Lasten ja nuorten harrastustoiminta

Nuoriso- ja liikuntapalvelut noudattavat toiminnassaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM), aluehallintovirastojen, Työterveyslaitoksen sekä kunnan ohjeita koronaan liittyen.

Kirkkonummen kunnan tavoitteena on tarjota jokaiselle kirkkonummelaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus mielekkääseen harrastukseen. Teemme tiivistä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa toiminnan järjestämisessä.

Tämä on testi:

""

Harrastuspaku

Harrastusryhmät -

MyHobby ja TALENT

Olemme työstämässä tähän seuraavia linkkejä:

Kouluyhteistyö

Harrastuspaku

Yhdistysyhteistyö

MyHobby-harrastusryhmät

Tapahtumakalenteri 

Loma-aikojen toiminnat 

Vapaa-aikapalvelut

Lisätietoja 

Sanna Korkelainen
harrastuskoordinaattori
harrastustoiminta@kirkkonummi.fi