Koulukuljetus

Perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen tietyin ehdoin.

Oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen perustuu koulumatkan pituuteen (kilometreinä tai koulumatkaan kuluvana aikana), koulumatkan liialliseen vaikeuteen tai rasittavuuteen tai koulumatkan liialliseen vaarallisuuteen. Koulumatkan vaarallisuutta arvioidaan Koululiitu-järjestelmällä. 

Koulukuljetusta haetaan 31.3. mennessä. Tämä koskee sekä ensimmäiselle luokalle tulevia oppilaita että vanhempia oppilaita, joiden koulukuljetuspäätös on loppumassa. 

Lue lisää esiopetuksen kuljetuksista.

Kunnan koulukuljetusperiaatteista päättää sivistys- ja vapaa-aikalautakunta.

Koulukuljetusperiaatteet:

Mikäli oppilas on oikeutettu koulukuljetukseen, kunta myöntää pääsääntöisesti oppilaalle joukkoliikenteen matkakortin. Kirkkonummen kunnan alueen joukkoliikenteestä vastaa Helsingin seudun liikenne, HSL. Matkakortin voi noutaa oman koulun kansliasta koulun alkamista edeltävällä viikolla. 

Kunta järjestää tilauskuljetuksen (taksi) niille maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutetuille oppilaille, joilla ei ole käytössä joukkoliikennettä tai joilla on taksikuljetusta edellyttävä terveydellinen syy (lääkärintodistus) tai joiden koulutie on luokiteltu liian vaaralliseksi. 

Koulukuljetusta ei välttämättä järjestetä koko koulumatkalle. Osa koulumatkasta voi muodostua oppilaan itse kulkemasta osuudesta. 

Koulukuljetus voidaan järjestää myös siten, että oppilas käyttää koulumatkallaan erilaisia kulkemismuotoja. Oppilas voi esimerkiksi kulkea osan koulumatkastaan kävellen, bussilla sekä taksilla.

Tilausliikenteessä (taksi tai tilausbussi) noudatetaan tilausliikenteen reiteille suunniteltuja arvioituja aikatauluja. Oppilaan tulee olla 5 min. ennen sovittua aikaa nouto paikassa. Tilauskuljetuksen ei tarvitse odottaa oppilasta, joka myöhästyy sovitusta aikataulusta. Jos oppilas myöhästyy kuljetuksesta, erillistä kuljetusta ei järjestetä.  

Tilausliikenteen kuljetukset lähtevät koululta siten, että oppilailla on noin kymmenen minuuttia aikaa siirtyä koulukuljetukseen. 

Koulukuljetusta ei myönnetä mikäli oppilas

  • käy muuta koulua kuin lähikoulua
  • on painotetussa perusopetuksessa (esim. musiikkiluokalla) muussa koulussa kuin lähikoulussa
  • käy vapaaehtoista iltapäiväkerhoa

Jos oppilas asuu kahdessa osoitteessa kuljetus järjestetään vain väestörekisterin mukaan määräytyvästä asuinpaikasta. 

 

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Perusopetus
opetus / perusopetus, keskinäinen toiminta / koulukuljetus, opetus / esiopetus
Eija Nylund
040 126 9192

toimistosihteeri

puh 040 1269 192
koulukuljetus@kirkkonummi.fi 

Koronavirusepidemian vuoksi lakisääteisen maksuttoman koulukuljetuksen vaihtoehtona Kirkkonummen kunta tarjoaa mahdollisuuden saattoavustukseen. Tarkemmat ohjeet saattoavustuksen hakemiseen ajalle 11.8. – 30.9.2020 on toimitettu huoltajille Wilman kautta.

Mediatiedon mukaan (13.8.) THL suosittaa kasvomaskin käyttöä toisten suojaamiseksi mm. joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja on vaikeaa välttää. Kasvomaski ei sovellu lapsille. Maskin ohjeiden mukainen käyttö onnistuu 15 vuoden iästä alkaen. Seuraamme tilannetta.


Alakoulusta yläkouluun siirtyvien oppilaiden sekä niiden oppilaiden, joiden koulukuljetuspäätökisen voimassaolo päättyy, tulee hakea maksutonta koulukuljetusta 31.3.2020 mennessä:


Koulukuljetushakemus


Huoltajan tulee myös tarkistaa (aiemmin saatu päätös), kuinka kauan oppilaan maksuton koulukuljetus on voimassa.

Kirkkonummen kunnan koulukuljetusperiaatteet

(Sivistyslautakunnan 2.4.2014 päätöksen liite)

Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 29.6.2020 (§ 51) hyväksyä toimielinten sopeuttamistoimenpiteet kunnan vaikean taloustilanteen vuoksi. Sivistys- ja vapaapalveluiden toimialan yhtenä sopeuttamistoimenpiteenä on koulukuljetuksen 1-3 -luokkien 3 kilometrin rajan nosto lakisääteiseen 5 kilometriin.