Nissnikun päiväkoti

Päiväkotimme toiminta perustuu lapsilähtöisen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen.

Tavoitteenamme on tukea jokaista lasta sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä ja antaa lapselle kokemus yhdessä kasvamisen ja oppimisen ilosta.

Lapsen mielenkiinnon kohteet, vahvuudet ja yksilölliset tarpeet ohjaavat toimintamme suunnittelua ja toteuttamista lapsilähtöisen pedagogiikan menetelmin.

Yhteistoiminnallisissa pienryhmissä lapset kokevat yhdessä oppimisen iloa erilaisten projektien ja elämysten äärellä. Pienryhmissä lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään vahvemmin ja näkyvämmin. Lasten omat kasvun kansiot (Pedanet-alusta) tekevät lapsen kasvun ja kehityken näkyväksi lapselle itselleen, perheelle ja omille ryhmäkavereille. Kasvun kansioihin tallentuvat lapsen omat sadut, piirrokset, ajatukset, yhteiset retket, leikit, lapsen kiinnostuksen kohteet ja halu tutkia ja oppia ympäröivää maailmaa.

Kehitämme toimintaamme varhaiskasvatuksen yhteisten painopistealueiden mukaisesti, joita ovat: Kestävä elämäntapa, lasten luontosuhteen vahvistaminen, liikunnallisen elämäntavan ja lukemisen kulttuurin edistäminen.

Oppimisympäristömme tarjoaa monipuoliset puitteet lasten liikkumisen monimuotoiseen toteuttamiseen, luontokasvatukseen ja kestävän elämäntavan kannatteluun.

Nissnikun päiväkodissa on viidettä meneillään vuotta Erasmus+ -hanke, jonka myötä kasvattajat vahvistavat yhdessä omaa ammatillista osaamistaan ja kehittävät ja arvioivat erilaisia työmenetelmiä lapsilähtöisen toimintakulttuurin kehittämiseksi.

Nissnikun päiväkotiin kuuluu myös Junailijan toimipaikka.

Ryhmien yhteystiedot

Nopsanurkka 050 327 2780 
Pikkutupa 050 577 4761 
Leijat 040 023 1002 
Vauhtivintti 040 015 3425 
Peuhupirtti 050 327 2755 
Muksumaja 040 126 9445 
Tempputupa 040 126 9444 
Hyrrät 050 327 2752

Erasmus+ -hankkeet esittelyssä: Nissnikun päiväkodin pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Aukioloaika:
ma - pe klo 6.30 - 17.30 
varausten mukaisesti

Lapsikohtaiset varhaiskasvatusaikavaraukset tehdään Päikky-järjestelmän kautta. Mikäli lapsen päivittäinen varhaiskasvatustarve on laajempi kuin 6.30-17.30, tulee asiasta keskustella päiväkodin johtajan kanssa.

Osoite:
Nissenpolku 1
02430 Masala

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Päiväkodin johtaja:
Jaana Adler
050 414 0341

Varajohtaja:
Petri Holopainen
050 327 2754

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja:
Sirpa Ikonen
040 126 9854

Varhaiskasvatuksen kuraattori
Niina Muuronen
040 589 3063

Esiopetuksen kuraattori
Patricia Envall
040 528 7638
patricia.envall@luvn.fi