Yleistä

Kirkkonummen Vesi tuottaa toiminta-alueellaan asiakkailleen talousveden ja johtaa jätevedet puhdistettavaksi.

Kirkkonummen Vesi on kunnan liikelaitos, joka toimii Kuntatekniikan toimialalla johtokuntansa alaisuudessa.

Kirkkonummella talousvesi on suurimmaksi osaksi pintavettä. Keskisen Kirkkonummen talousvesi on osin Meiko-järvestä puhdistettua ja osin HSY:n eli Helsingin Ympäristöpalvelut kuntayhtymän puhdistamaa Päijänteen vettä.  Kantvik saa vetensä Suomen Sokerin puhdistamana Humaljärvestä.  Upinniemessä vesi puhdistetaan Valkolammen vedestä. Veikkolan juomavesi on pääosin kunnan omilta vedenottamoilta pumpattua pohjavettä sekä osin HSY: n Päijänteestä puhdistettua vettä. Lapinkylässä juodaan alueen pohjavettä.

Jätevedet johdetaan puhdistettavaksi HSY:n Suomenojan puhdistamolle.

Vesihuoltopalveluita tarjotaan kunnanhallituksen vahvistamalla toiminta-alueella ja palvelut kustannetaan vesimaksuilla.

Vesihuoltoa kehitetään ja toiminta-aluetta laajennetaan kaavoitusohjelman ja vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti. Haja-asutusalueella vesihuoltopalveluita tuottaa kuusi vesiosuuskuntaa.

Tietoa haja-asutuksen vesihuollosta ja vesiosuuskunnista
Toiminta-alueet
Yhteystiedot
Toimintakertomus 2016
Käyttösuunnitelma 2017
Vesihuoltolaitoksen johtokunta (valittiin 19.6.2017)