Kouluun ilmoittautuminen

Ensimmäiselle vuosiluokalle ilmoittautuminen

Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin hän täyttää seitsemän vuotta.

Perusopetuksen oppilaat käyvät pääsääntöisesti omaa lähikouluaan.Lue lisää lähikoulun määräytymisestä.

Tarvittaessa oppilaalle myönnetään koulukuljetusetuus, jota huoltajan on haettava erikseen.

Muuhun kuin lähikouluun haetaan ilmoittautumisen yhteydessä merkitsemällä lomakkeeseen toivottu koulu.

Ensimmäiselle vuosiluokalle ilmoittaudutaan Kirkkonummella 4.2–17.2.2019. Ilmoittautuminen tehdään Wilma-oppilashallintajärjestelmässä, ja kaikille tulevien ekaluokkalaisten huoltajille on lähetetty tunnukset viikon 5 alussa. Jos ette ole saaneet kirjettä viimeistään perjantaina 1.2.2019, ottakaa yhteyttä sähköpostitse: tarja.tallgren@kirkkonummi.fi

Jatkuva ilmoittautuminen

Ilmoittautumisajan jälkeen kuntaan muuttavat voivat ilmoittautua jatkuvan haun lomakkeella, tai olemalla yhteydessä suoraan kouluun. (Koulujen yhteystiedot)