Koulukuljetus

Perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen tietyin ehdoin.

Oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen perustuu koulumatkan pituuteen (kilometreinä tai koulumatkaan kuluvana aikana), koulumatkan liialliseen vaikeuteen tai rasittavuuteen tai koulumatkan liialliseen vaarallisuuteen. Koulumatkan vaarallisuutta arvioidaan Koululiitu-järjestelmällä. 

Koulukuljetusta haetaan 31.3. mennessä. Tämä koskee sekä ensimmäiselle luokalle tulevia oppilaita että vanhempia oppilaita, joiden koulukuljetuspäätös on loppumassa. 

Lue lisää esiopetuksen kuljetuksista.

Kunnan koulukuljetusperiaatteista päättää sivistys- ja vapaa-aikalautakunta.

Koulukuljetusperiaatteet:

Mikäli oppilas on oikeutettu koulukuljetukseen, kunta myöntää pääsääntöisesti oppilaalle joukkoliikenteen matkakortin. Kirkkonummen kunnan alueen joukkoliikenteestä vastaa Helsingin seudun liikenne, HSL. Matkakortin voi noutaa oman koulun kansliasta koulun alkamista edeltävällä viikolla. 

Kunta järjestää tilauskuljetuksen (taksi) niille maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutetuille oppilaille, joilla ei ole käytössä joukkoliikennettä tai joilla on taksikuljetusta edellyttävä terveydellinen syy (lääkärintodistus) tai joiden koulutie on luokiteltu liian vaaralliseksi. 

Koulukuljetusta ei välttämättä järjestetä koko koulumatkalle. Osa koulumatkasta voi muodostua oppilaan itse kulkemasta osuudesta. Tämän osuuden pituus on maksimissaan 3 kilometriä (1.-3. vuosiluokkien oppilaat) tai 5 kilometriä (4.-9. vuosiluokkien oppilaat). 

Koulukuljetus voidaan järjestää myös siten, että oppilas käyttää koulumatkallaan erilaisia kulkemismuotoja. Oppilas voi esimerkiksi kulkea osan koulumatkastaan kävellen, bussilla sekä taksilla. 

Tilausliikenteen kuljetukset lähtevät koululta siten, että oppilailla on noin kymmenen minuuttia aikaa siirtyä koulukuljetukseen. 

Koulukuljetusta ei myönnetä mikäli oppilas

  • käy muuta koulua kuin lähikoulua
  • on painotetussa perusopetuksessa (esim. musiikkiluokalla) muussa koulussa kuin lähikoulussa
  • käy vapaaehtoista iltapäiväkerhoa

Jos oppilas asuu kahdessa osoitteessa kuljetus järjestetään vain väestörekisterin mukaan määräytyvästä asuinpaikasta. 

 

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Perusopetus
opetus / perusopetus, keskinäinen toiminta / koulukuljetus, opetus / esiopetus
Eija Nylund
040 126 9192

toimistosihteeri

puh 040 1269 192
koulukuljetus@kirkkonummi.fi 


Lukuvuosi 2019-2020:

Tulevat ekaluokkalaiset hakevat koulukuljetusta kouluun ilmoittautumisen yhteydessä Wilma-järjestelmässä.


Alakoulusta yläkouluun siirtyvien oppilaiden sekä niiden oppilaiden, joiden koulukuljetuspäätökisen voimassaolo päättyy, tulee hakea maksutonta koulukuljetusta 31.3.2019 mennessä:


Koulukuljetushakemukset


Huoltajan tulee myös tarkistaa (aiemmin saatu päätös), kuinka kauan oppilaan maksuton koulukuljetus on voimassa.

Kirkkonummen kunnan koulukuljetusperiaatteet

(Sivistyslautakunnan 2.4.2014 päätöksen liite)