Nissnikun päiväkoti

Päiväkotimme

”Nissnikun päiväkodissa lapsen päivä on kokonaisuus, jossa lapsi kasvaa ja toimii hänelle ominaisella tavalla leikkien, liikkuen, tutkien ja osallistuen"

Lapsilähtöistä varhaiskasvatustamme ohjaavat lapsen yksilöllisyys, kasvatuskumppanuus ja toimiva arki. Arki rakentuu ja muokkautuu toiminnan tavoitteiden ja lapsen oman varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta kasvatuskumppanuudessa vanhempien kanssa.

Toimintamme

Tavoitteenamme on tukea lasta sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä. Lapsen mielenkiinnon kohteet ohjaavat toiminnan suunnittelua ja toteutumista lapsilähtöisen pedagogiikan menetelmin, joita ovat mm. yhteistoiminnallinen pienryhmätoiminta, lapsen digitaaliset kasvun kansiot, sadutus ja medialeikki.

Oppimisympäristö tarjoaa monipuoliset puitteet lasten liikunnalle ja luontokasvatukselle.

Nissnikun päiväkodissa on meneillään 2018-2020 Erasmus+ -hanke, jossa kehittämistyönä on sadutuksen digitaaliset muodot; Digital storytelling.

Nissnikun päiväkotiin kuuluu myös Junailijan toimipaikka.

Ryhmien yhteystiedot

Nopsanurkka 050 327 2780 
Pikkutupa 050 577 4761 
Leijat 040 023 1002 
Vauhtivintti 040 015 3425 
Peuhupirtti 050 327 2755 
Muksumaja 040 126 9445 
Tempputupa 040 126 9444 
Hyrrät 050 327 2752

Aukioloaika:
ma - pe klo 6.30 - 17.30 
varausten mukaisesti

Lapsikohtaiset varhaiskasvatusaikavaraukset tehdään Päikky-järjestelmän kautta. Mikäli lapsen päivittäinen varhaiskasvatustarve on laajempi kuin 6.30-17.30, tulee asiasta keskustella päiväkodin johtajan kanssa.

Osoite:
Nissenpolku 1
02430 Masala

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Päiväkodin johtaja:
Jaana Adler
050 414 0341

Varajohtaja:
Petri Holopainen
050 327 2754

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja:
Minna Tetri
040 126 9854

Varhaiskasvatuksen psykologi:
Viivi Naapi
040 126 9667

Varhaiskasvatuksen kuraattori: 
Patricia Envall
040 589 3063

Esiopetuksen kuraattori
Nina Heinrichs
040 126 9741

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.