Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta edistää neuvonnan, lupa- ja päätöskäsittelyn ja valvonnan avulla ympäristöön sopeutuvaa rakentamista sekä valvoo rakentamisen ja rakennetun ympäristön laatua.

Huomioitavaa:

Kirkkonummen rakennusvalvonta siirtyy 21.05.2018 lupa-asiakirjojen paperisesta arkistoinnista yksinomaan asiakirjojen sähköiseen säilyttämiseen.Hyväksytyt pääpiirustukset leimataan sähköisesti, jonka jälkeen ne ovat hankkeen osapuolten saatavilla sähköisessä asiointipalvelussa pdf-tiedostoina. Pääpiirustukset tulee asiakkaan tulostaa, ja ne tulee esittää aloituskokouksessa ja olla työmaalla käytettävissä. Kirkkonummen kunnalla on oma maksullinen kopiointilaitos jonka kautta voi halutessa piirustukset tilata tulostettavaksi.

Yhteystiedot: kopiolaitos@kirkkonummi.fi

Palveluissamme on tällä hetkellä valitettavasti viivettä. Rakennusvalvonnassa ei ole tällä hetkellä kaikkia henkilöresursseja käytettävissä. Kevät- ja kesäsesongin aikana ja lomakaudella saattaa esiintyä ruuhkautumista asioiden käsittelyssä. Teemme parhaamme, että saamme asianne käsiteltyä mahdollisimman pian.

Nähtävillä oleva Kirkkonummen kunnan rakennusjärjestysehdotus 15.11.-15.12.2017