Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava

Tilanne: Valmisteluvaihe (13.6.2019)

Kuntakeskuksen kehittäminen käsittää Kirkkonummen liikekeskustan ja sitä ympäröivän maankäytön uudistamisen. Suunnittelussa otetaan huomioon riittävät aluevaraukset etenkin asumiseen, virkistykseen, kaupan ja työpaikkojen osalta sekä liikenne- ja pysäköintijärjestelmän kehittäminen, varautuminen monipuolistuviin palveluihin sekä vaiheittain etenevä asemakaavoitus ja sen seurauksena toteutuva kunnallistekniikan rakentaminen. Hanke kytkeytyy maankäytöltään Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleiskaavaan, joka on tullut lainvoimaiseksi vuonna 2010.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori, hankekortti


Valmisteluvaihe:

Tiedoksi kuntatekniikan lautakunnalle Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan valmistelutilanne. Kuntatekniikan lautakunta 13.6.2019 (§ 92)

***

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavaluonnoksen (piir. 3212) asettaminen nähtäville, yhdyskuntatekniikan lautakunta 19.11.2015 (§ 78)

Kuulutus - kaavaluonnos nähtävillä 18.1. - 19.2.2016
Kaavaluonnos (piir. nro 3242)
Määräykset
Selostus


Aloitusvaihe:

Hankkeen päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on käsitelty kuntatekniikan lautakunnassa 14.6.2018 (§ 86)

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 15.12.2011 (§ 116).


Selvitykset:

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan kaavataloudellinen arviointi (2018)

Kaavoittajan yhteystiedot:

Anniina Lehtonen

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 126 9253