Oppilaana perusopetuksessa

Hakemukset painotettuun opetukseen (musiikki-, LUMA- tai virtuaaliluokat) ja liikuntalinjalle tulee tehdä 11.2.2022 mennessä. Oppilaiden tulee ilmoittaa paikan vastaanottamisesta to 14.4.2022 mennessä.