Kouluun ilmoittautuminen

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen 9.1.-22.1.2023

Ilmoittautuminen ensimmäiselle luokalle lukuvuodeksi 2023-2024 alkaa maanantaina 9.1.2023. Kouluun ilmoitetaan vuonna 2016 syntyneet lapset. Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin hän täyttää seitsemän vuotta.

Huoltajat ilmoittavat lapsensa kouluun Wilman kautta 

Huoltajat ilmoittavat lapsensa lähikouluun. Perusopetuksen oppilaat käyvät pääsääntöisesti omaa lähikouluaan. Muuhun kuin lähikouluun haetaan ilmoittautumisen yhteydessä merkitsemällä lomakkeeseen toivottu koulu. Lue lisää lähikoulun määräytymisestä.

HUOM! Kun ilmoitat lapsesi ensimmäiselle luokalle, valitse kouluksi Opetuspalvelut/Utbildningstjänster, eikä päiväkotia.

Kouluun ilmoittamisen yhteydessä tehdään myös mahdollinen hakemus koulukuljetukseen sekä ilmoitus erityisruokavaliosta 

Oppilaalle myönnetään tarvittaessa koulukuljetusetuus, jota huoltajan on haettava erikseen. Lue lisää koulukuljetuksesta, ja sen hakemisesta.

Oppilaiden erityisruokavaliot otetaan tarvittaessa huomioon. Ilmoitus erityisruokavaliosta on tehtävä vuosittain. Tutustu erityisruokavalion periaatteisiin.  

Jatkuva ilmoittautuminen

Kuntaan muuttavat voivat olla yhteydessä suoraan kouluun tai Marina Morelliin, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, täytä sen jälkeen Ilmoitus uudesta oppilaasta - lomaketta. 

Ukrainan kriisi – ukrainalaisten lasten ja nuorten opetuksen järjestäminen

Lapsilla on oikeus perusopetuslain mukaiseen opetukseen ja tukeen. Jotta koulupaikkaa voi hakea, tulee lapsen ensin rekisteröityä poliisilaitoksella ja hakea joko tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa. Rekisteröinnin jälkeen lapsen voi ilmoittaa opetukseen. Huoltaja/tukihenkilö esittää koulun rehtorille vireilläolotodistuksen tai muun asiakirjan siitä, että oppilaasta on jätetty rekisteröinti-ilmoitus. Lähtökohtaisesti lapsi aloittaa valmistavassa opetuksessa.

Ilmoittautuminen tehdään oppivelvollisuuskoordinaattorille, Laura Skaffarille (etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi), täyttämällä sähköinen hakulomake tai Word-dokumentti. Tarvittaessa Ohjaamo auttaa hakemusten täyttämisessä (ohjaamo@kirkkonummi.fi). 

Koulujen yhteystiedot löytyvät koulujen omilta sivuilta.

Information for those arriving in Kirkkonummi from Ukraine - Ukrainian children and school enrollment


All school-aged children have the right to go to school. Before enrolling to school, children must apply for temporary protection or asylum at a police station. After registration at the police station, you can enroll to school by filling the form "Ilmoitus uudesta oppilaasta" and submitting it to the coordinator of compulsory education, Laura Skaffari (laura.skaffari@kirkkonummi.fi). The form can either be filled in online or you can open it as a Word document and print it. If you need help with filling the form, you can contact Ohjaamo (ohjaamo@kirkkonummi.fi). You need to present a document that shows that you have applied for temporary protection or asylum.

Pupils who do not yet know Finnish are offered a place in preparatory education for basic education. The aim is to learn the basics of Finnish and to get to know what school in Finland is like.