Koulukuljetus

Perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen tietyin ehdoin.

Syksyllä 2023 koulunsa aloittavien oppilaiden koulukuljetuksen hakuaika on 14.4. - 2.5.2023

Maksutonta koulukuljetusta voi hakea jollain seuraavista perusteista:

 • Koulumatka on pidempi kuin viisi kilometriä (5 km), peruskoulun 1.-9. -vuosiluokkien oppilaan yhdensuuntainen koulumatka kunnan osoittamaan lähikouluun.
 • Koulumatka tai osa siitä on liian vaarallinen. Koulumatkan vaarallisuutta arvioidaan Koululiitu-järjestelmällä.
 • Koulumatka on liian vaikea tai rasittava.

Koulukuljetukset järjestetään ensisijaisesti myöntämällä oppilaalle julkisen liikenteen matkakortti. Tilausliikennettä, eli koulutaksia tai tilausbussia käytetään aina toissijaisesti.

Huoltajalle voidaan myös maksaa kuljetus- tai saattoavustusta. Esikoululaisille maksetaan aina saattoavustusta.

Koulumatkalla tarkoitetaan matkaa oppilaan väestörekisteriin merkitystä asuinpaikasta lähikouluun. Yhteishuoltajuudessa oleville oppilaille lakisääteinen koulumatka järjestetään siis ainoastaan väestörekisteriin merkitystä osoitteesta.

Oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen tai saattoavustukseen haetaan aina erikseen sähköisellä lomakkeella, joka löytyy kunnan verkkosivuilta.

Hakemus ja hakuaika

Syksyllä 2023 koulunsa aloittavien oppilaiden hakuaika on 14.4. - 2.5.2023.

Alakoulusta yläkouluun siirtyvien oppilaiden sekä niiden oppilaiden, joiden koulukuljetuspäätösten voimassaolo päättyy, tulee hakea maksutonta koulukuljetusta 31.3.2023 mennessä. Huoltajan tulee myös tarkistaa (aiemmin saatu päätös), kuinka kauan oppilaan maksuton koulukuljetus on voimassa. Muuten hakuaika on jatkuva.

Kirkkonummen koulukuljetusopas:

Koulukuljetusopas

Koulukuljetushakemus

Koulukuljetusperiaatteet

Lue lisää esiopetuksen kuljetuksista.

Lue lisää kohdista Edellytykset ja Toimintaohjeet.

Koulukuljetuksen periaatteista

Jos oppilas on oikeutettu koulukuljetukseen, kunta myöntää pääsääntöisesti oppilaalle joukkoliikenteen matkakortin. Kirkkonummen kunnan alueen joukkoliikenteestä vastaa Helsingin seudun liikenne, HSL. Matkakortin voi noutaa oman koulun kansliasta koulun alkamista edeltävällä viikolla.

Kunta järjestää tilauskuljetuksen (taksi) niille oppilaille, joilla ei ole käytössä joukkoliikennettä tai joilla on taksikuljetusta edellyttävä terveydellinen syy (lääkärintodistus) tai joiden koulutie on luokiteltu liian vaaralliseksi.

Koulukuljetusta ei välttämättä järjestetä koko koulumatkalle.

 • Osa koulumatkasta voi muodostua oppilaan itse kulkemasta osuudesta.
 • Koulukuljetus voidaan järjestää myös siten, että oppilas käyttää koulumatkallaan erilaisia kulkemismuotoja.
 • Oppilas voi esimerkiksi kulkea osan koulumatkastaan kävellen, bussilla sekä taksilla.
 • Tilausliikenne noutaa oppilaan ennalta turvalliseksi määritellystä noutopaikasta.

Tilausliikenteessä (taksi tai tilausbussi) noudatetaan reiteille suunniteltuja arvioituja aikatauluja.

 • Oppilaan tulee olla 5 min. ennen sovittua aikaa noutopaikassa.
 • Tilauskuljetus ei odota oppilasta, joka myöhästyy sovitusta aikataulusta.
 • Jos oppilas myöhästyy kuljetuksesta, erillistä kuljetusta ei järjestetä.
 • Huoltajille ilmoitetaan, jos kuljetus jostain syystä myöhästyy sovitusta aikataulusta.
 • Muistakaa perua kuljetus niiltä päiviltä, kun lapsi ei sitä tarvitse.
 • Tilausliikenteen kuljetukset lähtevät koululta siten, että oppilailla on noin kymmenen minuuttia aikaa siirtyä koulukuljetukseen.

Koulukuljetusta ei myönnetä, mikäli oppilas

 • käy muuta koulua kuin lähikoulua.
 • on painotetussa perusopetuksessa (esim. musiikkiluokalla) muussa koulussa kuin lähikoulussa
 • käy vapaaehtoista iltapäiväkerhoa.
   
Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Koulutus - Perusopetus
opetus / perusopetus, keskinäinen toiminta / koulukuljetus, opetus / esiopetus

Koulukuljetus

HSL matkakorttia käyttävät:
puh 040 1269 192
koulukuljetus@kirkkonummi.fi

Tilaus-/taksiliikennettä käyttävät:
puhelut 040 1269 192

viestit 045 739 60374
koulukuljetus@kirkkonummi.fi