Purkamislupa

Purkamislupaa edellytetään haettavaksi rakennuksen tai sen osan purkamiseen. Purkamistyötä ei saa aloittaa, ennen kuin sille on myönnetty lupa ja se on lainvoimainen.

Rakentamisen lupia haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta ympäri vuorokauden, myös purkujäteselvitys täytetään Lupapisteessä.

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen katusuunnitelma tai yleisistä teistä annetun lain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista.