Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on varhaiskasvatusta, joka tapahtuu perhepäivähoitajan kotona. Perhepäivähoitoryhmässä voi olla neljä alle esiopetusikäistä lasta ja osapäiväisesti yksi esiopetusikäinen lapsi.

Kunnan perhepäivähoitajat

Kunnallisia perhepäivähoitajia on Kirkkonummella yhteensä 21. Veikkolassa perhepäivähoitajia on seitsemän, Masalassa yksi ja keskustan alueella 12. Ruotsinkielisiä perhepäivähoitajia kunnassa on yksi keskustassa. Perhepäivähoitajan ollessa estyneenä perhepäivähoidon lapset sijoittuvat heille nimettyihin päiväkotiryhmiin. 

Pieni ryhmä mahdollistaa lapsille rauhallisen arjen ja leikkiympäristön. Perhepäivähoitajat toteuttavat lasten kanssa kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa. Yhteiset tapahtumat ja toiminnat, kuten esim. jumpat ja kerhot, keräävät alueen perhepäivähoitajat ja lapset viikoittain yhteen, tällöin lapsi tottuu myös suurempaan ryhmään.

Perhepäivähoitajan työaika on 8 tuntia ja se toteutuu lasten hoitoaikojen mukaan klo 6.30 ja 17.30 välisenä aikana. Ylimenevä työaika tasataan perhepäivähoitajan vapaina eli niin sanottuina tasoitusvapaina, jolloin lapsen hoito järjestyy lapselle nimetyssä päiväkodin varahoitoryhmässä.

Hoitomaksut määräytyvät samalla tavalla sekä kunnallisessa perhepäivähoidossa että päiväkotihoidossa. 

Yksityiset perhepäivähoitajat

Yksityisten perhepäivähoitajien yhteystietoja voi tiedustella suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa perhepäivähoidon ohjaaja Sari Siekkiseltä puh. 050 5880 664 ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa päivähoitopäällikkö Margot Flinckiltä puh. 040 0807 631 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi.

Hoitajat valitsevat hoitolapset itse, joten vapaita paikkoja voi kysyä suoraan hoitajalta.

Yhteystiedot

Perhepäivähoidonohjaaja
Sari Siekkinen
puh. 050 588 0664
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja:
Elsi Kuosmanen
040 126 9648

Varhaiskasvatuksen psykologi:
Masala ja Veikkola
Hanna Lehtinen
040 126 9667

Keskusta
Aino Saarelainen
040 126 9740