Toimenpidelupa

Toimenpidelupaa haetaan Lupapiste.fi-palvelun kautta kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

  • Toimenpideluvan hakijana on rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.
  • Jos hakijana on yritys, liitteeksi lisäksi kaupparekisteriote ja hallituksen kokouspöytäkirja, josta näkyy päätös hankkeen hakemisesta.

Toimenpideluvalla käsitellään esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä:

Toimenpideluvan varaiset hankkeet on kuvattu tarkemmin rakennusjärjestyksessä.

Hakemusasiakirjat

Piirustukset

Lähtötietoaineisto

  • Ajantasaiset lähtötiedot suunnittelua varten ovat tilattavissa paikkatietopalvelusta (tilauslomake)
  • Sisältää viralliset kartta- ja kaavaotteet, naapuriluettelon, lainhuutotodistuksen sekä kiinteistörekisteriotteen.
  • Mikäli hakijalla ei ole lainhuutoa, lisäksi kauppakirjan tai vuokrasopimuksen jäljennös

Naapurien kuuleminen (naapuriluettelo lähtötietoaineistossa)