Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava

Tilanne: Ehdotus nähtävillä 31.5. - 2.7.2021

Kuntakeskuksen kehittäminen käsittää Kirkkonummen liikekeskustan ja sitä ympäröivän maankäytön uudistamisen. Suunnittelussa otetaan huomioon riittävät aluevaraukset etenkin asumiseen, virkistykseen, kaupan ja työpaikkojen osalta sekä liikenne- ja pysäköintijärjestelmän kehittäminen, varautuminen monipuolistuviin palveluihin sekä vaiheittain etenevä asemakaavoitus ja sen seurauksena toteutuva kunnallistekniikan rakentaminen. Hanke kytkeytyy maankäytöltään Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleiskaavaan, joka on tullut lainvoimaiseksi vuonna 2010.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori, hankekortti


Ehdotusvaihe:

Osayleiskaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti 31.5. - 2.7.2021:

Esittelyvideo suomeksi n. 22 min.

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Kaavakartta 3424

Kaavaselostus

Liitteet 1-3

Liite 4

Liitteet 5-12

Liitteet 13-18

Kunnanhallitus 26.4.2021 § 151
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 7.4.2021 § 48

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutukset on toimitettava kirjallisina Kirkkonummen kunnanhallitukselle, osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi ennen nähtävilläoloajan päättymistä 2.7.2021.

Virtuaalinen asukastilaisuus pidetään keskiviikkona 16.6.2021 klo 17-18.30. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan etukäteen.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantaina 11.6.2021 ja tapahtuman linkki jaetaan kaikille ilmoittautuneille tiistaina 15.6.2021 Kaavaan liittyviä kysymyksiä voi lähettää etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä.

Kaavoittajan vastaanotot ti-ke 8.-9.6.2021 klo 9-16 ja ma-ti 21. - 22.6.2021 klo 9-16. Tapaamiset ajanvarauksella, varaukset kaavoittajalta maria.pudas@kirkkonummi.fi  tai puh. 040 126 9256.

Kaavaartta löytyy myös WMS-palveluna osoitteesta: https://paikkatieto.kirkkonummi.fi/server/services/kaavoitus/Kuntakeskus_2_osayleiskaava_nahtavilla/MapServer/WmsServer?

sekä osayleiskaavan karttapalveluna tästä linkistä.


Valmisteluvaihe:

Tiedoksi kuntatekniikan lautakunnalle Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan valmistelutilanne. Kuntatekniikan lautakunta 13.6.2019 (§ 92)

***

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavaluonnoksen (piir. 3212) asettaminen nähtäville, yhdyskuntatekniikan lautakunta 19.11.2015 (§ 78)

Kuulutus - kaavaluonnos nähtävillä 18.1. - 19.2.2016
Kaavaluonnos (piir. nro 3242)
Määräykset
Selostus


Aloitusvaihe:

Hankkeen päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on käsitelty kuntatekniikan lautakunnassa 14.6.2018 (§ 86)

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 15.12.2011 (§ 116).


Selvitykset:

Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavaan liittyvä Paikka! -kysely (2013)

Läntinen kuntakeskus, Pikkalanlahti, Kantvik ja Pippuri. Luontoselvitys 2012-2013 (2014)
  Luontoselvityksen liitteet

Ekologisten yhteyksien tarkastelu (2014)

Kuntakeskuksen kehityskuva 2040:Urbaani kylä (2016)

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan kaavataloudellinen arviointi (2018)

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen Natura-tarvearvio (2019)

Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan hulevesiselvitys (2019)

Kaavoittajan yhteystiedot:

Maria Pudas

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 126 9256