Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on varhaiskasvatusta, joka tapahtuu perhepäivähoitajan kotona. Perhepäivähoitoryhmässä voi olla neljä alle esiopetusikäistä lasta ja osapäiväisesti yksi esiopetusikäinen lapsi.

Kunnan perhepäivähoitajat

Kunnallisia perhepäivähoitajia on Kirkkonummella yhteensä 15. Veikkolassa perhepäivähoitajia on seitsemän, Masalassa yksi ja keskustan alueella kuusi. Ruotsinkielisiä perhepäivähoitajia kunnassa on yksi keskustassa. Perhepäivähoitajan ollessa estyneenä perhepäivähoidon lapset sijoittuvat heille nimettyihin päiväkotiryhmiin. 

Pieni ryhmä mahdollistaa lapsille rauhallisen arjen ja leikkiympäristön. Perhepäivähoitajat toteuttavat lasten kanssa kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa. Yhteiset tapahtumat ja toiminnat, kuten esim. jumpat ja kerhot, keräävät alueen perhepäivähoitajat ja lapset viikoittain yhteen, tällöin lapsi tottuu myös suurempaan ryhmään.

Perhepäivähoitajan työaika on 8 tuntia ja se toteutuu lasten hoitoaikojen mukaan klo 6.30 ja 17.30 välisenä aikana. Ylimenevä työaika tasataan perhepäivähoitajan vapaina eli niin sanottuina tasoitusvapaina, jolloin lapsen hoito järjestetään lapselle nimetyssä päiväkotiryhmässä.

Hoitomaksut määräytyvät samalla tavalla sekä kunnallisessa perhepäivähoidossa että päiväkodissa. 

Yksityiset perhepäivähoitajat

Yksityisten perhepäivähoitajien yhteystietoja voi tiedustella suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi  ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi.

Yksityiset perhepäivähoitajat valitsevat hoitolapset itse, joten vapaita paikkoja voi kysyä suoraan hoitajalta.

Yhteystiedot

Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja
Satu Westerlund
puh. 040 126 9758
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatuksen esimies
Hanna Leivo
040 126 9662
etunimi.sukunimi@kirkonummi.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja:
Anna-Maija Varhama
040 586 7293
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Varhaiskasvatuksen psykologi:
Masala ja Veikkola
Viivi Naapi
040 126 9667

Keskusta
Emma Toppari-Kallio
040 126 9740