Rakentamisen lupien hakeminen

Rakentamiseen tarvitaan lähtökohtaisesti lupa, jonka myöntää rakennusvalvonta-viranomainen.

Sähköisen Lupapiste.fi -palvelun kautta voit selvittää hankkeesi luvantarpeen sekä edistää lupa-asiointia jopa hankkeen päättymisen saakka.

Voit kutsua hankkeen osapuolet mukaan palveluun edistämään luvanhakua ja saada neuvontaa viranomaisilta. Eri osapuolet pystyvät hankenäkymän kautta reaaliajassa seuraamaan asioinnin etenemistä palvelussa sekä täydentämään tarvittavia tietoja – ajasta ja paikasta riippumatta.