Vesihuollon kehittäminen Kirkkonummella

Vesihuoltoverkostoja rakennetaan Kirkkonummella pääasiassa asemakaavoitetuille alueille. Kunnan talousarviossa hyväksytään seuraavan vuoden investoinnit ja lisäksi taloussuunnitelmassa on esitetty kahdelle seuraavalle vuodelle esitetyt hankkeet.

Vesihuollon kehittymistä ennakoidaan kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa. Viimeksi kehittämissuunnitelma on päivitetty vuonna 2013. Tällöin arvioitiin 2022 mennessä toteutuvat verkostoalueet. Suunnitelma ei ole toteutunut kaikilta osin erityisesti kaavoituksen muutosten vuoksi. Suunnitelmaa voi tällä hetkellä (2017) pitää vain suuntaa-antavana. Vesihuollon kehittämissuunnitelma on tarkoitus päivittää vuonna 2018.

Kehittämissuunnitelmassa on määritetty 6 aluetta, joille keskitetyn vesihuollon rakentaminen vesiosuuskunnan tai muun kiinteistönomistajien muodostaman tahon toimesta voi olla perusteltua joko taloudellisista, terveydellisistä tai ympäristönsuojelullisista syistä. Kunnalla ei ole velvoitetta rakentaa verkostoja näille alueilla, mutta kunnan vesihuoltolaitos antaa asiantuntija-apua osuuskunnille tai sellaista harkitseville. Näillä alueilla yhteisen vesihuollon järjestäminen vaatii asukkaiden aktiivisuutta. On otettava huomioon, että kehittämissuuunnitelman laatimisen jälkeen (2014) voimaan tulleella vesihuoltolain muutoksella on vaikutusta uusien vesiosuuskuntien toimintaedellytyksiin.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ei ole oikeudellisesti sitova asiakirja, vaan se kuvaa vesihuollon nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita. Vesihuollon kehittämissuunnitelma on katsaus siitä, missä ja millä aikataululla järjestetty vesihuolto tavoittaa kunnan eri alueet. Kehittämissuunnitelman yhteydessä päivitetään vesihuollon toiminta-alueet eli alueet, joilla vesihuoltolaitokset vastaavat vesihuollon palveluista.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013
Kirkkonummen eteläosan suunnittelmakartta 2022 mennessä 
Kirkkonummen pohjoisosan suunnitelmakartta 2022 mennessä