Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Lupahakemukset ja neuvontapyynnöt ensisijaisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Puhelinajat ovat päivittyneet. Valitettavasti emme voi käsitellä vastaajaan jätettyjä viestejä. Yhteydenotot puhelinaikojen ulkopuolella ensisijaisesti sähköpostilla tai sähköisen asiointikanavan www.lupapiste.fi kautta.

Daniel Grönroos, johtava rakennustarkastaja, puh. 040 5256 690, puhelinaika ti ja to klo 9.00-11.00

 • rakennus- ja ympäristölautakunnan päätösvaltaan kuuluvat asemakaava-alueiden rakennusvalvonta-asiat (yli 1500 kem2) sekä Kuntakeskuksen ja Masalan keskustan alueilla sekä niihin liittyvät muutosluvat

Arja Sihvola, lupa-arkkitehti, arja.k.sihvola@kirkkonummi.fi, puh. 09 2967 2673, puhelinaika ti ja to klo 9.00-11.00

 • poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuasiat
 • hevosten pitoon liittyvät rakennusvalvonta-asiat
 • suojelukohteisiin liittyvät lupa-asiat

Laila Kankaala, rakennustarkastaja, puh. 09 2967 2318, puhelinaika ti ja to klo 9.00-11.00

 • asemakaava-alueiden rakennusvalvonta-asiat (alle 1500 kem2) lukuun ottamatta Kuntakeskuksen, Haapiorinteen ja Veikkolan aluetta
 • saaristo- ja rannikkoalueiden osayleiskaava-alueen ja ranta-asemakaava-alueiden rakennusvalvonta-asiat
 • rakennusrasitteet

N.N, rakennustarkastaja

 • haja-asutusalueiden rakennusvalvonta-asiat (alle 1500 kem2) sekä niihin liittyvät muutosluvat
 • Haapiorinteen ja Veikkolan asemakaava-alueet

Thomas Sjöholm, LVI-tarkastaja, puh. 0400 611 457

 • LVI-tarkastukset, työnjohtajahakemukset, putki- ja linjasaneeraukset sekä LVI-suunnitelmien tarkastukset
 • toimenpideluvat kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän muuttamiseksi ja maalämpöjärjestelmän rakentamiseksi 

Mohamad Abdul-Sattar, neuvontainsinööri, puh. 040 6639927

 • työnjohtajapäätökset ja ilmoitukset
 • loppukatselmukset haja-asutusalueilla
 • rakennekatselmukset (koko kunta)

Mikael Ojansuu, lupavalmistelija, puh. 0400 611 460

 • toimenpideluvat ja ilmoitukset
 • maisematyöluvat (puunkaadot yms.) rakennuspaikalla (pihapiirissä)
 • jatkolupahakemukset

Merja Puromies, ympäristösuunnittelija, puh. 0400 772 194

 • maisematyöluvat (puunkaadot yms.) kun toimenpide ei kohdistu rakennuspaikkaan (erilliset metsäalueet)

Siv Strömberg, toimistosihteeri, puh. 040 1269 259

Mirva Sapila, hallintosihteeri, puh. 040 1269 261

 • rakennus- ja ympäristölautakunnan sihteeri
 • poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemusten tarkastaminen ja ennakkovalmistelut
 • osto- ja matkalaskut

Sari Salminen, tekninen avustaja, puh. 040 1269 260

 • kunnan suorittamat naapurikuulemiset sekä -tiedottamiset 
 • rakentamisen lupien (rakennus-, toimenpide-, purku- ja maisematyölupa) tarkastaminen ja ennakkovalmistelut lukuun ottamatta poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemuksia
 • ympäristönsuojelun lupa-asioiden käsittelyvaiheet ja tiedot lupapäätöksistä
 • rakennusvalvonnan verkkosivut

Sähköpostiosoitteet ovat yleensä muotoa etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi ellei henkilön nimen yhteydessä toisin mainita.

Yhteystiedot

Sähköposti: rakennusvalvonta@kirkkonummi.fi

Henkilöiden sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi (ellei toisin mainita)

Tapaamiset ajanvarauksella

Käyntiosoite: Ervastintie 2, katutaso
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Puhelinvaihde: 09 29671
Telefax 09 8786 053

Lupahakemusten lähtötietoaineiston tilaus sähköisesti

Kirkkonummella rakennuslupaa haetaan sähköisen Lupapiste.fi palvelun kautta