Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Lupahakemukset ja neuvontapyynnöt ensisijaisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Tämä on hyödyllistä erityisesti silloin, kun tehtävän työn luvantarve on syystä tai toisesta epäselvä. Kun olet jättänyt neuvontapyynnön, voit täydentää sitä ja lisätä myös liitteeksi valokuvia sekä suunnitelmia omasta kohteestasi. Lupapisteestä sinun on mahdollista saada henkilökohtaista palvelua asiaan liittyvältä viranomaiselta.

Rakennuslupiin liittyvät kyselyt ja katselmuspyynnöt osoitetaan ensisijaisesti vastuualuekartan mukaiselle rakennustarkastajalle, lupa-arkkitehdille tai neuvontainsinöörille.

Vastuualuekartta

Daniel Grönroos, johtava rakennustarkastaja, puh. 040 5256690, puhelinaika ti ja to klo 9.00-11.00

 • rakennus- ja ympäristölautakunnan päätösvaltaan kuuluvat rakennusvalvonta-asiat, mm.yli 1500 kem2 rakennushankkeet, kuntakeskuksen sekä haja-asutusalueen rakennusvalvonta-asiat ja niihin liittyvät muutosluvat
 • rakennusrasitteet

Åke Ahlroth, neuvontainsinööri, puh. 0400 611460, puhelinaika ma, ke, pe klo 9.00-11.30 ja ti, to 12.30-14.00. Tapaamiset ajanvarauksella

 • rakennusvalvonta-asioiden yleisneuvonta
 • toimenpideluvat
 • maisematyöluvat (puiden kaataminen), kun toimenpide kohdistuu rakennuspaikkaan
 • vastaavan työnjohtajan hakemukset ja ilmoitukset (MRL 122§)

Arja Sihvola, lupa-arkkitehti, sähköposti: arja.k.sihvola(at)kirkkonummi.fi, puh. (09) 29672673, puhelinaika ti ja to klo 9.00-11.00

 • poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuasiat
 • hevosten pitoon liittyvät rakennusvalvonta-asiat
 • suojelukysymyksiin liittyvät lupa-asiat

 

Laila Kankaala, rakennustarkastaja, puh. 09 29672318, puhelinaika ti ja to klo 9.00-11.00

 • asemakaava-alueiden rakennusvalvonta-asiat (alle 1500 kem2) lukuun ottamatta kuntakeskuksen aluetta
 • saaristo- ja rannikkoalueiden osayleiskaava-alueen ja ranta-asemakaava-alueiden rakennusvalvonta-asiat

N.N. rakennustarkastaja

Talotekniikka (LVI):

Thomas Sjöholm, LVI-tarkastaja, puh. 0400 611457

 • LVI-tarkastukset, työnjohtajahakemukset, putki- ja linjasaneeraukset sekä LVI-suunnitelmien tarkastukset

Jätevesijärjestelmät:

Janne Rainio, vs. ympäristötarkastaja, ympäristönsuojelu puh. 0400 611461

 • toimenpideluvat kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän muuttamiseksi

Maisematyöluvat:

Merja Puromies, ympäristösuunnittelija, ympäristönsuojelu puh. 0400 772194

 • Maisematyöluvat (puiden kaataminen), kun toimenpide ei kohdistu rakennuspaikkaan

Käsittelyvaiheet, arkistokyselyt

Marja Okkonen, vs. palvelusihteeri, puh. 040 1269776

 • arkistokyselyt
 • tiedot aiemmin myönnetyistä luvista

Elise Mäki-Valkama, toimistosihteeri, puh. 040 1269259

 • rakennustarkastajien käsittelemien lupa-asioiden ja jatkolupa-asioiden käsittelyvaiheet ja tiedot lupapäätöksistä
 • rakentamisen aloitusilmoitukset
 • laskutus

N.N. hallintosihteeri

 • rakennus- ja ympäristölautakunnan käsittelemien asioiden käsittelyvaiheet ja tiedot lupapäätöksistä

Sari Salminen, tekninen avustaja, puh. 040 1269260

 • kunnan suorittamat naapurikuulemiset
 • ennakkotarkastus (vireillä olevat poikkeamis- ja rakennusluvat)
 • ympäristönsuojelun lupa-asioiden käsittelyvaiheet ja tiedot lupapäätöksistä

Sähköpostiosoitteet ovat yleensä muotoa etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi ellei henkilön nimen yhteydessä toisin mainita.

Yhteystiedot

Sähköposti: rakennusvalvonta@kirkkonummi.fi

Henkilöiden sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi (ellei toisin mainita)

Käyntiosoite: Ervastintie 2, katutaso
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Puhelinvaihde: (09) 29671
Telefax (09) 8786 303

Lupahakemusten lähtötietoaineiston tilaus sähköisesti

Kirkkonummella rakennuslupaa haetaan sähköisen Lupapiste.fi palvelun kautta