Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta edistää neuvonnan, lupa- ja päätöskäsittelyn ja valvonnan avulla ympäristöön sopeutuvaa rakentamista sekä valvoo rakentamisen ja rakennetun ympäristön laatua.

Lupapäätöksen antaminen

Rakennusvalvonnan päätökset julkaistaan Lupapisteen julkipano -sivustolla.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan lupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen, jolloin niiden katsotaan tulleen asianosaisen tietoon. Valitusaika on 30 päivää päätösten tiedoksiannosta.

Viranhaltijapäätöksiä tehdään maanantaisin. Lupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätösten tiedoksiannosta.

Julkipanolistat ovat nähtävissä myös kunnantalon palvelupisteessä (Ervastintie 2).

Rakennusvalvonnan arkisto- ja asiakirjapalvelut

Rakennusvalvonnan lähiarkistosta löytyvät lupapäätökset vuodesta 2005 alkaen. Niitä voi kysellä sähköpostilla osoitteella asiakirjatilaukset.rakennusvalvonta@kirkkonummi.fi

Katso rakennusvalvonnan palvelutaksa.

Sitä vanhemmat lupa-asiakirjat löytyvät keskusarkistosta. Aineiston tilaukset tehdään mieluiten tilauslomakkella tai sähköpostitse osoitteella arkisto@kirkkonummi.fi. Laajemmissa tilauksissa arkistoon kannattaa ottaa etukäteen yhteyttä ja ilmoittaa, mitä tietoja tarvitset. Toimitusaika vaihtelee pyynnön laajuuden, työtilanteen ja perustietojen tarkkuuden mukaan. Alkuperäisiä asiakirjoja lainataan ainoastaan kunnan yksiköihin.

Kopiolaitoksen sivuilta löytyy kopiointi-, tulostus- ja skannauspalvelut sekä hinnasto.

Muuta huomioitavaa:

  • Rakennusvalvonta on siirtynyt 21.5.2018 lupa-asiakirjojen paperisesta arkistoinnista yksinomaan asiakirjojen sähköiseen säilyttämiseen. Hyväksytyt pääpiirustukset leimataan sähköisesti, jonka jälkeen ne ovat hankkeen osapuolten saatavilla sähköisessä asiointipalvelussa pdf-tiedostoina. Pääpiirustukset tulee asiakkaan tulostaa, ja ne tulee esittää aloituskokouksessa ja olla työmaalla käytettävissä. Kirkkonummen kunnalla on oma maksullinen kopiointilaitos jonka kautta voi halutessa piirustukset tilata tulostettavaksi.Yhteystiedot: kopiolaitos(at)kirkkonummi.fi

Ajankohtaista:

Palvelussamme on tällä hetkellä valitettavasti viivettä, koska rakennusvalvonnassa ei ole tällä hetkellä kaikkia henkilöstöresursseja käytettävissä. Kevat- ja kesäsesongin aikana sekä lomakaudella saattaa esiintyä ruuhkautumista asioiden käsittelyssä. Teemme parhaamme, että saamme asianne käsiteltyä mahdollisimman pian.

Kesäkaudella palvelemme normaalisti, paitsi 8.7. - 26.7.2019 rakennusvalvonta on suljettu.