Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta edistää neuvonnan, lupa- ja päätöskäsittelyn ja valvonnan avulla ympäristöön sopeutuvaa rakentamista sekä valvoo rakentamisen ja rakennetun ympäristön laatua.

Rakennusvalvonnan arkisto- ja asiakirjapalvelut

Kirkkonummen kunnan rakennusjärjestysehdotus

Kirkkonummen kunnanhallitus on kokouksessaan 4.6.2018 § 196 käsitellyt Kirkkonummen kunnan rakennusjärjestysehdotuksen ja päättänyt asettaa ehdotuksen MRA 6 §:n mukaisesti nähtäville 9.7-23.8.2018 Kirkkonummen kunnan rakennusvalvonta yksikössä.

Asiakirjoihin voi tutustua myös kunnan palvelupisteessä, nähtävilläoloaikana osoitteessa Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi, lisäksi asiakirjat ovat luettavissa tästä linkistä.

Nähtävänä olevat kuulutukset ovat luettavissa ilmoi­tus­tau­lulla pääoven edessä, Ervastintie 2, ja www.kirkkonummi.fi/kuulutukset.

Muuta huomioitavaa:

Palveluissamme on tällä hetkellä valitettavasti viivettä. Rakennusvalvonnassa ei ole tällä hetkellä kaikkia henkilöresursseja käytettävissä. Kevät- ja kesäsesongin aikana ja lomakaudella saattaa esiintyä ruuhkautumista asioiden käsittelyssä. Teemme parhaamme, että saamme asianne käsiteltyä mahdollisimman pian.

Rakennusvalvonta on siirtynyt 21.5.2018 lupa-asiakirjojen paperisesta arkistoinnista yksinomaan asiakirjojen sähköiseen säilyttämiseen

Hyväksytyt pääpiirustukset leimataan sähköisesti, jonka jälkeen ne ovat hankkeen osapuolten saatavilla sähköisessä asiointipalvelussa pdf-tiedostoina. Pääpiirustukset tulee asiakkaan tulostaa, ja ne tulee esittää aloituskokouksessa ja olla työmaalla käytettävissä. Kirkkonummen kunnalla on oma maksullinen kopiointilaitos jonka kautta voi halutessa piirustukset tilata tulostettavaksi.

Yhteystiedot: kopiolaitos@kirkkonummi.fi