Ympäristön tila ja sen parantaminen

Järvet

Kunta seuraa säännöllisesti parinkymmenen järven veden laatua. Näytteitä otetaan joka toinen vuosi. Tutustu viimeisimpiin raportteihin

Tietoja kunnan uimarantojen veden laadun seurannasta löytyy ympäristöterveydenhuollon sivuilta.

Tietoa levätilanteesta

Kunta pyrkii parantamaan järvien tilaa omilla kunnostushankkeilla ja osallistumalla kunnostushankkeisiin.

Veikkolan vesistöhankkeen vuosiraportti 2019

Syväjärven perustilan selvitys 2012

Syväjärven kunnostussuunnitelma 2018

Syväjärven hoitokalastus 2019

Meri

Kunta seuraa säännöllisesti Kirkkonummen merialueen tilaa. Näytteitä otetaan vuorovuosin järviseurannan kanssa. Tutustu viimeisimpiin raportteihin

Tutustu koko Suomen meriluontoa esittelevään karttapalveluun.

Pohjavedet

Tutustu Kirkkonummen pohjavesialueisiin karttapalvelussa.

Ympäristöterveydenhuolto antaa neuvoja yksityiskaivojen kunnostuksessa ja ottaa vastaan myös kaivovesinäytteitä toimitettavaksi laboratorioon tutkittavaksi.

Virtavedet ja pienvedet

Kirkkonummen pienvesiselvitys 2018 ja sen liitteet

Kirkkonummen pienvesiselvitys 2016

Mankinjoen ja Estbyånin vesistöjen sähkökoekalastukset 2019

Keräämme täydentävää tietoa pienvesistä. Voit ilmoittaa havaintosi Kirkkonummen asiakaspalautteen kautta. Havainnot voi ilmoittaa lomakkeen muu kohdassa ja merkitä kohteen sijainnin karttaan. Muista jättää yhteystietosi, jotta voimme tarvittaessa kysyä lisätietoja havainnostasi.

Metsät

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Hommasissa 2018

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Häggesbölessä 2018

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Hästhagenin ja Veikkolan urheilupuiston eteläosan alueilla 2018

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Jerikonmäellä 2018

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Lillkanskogissa 2018

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Navalanmäen ja Lemetin alueella 2018

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Siikarannan alueella 2018

Maatalous

Kirkkonummen kunnassa tehtiin hevostallikartoitus 2019, jonka tarkoituksena oli selvittää kunnan alueella sijaitsevien tallien ympäristöasioita ja hevosmääriä. Tulosten pohjalta on laadittu hevostalliohje.

Hevostalliohje

Ilma ja ilmasto

Kirkkonummen ilmanlaadun seurannassa noudatetaan seurantaohjelmaa, joka on tehty pääkaupunkiseudun ulkopuoliselle Uudellemaalle. Kuntien yhtenäinen ilmanlaadun seuranta on aloitettu vuonna 2004. Kunnan kasvihuonekaasupäästöjä seurataan vuosittain.

Tutustu viimeisimpiin raportteihin

Opas puun pienpolttoon (Helsingin seudun ympäristöpalvelut: www.hsy.fi)