Sähköinen asiointi

Tervetuloa Kirkkonummen kunnan sähköisiin palveluihin! Sivulle on koottu linkkejä eri toimialojen sähköisiin asiointipalveluihin, ja ne ovat käytössäsi keskitetysti ja turvallisesti yhdessä paikassa, joka päivä, ympäri vuorokauden. Sähköisten asiointipalvelujen tavoitteena on helpottaa palveluiden löytymistä ja asioiden käsittelyä ja vähentää työvaiheita kunnassa.

Eri toimialojen tulostettavat lomakkeet löytyvät toimialojen omilla sivuilla.

Asianhallinta, viranomaispäätökset

Asiointitilin kautta voit saada päätöksen asiaasi sähköisesti asiointitilillesi, jos päättäjänä on valtuusto, hallitus, lautakunta tai viranhaltija, ja kyse on hallinnollisesta päätöksestä, ei sosiaalitoimen asiakasasiasta tai terveytoimen potilasasiasta tai oppilashuollon asiasta. Näiden palveujen sähköiset palvelut lueteltu alla.

Voit laittaa asiasi vireille lähettämällä asiointiviestisi liitteineen Asiointitilin kautta. Tällöin tulee kirjautua Asiointitilille. Kunta lähettää asiaasi koskevat päätökset asiointitilillesi jos olet laittanut asian vireille tilin kautta. Lisätietoja Asiointitilistä sivustolta, josta voit avata itsellesi oman asiointitilin maksutta.

Tunnistautuminen

Joissakin palveluissa on käytössä sähköinen tunnistautuminen, joka edellyttää oman pankin kanssa tehtyä sähköisten palveluiden sopimusta. Kaikissa palveluissa ei vaadita tunnistautumista.

E-palvelun lomakkeet on suunniteltu toimimaan kaikilla nykyaikaisilla selaimilla, mutta lomakkeen ulkoasu voi joissain selaimissa poiketa suunnitellusta. Suositellaan käytettäväksi selaimien uusimpia versioita Chrome tai Firefox selaimista lähinnä tietoturvaan perustuen. Internet Explorer 8 ja sitä vanhemmat selaimet sisältävät tietoturvariskejä käyttäjilleen, minkä vuoksi niiden tukeminen sähköisessä asioinnissa ei ole perusteltua.

Sähköiset palvelut toimialoittain

Konsernihallinto

Elinkeinotoimi

Sivistystoimi

Varhaiskasvatus

Koulut

Vapaa-aika

Liikunta- ja nuorisopalvelut

Vapaa sivistystyö

Perusturva

Kuntatekniikka

Rakennusvalvonta

Vesihuoltolaitos

Joissakin kunnan lomakkeissa vaaditaan pdf-ohjelma, lataa tästä uusin versio ilmaiseksi.

ePalvelun html- lomake toimii selaimissa, jotkut epalvelun lomakkeet ovat pdf-lomakkeita, jotka vaativat Adobe Reader -ohjelmiston versio 8.1 tai uudemman. Myös Adobe Acrobat –ohjelmaa voi käyttää, mutta siinä on sama vaatimus versiosta, versio 8.1 tai uudempi.

epalvelun pdf-lomakkeet poikkeavat normaaleista PDF-tiedostoista siinä, että tiedostoihin on sisäänrakennettu sähköiseen asiointiin liittyvää toiminnallisuutta, eivätkä nämä toiminnallisuudet toimi vanhemmissa Adobe Reader tai Acrobat ohjelmissa. Toiminnallisuuksiin kuuluu mahdollisuus syöttää, tallentaa ja lähettää lomake täysin sähköisenä kuntaan ilman sähköpostia, ja ne saapuvat kunnan virkailijalle sähköisessä muodossa heti käyttäjän lähetettyä lomakkeen.