Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunta

Kirkkonummen Vesi-liikelaitos on kuntatekniikan toimialalla toimiva kunnallinen liikelaitos. Liikelaitoksen johtokunta on kunnanhallituksen alainen johtokunta. Kirkkonummen Vesi-liikelaitos huolehtii johtokunnan alaisena toiminta-alueellaan vesihuollosta vesihuoltolain mukaisesti ja tarjoaa mahdollisuuksien mukaan vesihuoltopalveluja myös oman toiminta-alueen ulkopuolelle.

Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen kannattavuudesta, hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Jäsen Varajäsen
Pj Jens Gellin vihr Jukka Heikkinen vihr
Vpj Sanna Hartikainen PS Jukka Ylikoski PS
Risto Konttinen kok Rimma Hyvönen kok
Tarja Seppänen sdp Stig Nyberg sdp
Leif Wikström rkp/kd Christina Nyström rkp/kd

Esittelijä: vesihuoltopäällikkö