Oman äidinkielen opetus

Oman äidinkielen opetus

Oman äidinkielen opetus on perusopetusta täydentävää opetusta, jonka tarkoituksena on saada oppilas kiinnostumaan omasta äidinkielestään, käyttämään ja kehittämään äidinkielen taitojaan sekä arvostamaan omaa taustaansa ja kulttuuriaan. Oman äidinkielen hyvä hallinta luo edellytyksiä myös suomen kielen oppimiselle ja tällä kielellä tapahtuvalle muulle oppimiselle.

Opetus pyritään järjestämään, jos samaan kieleen on ilmoittautunut vähintään viisi oppilasta. Romanikielen tai saamen kielen opetus pyritään kuitenkin järjestämään, jos opetukseen on ilmoittautunut vähintään kaksi oppilasta. Samassa opetusryhmässä voi olla monen koulun oppilaita usealta vuosiluokalta.

Opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta opetuksen alettua oppilaan edellytetään osallistuvan siihen säännöllisesti. Opetusta annetaan iltapäivisin koulutuntien jälkeen kaksi tuntia viikossa. Opetusryhmä voi olla muussakin kuin omassa koulussa. Opetus on oppilaalle maksutonta, mutta huoltaja vastaa matkoista ja mahdollisista matkakustannuksista. 

Opetus on tarkoitettu seuraaville perusopetuksen oppilaille sekä lukiokoulutuksen opiskelijoille:
• Suomeen muuttaneille tai Suomessa syntyneille maahanmuuttajataustaisille oppilaille
• ulkomailta adoptoiduille lapsille, jotka ovat jo oppineet kyseistä kieltä
• sellaisille monikulttuurisille oppilaille, joiden vanhemmista toinen puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia
• suomalaisille paluumuuttajille, jotka ovat ulkomailla asuessaan oppineet kyseisen kielen, jolloin opetus on vieraan kielen ylläpito-opetusta
• romanikielisille oppilaille
• saamenkielisille oppilaille.

Esiopetuksen em. kohderyhmiin kuuluvat oppilaat voivat osallistua opetukseen, mikäli ryhmät perustetaan ja niissä on tilaa. Opetusryhmät toimivat kouluilla.

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Koulutus - Perusopetus
Maahanmuuttajana Suomeen
opetus / perusopetus, koulut / peruskoulu, opetus / oman äidinkielen opetus

Yhteystiedot:

Opetustoimen suunnittelija Kaisa Ojanen
Puh.040 586 7291
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumislomake