Kouluun ilmoittautuminen

Ensimmäiselle vuosiluokalle ilmoittautuminen

Lukuvuoden 2020-2021 ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan 13.- 26.1.2020 Wilman kautta.

Huoltajat voivat luoda itselleen tarvittavat Wilma tunnukset 13.1.20 alkaen https://kirkkonummi.inschool.fi/connect -sivulta.

Wilman ohjeet 

Wilma-tunnusten luominen vaatii vahvan tunnistautumisen. Huoltajan henkilöllisyys varmennetaan mobiilivarmenteen tai pankkitunnusten avulla. Tunnusten luomisen yhteydessä huoltajat valtuutetaan hoitamaan huollettaviensa asioita Wilmassa (suomi.fi-valtuutus). 

Kun olet luonut itsellesi tunnukset voit kirjautua Kirkkonummen Wilmaan selaimella osoitteessa kirkkonummi.inschool.fi .

Jo olemassa oleviin Wilma tunnuksiin voi liittää kouluun ilmoitettavan lapsen tiedot Wilmassa roolin lisäämisen kautta .

Tunnuksia voi luoda ja ilmoittautumisen tehdä 13.1.20 alkaen.

Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin hän täyttää seitsemän vuotta.

Perusopetuksen oppilaat käyvät pääsääntöisesti omaa lähikouluaan.Lue lisää lähikoulun määräytymisestä.

Tarvittaessa oppilaalle myönnetään koulukuljetusetuus, jota huoltajan on haettava erikseen.

Muuhun kuin lähikouluun haetaan ilmoittautumisen yhteydessä merkitsemällä lomakkeeseen toivottu koulu.

Jatkuva ilmoittautuminen

Kuntaan muuttavat voivat olla yhteydessä suoraan kouluun, tai tarja.tallgren@kirkkonummi.fi 

(Koulujen yhteystiedot)