Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Lupahakemukset ja neuvontapyynnöt ensisijaisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Tämä on hyödyllistä erityisesti silloin, kun tehtävän työn luvantarve on syystä tai toisesta epäselvä. Kun olet jättänyt neuvontapyynnön, voit täydentää sitä ja lisätä myös liitteeksi valokuvia sekä suunnitelmia omasta kohteestasi. Lupapisteestä sinun on mahdollista saada henkilökohtaista palvelua asiaan liittyvältä viranomaiselta.

Daniel Grönroos, johtava rakennustarkastaja, puh. 040 5256 690, puhelinaika ti ja to klo 9.00-11.00

 • rakennus- ja ympäristölautakunnan päätösvaltaan kuuluvat asemakaava-alueiden rakennusvalvonta-asiat (yli 1500 kem2) Kuntakeskuksen ja Masalan keskustan alueilla sekä niihin liittyvät muutosluvat

Åke Ahlroth, neuvontainsinööri, puh. 0400 611 460, puhelinaika ma, ke, pe klo 9.00-11.30 ja ti, to klo 12.30-14.00. Tapaamiset ajanvarauksella

 • rakennusvalvonta-asioiden yleisneuvonta
 • toimenpideluvat
 • maisematyöluvat (puiden kaataminen), kun toimenpide kohdistuu pihapiiriin
 • vastaavan työnjohtajan hakemukset ja ilmoitukset (MRL 122§)

Arja Sihvola, lupa-arkkitehti (poissa toistaiseksi). Tehtäviä hoitaa:
Johanna Hakanen, lupavalmistelija, puh. 040 663 9927, puhelinaika ti ja to klo 9.00-11.00

 • poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuasiat
 • hevosten pitoon liittyvät rakennusvalvonta-asiat
 • suojelukohteisiin liittyvät lupa-asiat

Laila Kankaala, rakennustarkastaja, puh. (09) 2967 2318, puhelinaika ti ja to klo 9.00-11.00

 • asemakaava-alueiden rakennusvalvonta-asiat (alle 1500 kem2) lukuun ottamatta Kuntakeskuksen, Haapiorinteen ja Veikkolan aluetta
 • saaristo- ja rannikkoalueiden osayleiskaava-alueen ja ranta-asemakaava-alueiden rakennusvalvonta-asiat
 • rakennusrasitteet

Petteri Koskela, rakennustarkastaja, puh. 040 725 8822, puhelinaika ti ja to klo 9.00-11.00

 • haja-asutusalueiden rakennusvalvonta-asiat (alle 1500 kem2) sekä niihin liittyvät muutosluvat
 • Haapiorinteen ja Veikkolan asemakaava-alueet

Talotekniikka (LVI):

Thomas Sjöholm, LVI-tarkastaja, puh. 0400 611 457

 • LVI-tarkastukset, työnjohtajahakemukset, putki- ja linjasaneeraukset sekä LVI-suunnitelmien tarkastukset
 • toimenpideluvat kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän muuttamiseksi

Maisematyöluvat:

Merja Puromies, ympäristösuunnittelija, ympäristönsuojelu puh. 0400 772 194

 • Maisematyöluvat (puiden kaataminen), kun toimenpide ei kohdistu rakennuspaikkaan (erilliset metsäalueet)

Siv Strömberg, toimistosihteeri, puh. 040 1269 259

N.N. hallintosihteeri

 • rakennus- ja ympäristölautakunnan sihteeri
 • poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemusten tarkastaminen ja ennakkovalmistelut
 • osto- ja matkalaskut

Sari Salminen, tekninen avustaja, puh. 040 1269 260

 • kunnan suorittamat naapurikuulemiset sekä -tiedottamiset 
 • rakennusvalvonnan vireillä olevien lupahakemusten tarkastaminen ja ennakkovalmistelut lukuun ottamatta poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemuksia
 • ympäristönsuojelun lupa-asioiden käsittelyvaiheet ja tiedot lupapäätöksistä
 • rakennusvalvonnan verkkosivut

Sähköpostiosoitteet ovat yleensä muotoa etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi ellei henkilön nimen yhteydessä toisin mainita.

Yhteystiedot

Sähköposti: rakennusvalvonta@kirkkonummi.fi

Henkilöiden sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi (ellei toisin mainita)

Käyntiosoite: Ervastintie 2, katutaso
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Puhelinvaihde: (09) 29671
Telefax (09) 8786 303

Lupahakemusten lähtötietoaineiston tilaus sähköisesti

Kirkkonummella rakennuslupaa haetaan sähköisen Lupapiste.fi palvelun kautta