Koulukuljetus

Perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen tietyin ehdoin.

Oppilaan oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen määräytyy perusopetuslaissa. Oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen perustuu koulumatkan pituuteen (kilometreinä tai koulumatkaan kuluvana aikana), koulumatkan liialliseen vaikeuteen tai rasittavuuteen tai koulumatkan liialliseen vaarallisuuteen. Koulumatkan vaarallisuutta arvioidaan Koululiitu-järjestelmällä. 

Maksutonta koulukuljetusta voi hakea milloin tahansa. Pääsääntönä kuitenkin on, että koulukuljetushakemukset palautetaan sivistyspalvelukeskukseen koulun alkamissyksyä edeltävän maaliskuun loppuun mennessä. 

Koulukuljetusta haetaan sähköisellä hakemuksella. Seuraavaa syksyä koskevat hakemukset käsitellään juhannukseen mennessä. Kesken vuotta saapuvat hakemukset käsitellään kahden viikon sisällä niiden saavuttua. Alla olevasta linkistä avautuvan sähköisen hakemuksen voi halutessaan toimittaa kuntaan myös paperipostina. 

Lue lisää esiopetuksen kuljetuksista.

Koulukuljetusten käytännön järjestäminen 

Perusopetuslaki velvoittaa kuntaa järjestämään oppilaan opetuksen siten, että koulumatkat ovat mahdollisimman lyhyitä ja turvallisia. Jos oppilaan koulumatka kunnan osoittamaan lähikouluun kuitenkin osoittautuu liian pitkäksi, liian vaaralliseksi tai liian vaikeaksi/rasittavaksi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen. 

Kunnan koulukuljetusperiaatteista päättää sivistyslautakunta.

Koulukuljetusperiaatteet:

Pääsääntönä on, että kunta myöntää oppilaalle joukkoliikenteen matkakortin. Kirkkonummen kunnan alueen joukkoliikenteestä vastaa Helsingin seudun liikenne, HSL. Matkakortin voi noutaa oman koulun kansliasta koulun alkamista edeltävällä viikolla. 

Sivistyspalvelukeskus järjestää tilauskuljetuksen (taksi) niille maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutetuille oppilaille, joilla/joiden ei ole käytettävissään joukkoliikennettä tai on taksikuljetusta edellyttävä terveydellinen syy tai käyttämä koulutie on luokiteltu liian vaaralliseksi. 
Taksioppilaat noudetaan pääsääntöisesti erikseen sovitusta turvallisesta paikasta (harvoin kotoa) heti ensimmäisestä koulupäivästä alkaen. 

Koulukuljetusta ei välttämättä järjestetä koko koulumatkalle. Osa koulumatkasta voi muodostua oppilaan itse kulkemasta osuudesta. Tämän osuuden pituus on maksimissaan 3 kilometriä (1.-3. vuosiluokkien oppilaat) tai 5 kilometriä (4.-9. vuosiluokkien oppilaat). Esikoulua käyvien oppilaiden koulukuljetus järjestetään myöntämällä huoltajalle saattoavustus, joka on aikuisen sisäisen joukkoliikenteen kuukausilipun suuruinen. 

Koulukuljetus voidaan järjestää myös siten, että oppilas käyttää koulumatkallaan erilaisia kulkemismuotoja. Oppilas voi esimerkiksi kulkea osan koulumatkastaan bussilla ja osan taksilla. 

Iltapäiväkerhoa käyvälle oppilaalle ei järjestetä iltapäiväkuljetusta. 

Jos oppilas käy sellaista koulua, johon hänet on otettu ns. toissijaisen oppilaaksioton periaatteella, huoltaja vastaa oppilaan koulukuljetuksen järjestämisestä ja kustannuksista.

 

 

Vastuutaho:
Kirkkonummen kunta/Kyrkslätts kommun (tuottaja)
Kansalaiset,Lapset ja lapsiperheet
Perusopetus
257
opetus / perusopetus, kuljetus / koulukuljetus, koulut (oppilaitokset) / peruskoulu, opetus / esiopetus
Kirsi Laatikainen

Hallinnollinen sihteeri


ma–to klo 9–14.30
pe klo 9–13.30
puh 040 1269 192
koulukuljetus@kirkkonummi.fi 
tai koulujen kansliat

Lukuvuosi 2018-2019:

Ekaluokkalaisten sekä alakoulusta yläkouluun siirtyvien oppilaiden huoltajien tulee hakea maksutonta koulukuljetusta 31.3.2018 mennessä:


Koulukuljetushakemukset

Esiopetuskuljetushakemukset

Huoltajan tulee myös tarkistaa (aiemmin saatu päätös), kuinka kauan oppilaan maksuton koulukuljetus on voimassa.

Kirkkonummen kunnan koulukuljetusperiaatteet

(Sivistyslautakunnan 2.4.2014 päätöksen liite)