Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Lupahakemukset ja neuvontapyynnöt ensisijaisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Tämä on hyödyllistä erityisesti silloin, kun tehtävän työn luvantarve on syystä tai toisesta epäselvä. Kun olet jättänyt neuvontapyynnön, voit täydentää sitä ja lisätä myös liitteeksi valokuvia sekä suunnitelmia omasta kohteestasi. Lupapisteestä sinun on mahdollista saada henkilökohtaista palvelua asiaan liittyvältä viranomaiselta.

Rakennuslupiin liittyvät kyselyt ja katselmuspyynnöt osoitetaan ensisijaisesti vastuualuekartan mukaiselle rakennustarkastajalle, lupa-arkkitehdille tai neuvontainsinöörille.

Vastuualuekartta

Daniel Grönroos, vt. johtava rakennustarkastaja, puh. 040 5256 690, puhelinaika ti ja to klo 9.00-11.00

 • rakennus- ja ympäristölautakunnan päätösvaltaan kuuluvat rakennusvalvonta-asiat, mm.yli 1500 kem2 rakennushankkeet, kuntakeskuksen alueen rakennusvalvonta-asiat ja niihin liittyvät muutosluvat
 • rakennusrasitteet

Åke Ahlroth, neuvontainsinööri, puh. 0400 611460, puhelinaika ma, ke, pe klo 9.00-11.30 ja ti, to 12.30-14.00. Tapaamiset ajanvarauksella

 • rakennusvalvonta-asioiden yleisneuvonta
 • toimenpideluvat
 • maisematyöluvat (puiden kaataminen), kun toimenpide kohdistuu rakennuspaikkaan
 • vastaavan työnjohtajan hakemukset ja ilmoitukset (MRL 122§)

Arja Sihvola, lupa-arkkitehti, sähköposti: arja.k.sihvola(at)kirkkonummi.fi, puh. (09) 2967 2673, puhelinaika ti ja to klo 9.00-11.00

 • poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuasiat
 • hevosten pitoon liittyvät rakennusvalvonta-asiat
 • suojelukysymyksiin liittyvät lupa-asiat

N.N. rakennustarkastaja

Laila Kankaala, rakennustarkastaja, puh. 09 2967 2318, puhelinaika ti ja to klo 9.00-11.00

 • asemakaava-alueiden rakennusvalvonta-asiat (alle 1500 kem2) lukuun ottamatta kuntakeskuksen aluetta
 • saaristo- ja rannikkoalueiden osayleiskaava-alueen ja ranta-asemakaava-alueiden rakennusvalvonta-asiat

Kvv- ja iv- katselmukset:

 • KVV-tarkastajajaa ei tällä hetkellä ole, joten katselmukset korvataan työnjohtajatarkastuksella

Jätevesijärjestelmät:

Janne Rainio, vs. ympäristötarkastaja, ympäristönsuojelu puh. 0400 611 461

 • toimenpideluvat kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän muuttamiseksi

Maisematyöluvat:

Merja Puromies, ympäristösuunnittelija, ympäristönsuojelu puh. 0400 772 194

 • Maisematyöluvat (puiden kaataminen), kun toimenpide ei kohdistu rakennuspaikkaan

Käsittelyvaiheet, arkistokyselyt

Marja Okkonen, vs. palvelusihteeri, puh. 040 1269 776

 • rakennustarkastajien käsittelemien lupa-asioiden ja jatkolupa-asioiden käsittelyvaiheet ja tiedot lupapäätöksistä
 • rakentamisen aloitusilmoitukset
 • arkistokyselyt

N.N. toimistosihteeri

Susanne Träskelin-Vallius, hallintosihteeri, sähköposti: susanne.traskelin-vallius(at)kirkkonummi.fipuh. 040 1269 261

 • rakennus- ja ympäristölautakunnan käsittelemien asioiden käsittelyvaiheet ja tiedot lupapäätöksistä

Sari Salminen, tekninen avustaja, puh. 040 1269 260

kunnan suorittamat naapurikuulemiset
ympäristönsuojelun lupa-asioiden käsittelyvaiheet ja tiedot lupapäätöksistä

Sähköpostiosoitteet ovat yleensä muotoa etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi ellei henkilön nimen yhteydessä toisin mainita.

Yhteystiedot

Sähköposti: rakennusvalvonta@kirkkonummi.fi

Henkilöiden sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi (ellei toisin mainita)

Käyntiosoite: Ervastintie 2, katutaso
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Puhelinvaihde: (09) 29671
Telefax (09) 8786 303

Lupahakemusten lähtötietoaineiston tilaus sähköisesti

Kirkkonummella rakennuslupaa haetaan sähköisen Lupapiste.fi palvelun kautta