Kouluun ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ensimmäiselle luokalle lukuvuodelle 2022-2023 alkaa maanantaina 10.1.2022. Kouluun ilmoitetaan vuonna 2015 syntyneet lapset. Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin hän täyttää seitsemän vuotta.  

Huoltajat ilmoittavat lapsensa kouluun Wilman kautta 

Huoltajat ilmoittavat lapsensa lähikouluun. Perusopetuksen oppilaat käyvät pääsääntöisesti omaa lähikouluaan. Muuhun kuin lähikouluun haetaan ilmoittautumisen yhteydessä merkitsemällä lomakkeeseen toivottu koulu. Lue lisää lähikoulun määräytymisestä.

Kouluun ilmoittamisen yhteydessä tehdään myös mahdollinen hakemus koulukuljetukseen sekä ilmoitus erityisruokavaliosta 

Oppilaalle myönnetään tarvittaessa koulukuljetusetuus, jota huoltajan on haettava erikseen. Lue lisää koulukuljetuksesta, ja sen hakemisesta.

Oppilaiden erityisruokavaliot otetaan tarvittaessa huomioon. Ilmoitus erityisruokavaliosta on tehtävä vuosittain. Tutustu erityisruokavalion periaatteisiin.  

Jatkuva ilmoittautuminen

Kuntaan muuttavat voivat olla yhteydessä suoraan kouluun tai Marina Morelliin, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, täytä sen jälkeen Ilmoitus uudesta oppilaasta - lomaketta.

Ukrainan kriisi – ukrainalaisten lasten ja nuorten opetuksen järjestäminen

Lapsilla on oikeus perusopetuslain mukaiseen opetukseen ja tukeen. Jotta koulupaikkaa voi hakea, tulee lapsen ensin rekisteröityä poliisilaitoksella ja hakea joko tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa. Rekisteröinnin jälkeen lapsen voi ilmoittaa opetukseen. Huoltaja/tukihenkilö esittää koulun rehtorille vireilläolotodistuksen tai muun asiakirjan siitä, että oppilaasta on jätetty rekisteröinti-ilmoitus. Lähtökohtaisesti lapsi aloittaa valmistavassa opetuksessa.

Vastaanottavia kouluja alueittain:

Veikkolan alue

  • Vuorenmäen koulu
  • Veikkolan koulu

Keskustan alue

  • Gesterbyn koulu
  • Jokirinteen koulu
  • Laajakallion koulu
  • Kantvikin koulu

Masalan alue

  • Nissnikun koulu
  • Masalan koulu

Ilmoittautuminen tehdään koulun rehtorille täyttämällä sähköinen hakulomake tai Word-dokumentti. Koulujen yhteystiedot löytyvät koulujen omilta sivuilta.

Information for those arriving in Kirkkonummi from Ukraine - Ukrainian children and school enrollment


All school-aged children have the right to go to school. Before enrolling to school, children must apply for temporary protection or asylum at a police station. After registration at the police station, you can enroll to school by contacting the school principal. You need to present a document that shows that you have applied for temporary protection or asylum. Fill in the form “Ilmoitus uudesta oppilaasta” and submit it to the school principal. The form can either be filled in online or you can open it as a Word document and print it.

Pupils who do not yet know Finnish are offered a place in preparatory education for basic education. The aim is to learn the basics of Finnish and to get to know what school in Finland is like.