Ruotsinkieliset peruskoulut

Kirkkonummella on 4 ruotsinkielistä peruskoulua, joista yksi on yhtenäiskoulu joka antaa opetusta vuosiluokille 1-9 (Winellska skolan).

Kirkkonummi on ruotsinkielisen perusopetuksen osalta jaettu neljään oppilaaksiottoalueeseen (Bobäck, Karuby, Sjökulla ja Winellska) joiden perusteella oppilaan lähikoulu määräytyy. Tarvittaessa oppilaalle myönnetään koulukuljetusetuus, jota huoltajan on haettava erikseen. Vuosiluokkien 7-9 osalta ruotsinkielistä opetusta annetaan Winellska skolanissa koko kunnan osalta.