Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta edistää neuvonnan, lupa- ja päätöskäsittelyn ja valvonnan avulla ympäristöön sopeutuvaa rakentamista sekä valvoo rakentamisen ja rakennetun ympäristön laatua.

Lupapäätöksen antaminen

Rakennusvalvonnan päätökset julkaistaan Lupapisteen julkipano -sivustolla.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan lupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen, jolloin niiden katsotaan tulleen asianosaisen tietoon. Valitusaika on 30 päivää päätösten tiedoksiannosta.

Viranhaltijapäätöksiä tehdään maanantaisin. Lupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätösten tiedoksiannosta.

Julkipanolistat ovat nähtävissä myös kunnantalon palvelupisteessä (Ervastintie 2).

Rakennusvalvonnan arkisto- ja asiakirjapalvelut

Kirkkonummella on otettu keväällä 2019 käyttöön Lupapiste kauppa, mistä voi ostaa dokumentteja suoraan kunnan rakennusvalvonnan arkistosta sähköisesti ja ladata ostetut tiedostot heti omaan käyttöösi.

Kaupassa on myös aineistopyyntö, jollei dokumentteja löydy.
Tarkemmat ohjeet löytyvät kaupasta.

Kaupan osoite on https://kauppa.lupapiste.fi

Muuta huomioitavaa:

  • Rakennusvalvonta on siirtynyt 21.5.2018 lupa-asiakirjojen paperisesta arkistoinnista yksinomaan asiakirjojen sähköiseen säilyttämiseen. Hyväksytyt pääpiirustukset leimataan sähköisesti, jonka jälkeen ne ovat hankkeen osapuolten saatavilla sähköisessä asiointipalvelussa pdf-tiedostoina. Pääpiirustukset tulee asiakkaan tulostaa, ja ne tulee esittää aloituskokouksessa ja olla työmaalla käytettävissä. Kirkkonummen kunnalla on oma maksullinen kopiointilaitos jonka kautta voi halutessa piirustukset tilata tulostettavaksi.Yhteystiedot: kopiolaitos(at)kirkkonummi.fi

Ajankohtaista:

Palvelussamme on tällä hetkellä valitettavasti viivettä, koska rakennusvalvonnassa ei ole tällä hetkellä kaikkia henkilöstöresursseja käytettävissä. Kevat- ja kesäsesongin aikana sekä lomakaudella saattaa esiintyä ruuhkautumista asioiden käsittelyssä. Teemme parhaamme, että saamme asianne käsiteltyä mahdollisimman pian.

Hae rakennuslupaa sähköisesti

Pikaopas Lupapisteen käyttöön

Lupapisteen käyttöohjeisiin voi tutustua Ohjeet-sivujen kautta tai suoraan ohjevideo-linkeistä:

Rekisteröityminen palveluun
Lupahakemuksen tekeminen
Hakemusnäkymä
Rakentamisen aikainen toiminta Lupapisteessä
 

Lisää ohjevideoita löydä Lupapisteen käyttöohjeet 2017 Youtube kanavasta

Dokumentit sähköisesti kaupan kautta:


Lait, asetukset ja määräykset

   Maankäyttö- ja rakennuslaki
   5.2.1999/132

   Maankäyttö- ja rakennusasetus
   10.9.1999/895

   Suomen rakentamismääräyskokoelma