Kouluun ilmoittautuminen

Ensimmäiselle vuosiluokalle ilmoittautuminen

Lukuvuoden 2020-2021 ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan tammikuussa 2019. Lisätietoja ja ohjeita joulukuun aikana.

Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin hän täyttää seitsemän vuotta.

Perusopetuksen oppilaat käyvät pääsääntöisesti omaa lähikouluaan.Lue lisää lähikoulun määräytymisestä.

Tarvittaessa oppilaalle myönnetään koulukuljetusetuus, jota huoltajan on haettava erikseen.

Muuhun kuin lähikouluun haetaan ilmoittautumisen yhteydessä merkitsemällä lomakkeeseen toivottu koulu.

Jatkuva ilmoittautuminen

Kuntaan muuttavat voivat olla yhteydessä suoraan kouluun, tai tarja.tallgren@kirkkonummi.fi 

(Koulujen yhteystiedot)