Haja-asutuksen vesihuolto ja vesiosuuskunnat

Vesihuoltolaitokset vastaavat vesihuoltopalveluiden tuottamisesta kunnanvaltuuston hyväksymillä toiminta-alueilla.

Toiminta-alueiden ulkopuolella kiinteistönomistaja voi tiedustella mahdollisuutta liittyä vesihuoltoverkostoon.

Lähtökohtaisesti toiminta-alueiden ulkopuolella kiinteistöt vastaavat omasta vesihuollostaan.
Kaivoveden laadun tutkimisessa neuvoo Espoon Seudun Ympäristöterveys.
 

Ohjeita kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai uusimiseen.

Vesihuoltoverkostojen laajentaminen Kirkkonummella

Kirkkonummella toimii viisi vesiosuuskuntaa (Kalljärvi, Laitamaa, Lapinkylä, Solbacka ja Vols).
Osuuskunnan verkostoon liittymisessä on oltava yhteydessä alueen vesiosuuskuntaan.

Osuuskuntien toiminta-alueet.

Kirkkonummen haja-asutusalueilla yhteisesti järjestetty vesihuolto toteutetaan yleensä osuuskunnan toimesta.

Vesiosuuskunta on haja-asutusalueiden asukkaiden perustama, omistama ja hallinnoima vesihuoltolaitos. Osuuskunta vastaa verkoston rakentamisesta ja se toimittaa jäsenilleen talousveden ja vastaa jäteveden johtamisesta ja käsittelystä. Vesiosuuskunta voi olla siirtymävaiheen ratkaisu, ja se voidaan myöhemmin liittää osaksi toista vesihuoltolaitosta.

Alle kymmenen kiinteistön yhteishankkeessa osuuskunta voi olla hallinnoltaan tarpeettoman raskas ratkaisu, mutta silti yhteinen vesihuolto kannattaa järjestää yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaan. Pienemmissä hankkeissa yksinkertaisin ja käytetyin ratkaisu on perustaa avoin yhtiö.

Kunta tukee vesiosuuskuntia vesihuollon järjestämisessä

Kunnan vesihuoltolaitos vastaa vesihuollon palveluista vain toiminta-alueillaan eli pääasiassa asemakaavoitetuilla alueilla. Kunta tukee vesiosuuskuntia muun muassa laatimalla vesihuollon yleissuunnitelmia ja antamalla asiantuntija-apua verkostojen rakennussuunnittelussa ja rakentamisessa. Kunta voi hakemuksesta myöntää avustusta verkoston rakentamiselle ja takauksen lainalle, jos avustuksen edellytykset täyttyvät.

Vesiosuuskuntien yhteystiedot:

Kalljärven vesiosuuskunta
yhteyshenkilö Janne Nohkola
puh. 040 750 1847
Laitamaan vesiosuuskunta
yhteyshenkilö Timo Koskinen
puh. 050 337 5763
Lapinkylän vesiosuuskunta
yhteyshenkilö Kaj-Erik Montén
puh. 040 838 2775
Solbackan vesiosuuskunta
yhteyshenkilö Antti Rautiainen
puh. 050 556 1825
Vols vesiosuuskunta
yhteyshenkilö Jens Ahlblad
puh. 0500 423 648

suunnitteilla
Kylmälän vesiosuuskunta
www.hanavesi.info


Lisätietoja

Osuuskuntien neuvonta ja kunnan avustus: Vesihuoltopäällikkö Antti Levänen puh. 040 5048 457

Vesihuolto-osuuskuntaopas : Opas
Kirkkonummen kunnan vesiosuuskuntien avustusperiaatteet. Kunnanvaltuusto 19.12.2013 § 158
Haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisen yleisperiaatteet. Kv 19.12.2013 § 157