap ja Powtoon. 


In English: 

Erasmus+ project LO-VE (Learning Outdoors - Vivid Exploration) includes six schools from Spain, Finland, Croatia, Czech Republic, Slovakia and Portugal.

The groups who will take part in LO-VE (Learning Outdoors - Vivid Exploration) project are 1650 pupils from 6 to 15 years old, with 92 students from 10 to 15 years old attending the short-term international exchanges; 100 teachers per school, including tutors, english, and ICT teachers; families; and local authorities.

Project LO-VE will promote inclusive education, counteract students’ sedentary lifestyle while promoting positive use of technology, and make a long term and more vivid impression on their learning through the use of international, outdoor education.

Main objectives of the project are:

 • Foster social inclusion through innovative and cooperative methods.
 • Make learning outdoors an integral part of daily learning activities.
 • Share this experience with other countries in order to build international connections.
 • Teach the students how to use technologies wisely.
 • Train teachers in innovative methodologies.

Yhteystiedot

Koulun osoite

Gesterbyn koulu
Vilhonkummuntie 4
02400 KIRKKONUMMI

Puhelinnumerot kouluun

040 574 3961 rehtori
050 577 4797 kanslia
040 823 7566 apulaisrehtori
040 126 9307 opettajainhuone, Akseli
050 414 3419 opettajainhuone, Oskari
040 5859617 vahtimestari
050 414 3422 iltapäiväkerho
041 516 5448 eftis

Opetushenkilökunta lv. 2021–2022

Rehtori Raija Vahasalo

Apulaisrehtori Sanna Sankala

Esiop. Maarika Männikkö


1. vuosiluokka
Hanna-Leena Hickey
Pia Engberg
Maarit Isokorpi

2. vuosiluokka
Elina Vahtera
Mari Saarikivi
Isa Hellström
Päivi Boström (2.-4. lk)

3. vuosiluokka
Marica Kuorikoski
Emilia Myllyviita
Sini Ljungberg

4. vuosiluokka
Ilkka Sahlberg
Peppiina Laakso
Arja Kontinen

5. vuosiluokka
Ilkka Vuori
Nanda Hellberg-Cano
Mira Karppanen
Janne Nuutinen (5.-6. lk)
Marjo Vento-Ryynänen (5.-6. lk)

6. vuosiluokka
Sanna Sankala 
Heidi Myllyoja 
Petra Dobrev
Hanna Pietiläinen

Kielten lehtorit
Marja Eskelinen ja Sini-Inari Lehtinen

Erityisopettajat
Elina Sipinen ja Paula Pohjola

S2-opettaja
Vilja Päätalo

Valmistava opetus 1.-9. lk
Piia Tamminen

Resurssiopettajat
Ella Lampinen
Henna Laitinen

Koulunkäynninohjaajat
Jaana Holm
Monika Flemmich
Jonna Hussi
Tuija Tyni
Elina Nieminen
Sami Niittysalo
Jaana Holm
Pauliina Tuuttila


Iltapäiväkerho
Soili Hänninen

Oppilashuoltohenkilöstö
Kouluterveydenhoitaja
Andrea Stenbock (ti–pe)
puh. 040 126 9146

Koulukuraattori
Heli Rajasaari
puh. 040 729 4907

Koulupsykologi
Hannele Viertola
puh. 040 729 0517

Hammashoitola
puh. 040 126 9170 

Hammaslääkäri
Nina Eriksson

Hammashoitaja
Nina Koskinen

Suuhygienisti
Kirsti Lindqvist
puh. 040 126 9171

Koulun henkilökunta
Koulusihteeri
Paula Horsma
puh. 050 577 4797

Opettajainhuone
puh. 040 126 9307

Päivävahtimestari 
Kasper Kemppainen
puh. 040-5859617 klo 7.50-15.50

Iltavahtimestari 
Matti Huhtala
puh. 040-5859617 klo 18-22

Keittiöpäällikkö
Ing-Mari Lostedt
puh. 040 126 9274

Vastaava laitoshuoltaja
Marina Ruuhonen
puh. 040 741 4637

Aluehuoltomies
Tero Maukonen
puh. 040 586 7285