Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Lupahakemukset ja neuvontapyynnöt ensisijaisesti Lupapiste.fi-palvelun kautta.

Neuvontapyyntö on maksutonta ja yleensä nopein tapa selvittää asiaa. Tiedustelusi ohjautuu oikealle käsittelijälle ja saat vastauksen järjestelmän välityksellä. Vastaus pyritään aina antamaan mahdollisimman pian. Asiasta ja ruuhkasta johtuen vastaus voi joskus kestää. Hankkeita voidaan käydä läpi myös muiden viranomaisten kanssa. Keskimääräinen vastausaika on 2-14 vrk.

Daniel Grönroos, johtava rakennustarkastaja, puh. 040 5256 690, puhelinaika ti ja to klo 9.00-11.00

 • rakennus- ja ympäristölautakunnan päätösvaltaan kuuluvat asemakaava-alueiden rakennusvalvonta-asiat (yli 1500 kem2)
 • Kuntakeskuksen, Masalan keskustan alueiden rakennusvalvonta-asiat sekä niihin liittyvät muutosluvat
 • rakennusrasitteet

Arja Sihvola, lupa-arkkitehti, arja.k.sihvola@kirkkonummi.fi, puh. 09 2967 2673, puhelinaika ti ja to klo 9.00-11.00

 • poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuasiat
 • hevosten pitoon liittyvät rakennusvalvonta-asiat
 • suojelukohteisiin liittyvät lupa-asiat

Samuli Panttila, rakennustarkastaja, puh. 040 7258 822, puhelinaika ti ja to klo 9.00-11.00

 • kantatie 51:n (moottoritien) pohjoispuolen rakennusvalvonta-asiat (alle 1500 kem2) sekä niihin liittyvät muutosluvat lukuun ottamatta Kuntakeskuksen ja Masalan keskustan alueita (asemakaava-alueilla).

Mikael Ojansuu, rakennustarkastaja, puh. 0400 611 460, puhelinaika ti ja to klo 9.00-11.00

 • kantatie 51:n (moottoritien) eteläpuolen rakennusvalvonta-asiat (alle 1500 kem2) sekä niihin liittyvät muutosluvat.

Timo Matomaa, lupavalmistelija, puh. 0400 611 458, puhelinaika ma-ke 12.30-15.00

 • neuvonta
 • maisematyöluvat, puunkaadot yms. rakennuspaikalla (pihapiirissä)

Mohamad Abdul-Sattar, neuvontainsinööri, Puh. 040 6639 927, puhelinaika ma, ke ja pe klo 8.00-11.00

 • toimenpideluvat
 • työnjohtajapäätökset ja ilmoitukset
 • rakennetun ympäristön siisteys ja kunnossapito sekä luvaton rakentaminen
 • jatkolupahakemukset

Tapio Lankinen, LVI-tarkastaja, puh. 0400 6114 57

 • LVI-tarkastukset, työnjohtajahakemukset, putki- ja linjasaneeraukset sekä LVI-suunnitelmien tarkastukset
 • toimenpideluvat kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän muuttamiseksi ja maalämpöjärjestelmän rakentamiseksi 

Merja Puromies, ympäristösuunnittelija, puh. 0400 772 194

 • maisematyöluvat (puunkaadot yms.) kun toimenpide ei kohdistu rakennuspaikkaan (erilliset metsäalueet)

Siv Strömberg, toimistosihteeri, puh. 040 1269 259

 • laskutus
 • aineisto- ja arkistopyynnöt

Mirva Sapila, rakennusvalvontasihteeri, puh. 040 1269 261

 • rakennus- ja ympäristölautakunnan sihteeri
 • rakennus- ja ympäristölautakunnan käsittelemien asioiden käsittelyvaiheet sekä tiedot päätöksistä

Sari Salminen, tekninen avustaja, puh. 040 1269 260

 • kunnan suorittamat naapurikuulemiset sekä -tiedottamiset 
 • rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun lupa-asioiden käsittelyvaiheet sekä tiedot päätöksistä

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi ellei henkilön nimen yhteydessä toisin mainita.

Yhteystiedot

Henkilöiden sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi (ellei toisin mainita)

Tapaamiset ajanvarauksella

Käyntiosoite: Ervastintie 2, katutaso
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Puhelinvaihde: 09 29671

Hae rakennuslupaa sähköisesti

Lupaisteen käyttöohjeisiin voi tutustua Lupapisteen käyttöohjeet -sivujen kautta