Oman äidinkielen opetus


Oman äidinkielen ja vieraan kielen ylläpito-opetus

 

Lukuvuoden 2022–2023 oman äidinkielen opetukseen voi ilmoittautua täyttämällä sähköisen ilmoittautumislomakkeen.

Ilmoittautumislomake oman äidinkielen tai vieraan kielen ylläpito-opetukseen

Aiemmin jokaiselle lukuvuodelle on ilmoittauduttu erikseen. Uusi käytäntö on, että yksi ilmoittautuminen riittää. Se on voimassa peruskoulun loppuun saakka. Jos oppilas on ilmoittautunut opiskelemaan omaa äidinkieltä jo lukuvuonna 2021–2022, häntä ei tarvitse ilmoittaa enää uudestaan. Tämä koskee myös tapauksia, joissa ilmoittautuneita ei ole ollut tarpeeksi, jotta ryhmä olisi voitu muodostaa sekä tapauksia, joissa opettajaa ei ole saatu rekrytoitua. 

Ilmoittautuneille tiedotetaan vuosittain opetusaika ja -paikka. Jos opetusta ei voida jossakin kielessä järjestää, myös siitä tiedotetaan opetukseen ilmoittautuneita.

Oman äidinkielen opetus on perusopetusta täydentävää opetusta, jonka tarkoituksena on saada oppilas kiinnostumaan omasta äidinkielestään, käyttämään ja kehittämään äidinkielen taitojaan sekä arvostamaan omaa taustaansa ja kulttuuriaan. Oman äidinkielen hyvä hallinta luo edellytyksiä myös suomen kielen oppimiselle ja tällä kielellä tapahtuvalle muulle oppimiselle.

Opetus pyritään järjestämään, jos samaan kieleen on ilmoittautunut vähintään viisi oppilasta. Romanikielen tai saamen kielen opetus pyritään kuitenkin järjestämään, jos opetukseen on ilmoittautunut vähintään kaksi oppilasta. Samassa opetusryhmässä voi olla monen koulun oppilaita usealta vuosiluokalta.

Opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta opetuksen alettua oppilaan edellytetään osallistuvan siihen säännöllisesti. Opetusta annetaan iltapäivisin koulutuntien jälkeen kaksi tuntia viikossa. Opetusryhmä voi olla muussakin kuin omassa koulussa. Opetus on oppilaalle maksutonta, mutta huoltaja vastaa matkoista ja mahdollisista matkakustannuksista. 

Opetus on tarkoitettu seuraaville perusopetuksen oppilaille sekä lukiokoulutuksen opiskelijoille:
• Suomeen muuttaneille tai Suomessa syntyneille maahanmuuttajataustaisille oppilaille
• ulkomailta adoptoiduille lapsille, jotka ovat jo oppineet kyseistä kieltä
• sellaisille monikulttuurisille oppilaille, joiden vanhemmista toinen puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia
• suomalaisille paluumuuttajille, jotka ovat ulkomailla asuessaan oppineet kyseisen kielen, jolloin opetus on vieraan kielen ylläpito-opetusta
• romanikielisille oppilaille
• saamenkielisille oppilaille.

Esiopetuksen edellä mainittuihin kohderyhmiin kuuluvat oppilaat voivat osallistua opetukseen, mikäli ryhmät perustetaan ja niissä on tilaa. Opetusryhmät toimivat kouluilla.

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Koulutus - Perusopetus
Maahanmuuttajana Suomeen
opetus / perusopetus, koulut / peruskoulu, opetus / oman äidinkielen opetus

Yhteystiedot:

Opetuspalvelujen suunnittelija Kaisa Ojanen
Puh. 040 586 7291
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi