Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan päätökset on julkaistu Lupapisteen julkipano -sivustolla. Rakennus- ja ympäristölautakunnan rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen, jolloin niiden katsotaan tulleen asianosaisen tietoon. Valitusaika on 30 päivää.

Viranhaltijapäätöksiä tehdään maanantaisin. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätösten tiedoksiannosta.

Julkipanolistat ovat nähtävissä myös kunnantalon palvelupisteessä (Ervastintie 2).

Rakennusvalvonta edistää neuvonnan, lupa- ja päätöskäsittelyn ja valvonnan avulla ympäristöön sopeutuvaa rakentamista sekä valvoo rakentamisen ja rakennetun ympäristön laatua.

Rakennusvalvonnan arkisto- ja asiakirjapalvelut

Kirkkonummen kunnan rakennusjärjestysehdotus

Kirkkonummen kunnanhallitus on kokouksessaan 4.6.2018 § 196 käsitellyt Kirkkonummen kunnan rakennusjärjestysehdotuksen ja päättänyt asettaa ehdotuksen MRA 6 §:n mukaisesti nähtäville 9.7-23.8.2018 Kirkkonummen kunnan rakennusvalvonta yksikössä.

Asiakirjoihin voi tutustua myös kunnan palvelupisteessä, nähtävilläoloaikana osoitteessa Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi, lisäksi asiakirjat ovat luettavissa tästä linkistä.

Muuta huomioitavaa:

  • Rakennusvalvonta on siirtynyt 21.5.2018 lupa-asiakirjojen paperisesta arkistoinnista yksinomaan asiakirjojen sähköiseen säilyttämiseen. Hyväksytyt pääpiirustukset leimataan sähköisesti, jonka jälkeen ne ovat hankkeen osapuolten saatavilla sähköisessä asiointipalvelussa pdf-tiedostoina. Pääpiirustukset tulee asiakkaan tulostaa, ja ne tulee esittää aloituskokouksessa ja olla työmaalla käytettävissä. Kirkkonummen kunnalla on oma maksullinen kopiointilaitos jonka kautta voi halutessa piirustukset tilata tulostettavaksi.Yhteystiedot: kopiolaitos@kirkkonummi.fi