Kohti hiilineutraalia Kirkkonummea

Kirkkonummen ilmastotavoitteet

Kirkkonummi on osa Hiilineutraalit kunnat –verkostoa (HINKU), jonka myötä Kirkkonummi on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Kirkkonummi on mukana myös kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa, joka asettaa energiansäästötavoitteeksi 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Kirkkonummen kunta on liittynyt Euroopan komission kaupunginjohtajien ilmastosopimukseen (Covenant of Mayors for Climate and Energy), jonka myötä on laadittu kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP). SECAP-suunnitelman myötä Kirkkonummi sitoutuu 31 konkreettisen toimenpiteeseen, joiden avulla kunta saavuttaa asetetun päästövähennystavoitteen vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää ilmastotavoitteista

Päästöt kunnassa

Kirkkonummen päästöt ovat laskussa ja kunnan päästöt laskivat 5 prosenttia vuodesta 2018 vuoteen 2019.  Kunnan 80 prosentin päästövähennystavoitteeseen on kuitenkin vielä matkaa ja sen saavuttaminen edellyttää tulevina vuosina konkreettisia ilmastotoimia.

Kirkkonummen päästöjakauma vuonna 2019. Lähde: CO2-raportti. 

Lue lisää päästöistä

Kirkkonummen ilmastotyö

Kirkkonummen ilmastotyö perustuu kuntastrategiaan, jonka myötä kunnassa tehdään ratkaisuja ja valintoja, jotka ovat ympäristön, talouden ja toiminnan kannalta kestäviä. Kunnan ilmastotyön tavoitteena on päästövähennysten toteuttaminen taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Ilmastotyöllä pyritään ilmastonmuutoksen hillintään ja sen seurauksiin sopeutumiseen samalla vahvistaen kunnan taloutta ja kuntalaisten hyvinvointia.

Kirkkonummen ilmastotyötä toteutetaan kuntaorganisaatiota läpileikkaavasti. Ilmastotyötä koordinoivat toimialoja osallistava Hinku-ohjausryhmä ja ilmastokoordinaattori.

 Lue lisää ilmastotyöstä

Ajankohtaista

Metsästrategian kuntalaiskysely 2022 

Yritysten ilmastowebinaari 3.2.2022

Yritysten ilmastokilpailu Ilmastojahdin kilpailuaika päättyy 31.1.2022

Ilmastokirje 1/2022

Ilmastokirje 1/2021

Koululaisten ilmastokirje 1/2021
Lisätietoja


Vera Järvenreuna
Ilmastokoordinaattori

Ervastintie 2
PL 20
02401 Kirkkonummi

puh. 044 7674461
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi