Nissnikun päiväkoti

Päiväkotimme

”Nissnikun päiväkodissa lapsen päivä on kokonaisuus, jossa lapsi kasvaa ja toimii hänelle ominaisella tavalla leikkien, liikkuen, tutkien ja osallistuen"

Lapsilähtöistä varhaiskasvatustamme ohjaavat lapsen yksilöllisyys, kasvatuskumppanuus ja toimiva arki. Arki rakentuu ja muokkautuu toiminnan tavoitteiden ja lapsen oman varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta kasvatuskumppanuudessa vanhempien kanssa.

Toimintamme

Tavoitteenamme on tukea lasta sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä. Lapsen mielenkiinnon kohteet ohjaavat toiminnan suunnittelua ja toteutumista lapsilähtöisen pedagogiikan menetelmin, joita ovat mm. yhteistoiminnallinen pienryhmätoiminta, lapsen digitaaliset kasvun kansiot, sadutus ja medialeikki.

Oppimisympäristö tarjoaa monipuoliset puitteet lasten liikunnalle ja luontokasvatukselle.

Nissnikun päiväkodissa on meneillään 2018-2020 Erasmus+ -hanke, jossa kehittämistyönä on sadutuksen digitaaliset muodot; Digital storytelling.

Nissnikun päiväkotiin kuuluu myös Liinaharjan ja Junailijan toimipaikat (kts. omat sivut)

Ryhmien yhteystiedot

 Ryhmä Ikä Puhelinnumero
Nopsanurkka 0-3 050 327 2780
Pikkutupa 0-3 050 5774 761
Leijat 3-6 040 023 1002
Vauhtivintti 4-5 040 015 3425
Peuhupirtti 0-3 050 327 2755
Muksumaja 6 040 126 9445
Tempputupa 6 040 126 9444

Aukioloaika:
klo 6.30 - 17.30

Mikäli lapsen hoitoajan tarve on yllä olevaa aukioloaikaa laajempi, keskustelethan asiasta päiväkodin johtajan kanssa.

Osoite:
Nissenpolku 1
02430 Masala

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Päiväkodin johtaja:
Jaana Adler
050 414 0341

Varajohtaja:
Petri Holopainen
050 327 2754

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja:
Minna Tetri
040 126 9854

Varhaiskasvatuksen psykologi:
Hanna Lehtinen
040 126 9667

Varhaiskasvatuksen kuraattori: 
Suvi Lindholm
040 573 5471

Esiopetuksen kuraattori
Tiia Lamberg-Leinonen
040 126 9741