Ajankohtaista

Kuulutukset

Kuulutukset ovat nähtävänä Julkipano-palvelussa, osoitteessa julkipano.fi sekä kunnan etusivulla.

Ajankohtaista ympäristönsuojelussa

Mitä rannikkovedet sinulle merkitsevät? Mihin rannikkovesien kunnostuksessa pitäisi mielestäsi panostaa?

Osana #Rannikkovesivisio-hanketta LUVY kysyy Raaseporin, Kirkkonummen ja Inkoon asukkailta ja mökkiläisiltä rannikkovesiin liittyviä havaintoja ja mielipiteitä.

Hankkeessa etsimme myös mahdollisia kosteikkokohteita ja perkausta kaipaavia uomia tulevia kunnostuksia varten. Niiden kunnostukset alkavat resurssien puitteissa vuonna 2022. Osallistu rannikkovesi-kyselyyn ja vaikuta! Kysely on auki 6.7–30.9.2021 välisen ajan: https://new.maptionnaire.com/q/6siv8tpa2yip

Hankkeessa laaditaan koko Länsi-Uudenmaan rannikkovesien visio, joka kokoaa yhteen rannikkokunnat ja muut toimijat tekemään työtä rannikkovesien tilan parantamiseksi. Vision valmistelutyötä tehdään pilottikohteissa yhdessä alueen kuntien Raasepori, Inkoo, Siuntio ja Kirkkonummi kanssa. Visio toimenpideohjelmineen valmistuu keväällä 2022.

Rannikkovesivisiota rahoittavat Kirkkonummi, Inkoo, Raasepori, Siuntio ja Siuntionjoki 2030 -visio sekä Uudenmaan ELY-keskus.

Lue lisää hankkeesta: https://www.luvy.fi/hankkeet/rannikkovesivisio/

***********************************************************************
Haja-asutuksen jätevesineuvonta jatkuu Länsi-Uudellamaalla myös vuonna 2021

Alueen asukkaat ja mökkiläiset voivat jatkossakin kääntyä neuvojan puoleen haja-asutuksen jätevesiä koskevissa kysymyksissä. Parhaiten neuvojat tavoittaa puhelimella tai sähköpostilla. 

Pitkään jatkunut yhteistyö haja-asutuksen jätevesien käsittelyn osalta Länsi-Uudenmaan kuntien ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n välillä jatkuu myös vuonna 2021. Neuvonnan painopiste on siirtynyt kiinteistöillä tehtävistä kartoitus- ja neuvontakäynneistä yleisneuvontaan. Yleisneuvonnassa jätevesikysymyksiin annetaan vastauksia puhelimitse sekä sähköpostilla ja mahdollisuuksien mukaan erilaisissa tapahtumissa ja jätevesi-illoissa. Hajajätevesihankkeen neuvojat tavoittaa parhaiten uudesta neuvontapuhelimesta 045 7750 7725 ja sähköpostilla hajavesineuvonta@luvy.fi. Harkinnan mukaan neuvojilla on mahdollisuus tehdä myös kiinteistökohtaisia jätevesineuvontakäyntejä. Käynnillä katsotaan läpi yhdessä asukkaan kanssa jäteveden käsittelyn nykytilanne, annetaan arvio järjestelmän uudistamistarpeesta sekä neuvotaan järjestelmän parantamisessa ja huoltamisessa.

Hajajätevesi-videoita Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n Youtube-kanavalla

Hajajätevesihankkeen neuvojat ovat tehneet jätevesijärjestelmistä ja hajajätevesien käsittelystä neuvontavideoita, jotka ovat vapaasti katsottavissa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n Youtube-kanavalta. Videot on tarkoitettu kaikille hajajätevesiasioista kiinnostuneille. Ne ovat suomeksi puhuttuja ja myös tekstitetty ruotsiksi. Videoissa tutustutaan yleisimpiin jätevesijärjestelmiin, talousvesikaivoon, jätevesijärjestelmien huoltoon sekä uudistamisen vaatimuksiin. Vähäisten jätevesimäärien kohteesta on myös tehty oma video, joka antaa tärkeää tietoa mökkiläisille pienten pesuvesimäärien käsittelystä ja kuivakäymälästä.  ”Videot ovat helppo ja nopea tapa tutustua erilaisiin haja-asutuksen jätevesien käsittelyratkaisuihin silloin kuin itsellä on siihen tarve tai sopiva hetki aikaa”, Virve Ståhl kertoo.

Alueellista hajajätevesitietoa on saatavilla myös uusitulla Vesientila-verkkosivuilla vesistökunnostuksen alla. Haja-asutuksen jätevesiä käsittelevällä sivulla on esitetty aikaisempien vuosien kartoituksien tuloksia informatiivisella kartalla, ja täältä löytyy myös neuvonnan materiaaleja sekä hyödyllisiä linkkejä.

Asumisessa muodostuvat jätevedet sisältävät runsaasti ravinteita, orgaanista happea kuluttavaa ainetta ja suolistobakteereita. Fosforia on puhdistamattomassa jätevedessä yli tuhat kertainen ja typpeä yli satakertainen pitoisuus luonnontilaisiin oja- ja järvivesiin verrattuna. Haja-asutuksen jätevesillä voi olla paikallisesti merkittävä vaikutus pinta- ja pohjavesien tilaan. Hajajätevesihankkeeseen osallistuvat rahoittajina alueen kahdeksan kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2014–2021, ja sitä koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Lisätietoa haja-asutuksen jätevesineuvonnasta löytyy hankkeen sivuilta.

Lisätietoja:

Virve Ståhl
hankekoordinaattori
LUVY
virve.stahl@luvy.fi
050 447 4993

***************************************************************************************************************************************************************************************************************
Kirkkonummen vuoden 2020 ympäristöpalkinto kolmelle taholle – tässä ovat palkitut

Kirkkonummen ympäristöpalkinto on myönnetty kolmelle aktiivisesti Kirkkonummen ympäristön hyväksi työtä tekevälle toimijalle. Vuoden 2020 ympäristöpalkinnon saivat palkitsemistilaisuudessa perjantaina 28.8. Nissnikun koulun virtuaaliluokkien järjestämä jättikirppis-tapahtuma, Ari Tuupanen sekä Kirkkonummella ilmaiseksi -Facebook-ryhmä.
 
-Vuoden 2020 ympäristöpalkinnon myöntämisperusteissa on tänä vuonna nostettu erityisesti esiin kierrätykseen liittyvät kirpputorit. Oikeammin termein kirpputoritoiminta on tavaroiden uudelleen käyttöä, joka on omiaan vähentämään tarpeetonta kulutusta ja tuo tavaroille hyödyllisen uusiokäytön, kertoi palkintoraadin puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, Timo Haapaniemi palkitsemistilaisuudessa.

-Vastuullinen kuluttaminen ja tavaroiden uudelleen käyttö ovat tärkeitä ympäristötekoja. Siinä säästyy energiaa ja maapallon luonnonvaroja. Palkittava Kirkkonummella ilmaiseksi -Facebook-ryhmä on moderni somepohjainen toteutus kirpputorille. Toisena palkittavassa Nissnikun koulun virtuaaliluokan Masalan jättikirppis-tapahtumassa korostuu lisäksi erityisesti se, että projekti on virtuaaliluokkien opiskelijoiden yhteinen yhteisöllinen hanke, joka sitouttaa kaikki oppilaat mukaan tärkeään kiertotaloustyöhön, korosti Haapaniemi onnittelupuheessaan.

-Kolmantena merkittävänä palkinnon saajana on Ari Tuupanen, joka on tehnyt esimerkillisesti vapaaehtoisesti töitä meidän kaikkien elinympäristön ja luonnon hyväksi keräämällä roskia ja jätteitä ja siistimällä ympäristöämme, kertoi Haapaniemi. 

***************************************************************************************************************************************************************************************************************

Kesän 2018 luontovideoita Linlosta ja Porkkalasta

Katso video Linlosta

Katso video Porkkalasta

***************************************************************************************************************************************************************************************************************

KIRKKONUMMEN VESIEN TILAN PARANTAMINEN 

Veikkolan vesistöhanke

Lue lisää


Vesi-ilta 8/2019

Aineistot

Vesi-ilta 8/2017

Aineistot


Tutustu Kirkkonummen pienvesiselvitykseen

Ympäristön tilan seuranta -> pienvedet

***********************************************************************