Haja-asutuksen vesihuolto ja vesiosuuskunnat

Vesihuoltolaitokset vastaavat vesihuoltopalveluiden tuottamisesta kunnanvaltuuston hyväksymillä toiminta-alueilla.

Toiminta-alueiden ulkopuolella kiinteistönomistaja voi tiedustalla mahdollisuutta liittyä vesihuoltoverkostoon.

Lähtökohtaisesti toiminta-alueiden ulkopuolella kiinteistöt vastaavat omasta vesihuollostaan.
Kaivoveden laadun tutkimisessa neuvoo Espoon Seudun Ympäristöterveys.
 

Ohjeita kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai uusimiseen.

Vesihuoltoverkostojen laajentaminen Kirkkonummella

Kirkkonummella toimii kuusi vesiosuuskuntaa (Kalljärvi, Laitamaa, Lapinkylä, Luoma, Solbacka ja Vols).
Osuuskunnan verkostoon liittymisessä on oltava yhteydessä alueen vesiosuuskuntaan.

Osuuskuntien toiminta-alueet.

Kirkkonummen haja-asutusalueilla yhteisesti järjestetty vesihuolto toteutetaan yleensä osuuskunnan toimesta.

Vesiosuuskunta on haja-asutusalueiden asukkaiden perustama, omistama ja hallinnoima vesihuoltolaitos. Osuuskunta vastaa verkoston rakentamisesta ja se toimittaa jäsenilleen talousveden ja vastaa jäteveden johtamisesta ja käsittelystä. Vesiosuuskunta voi olla siirtymävaiheen ratkaisu, ja se voidaan myöhemmin liittää osaksi toista vesihuoltolaitosta.

Alle kymmenen kiinteistön yhteishankkeessa osuuskunta voi olla hallinnoltaan tarpeettoman raskas ratkaisu, mutta silti yhteinen vesihuolto kannattaa järjestää yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaan. Pienemmissä hankkeissa yksinkertaisin ja käytetyin ratkaisu on perustaa avoin yhtiö.

Kunta tukee vesiosuuskuntia vesihuollon järjestämisessä

Kunnan vesihuoltolaitos vastaa vesihuollon palveluista vain toiminta-alueillaan, eli pääasiassa asemakaavoitetuilla alueilla. Kunta tukee vesiosuuskuntia muun muassa laatimalla vesihuollon yleissuunnitelmia ja antamalla asiantuntija-apua verkostojen rakennussuunnittelussa ja rakentamisessa. Kunta voi hakemuksesta myöntää avustusta verkoston rakentamiselle ja takauksen lainalle, jos avustuksen edellytykset täyttyvät.

Vesiosuuskuntien yhteystiedot:

Kalljärven vesiosuuskunta
yhteyshenkilö Janne Nohkola
p. 040- 750 1847
Luoman vesiosuuskunta, www.lvok.fi
yhteyshenkilö Ari Nummila
p. 0400-465 798
Laitamaan vesiosuuskunta
yhteyshenkilö Timo Koskinen
p. 050-337 5763
Lapinkylän vesiosuuskunta
yhteyshenkilö Kaj-Erik Montén
p. 040-838 2775
Solbackan vesiosuuskunta
yhteyshenkilö Antti Rautiainen
p. 050-556 1825
Vols vesiosuuskunta
yhteyshenkilö Jens Ahlblad
p. 0500-423 648

suunnitteilla
Kylmälän vesiosuuskunta
www.hanavesi.info


Lisätietoja

Osuuskuntien neuvonta ja kunnan avustus: Vesihuoltopäällikkö Anna Arosilta-Gurvits  Puh.040 504 8457

Vesihuolto-osuuskuntaopas : Opas
Kirkkonummen kunnan vesiosuuskuntien avustusperiaatteet. Kunnanvaltuusto 19.12.2013 § 158
Haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisen yleisperiaatteet. Kv 19.12.2013 § 157