Maksut

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun hoitoajan mukaan. 

Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana, mikäli hoito on alkanut toimintavuoden elokuussa. Asiakasmaksut laskutetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen. Lasku erääntyy kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Viivästyskorko peritään eräpäivästä lukien korkolain mukaan. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat ulosottokelpoisia.

Maksu tarkistetaan vuosittain ja perheen tulee ilmoittaa olennaisista muutoksista maksukyvyssään.

Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Yksityiset päiväkodit ja perhepäivähoitajat perivät asiakasmaksun määrittelemänsä hoitopaikkahinnan mukaan.

Yksityiseen varhaiskasvatukseen voit hakea joko

  1. palveluseteliä kunnalta jos päiväkoti on hyväksytty palvelusetelituottaja. Silloin asiakasmaksu on enimmillään sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.
  2. yksityisen hoidon tukea Kelalta.

Lisätietoa yksityisten päiväkotien ja perhepäivähoitajien asiakasmaksuista saat suoraan palveluntuottajilta.

Kerhotoiminnasta perittävät maksut

Kerhotoiminta on maksullista: kaksi kertaa viikossa tapahtuvasta kerhosta (2,5 h/pv) peritään 30 €/kk ja kolme kertaa viikossa tapahtuvasta kerhosta (2,5 h/pv) peritään 45 euroa/kk. Kerhomaksu on kuukausikohtainen ja peritään lapsen poissaolosta huolimatta. Kerhot noudattavat esiopetuksen työ- ja loma-aikoja.

Kehitysvammaisen lapsen kuntouttava varhaiskasvatus

Kehitysvammaisen lapsen kuntouttava varhaiskasvatus on maksutonta siltä osin kuin lapsen erityishuolto-ohjelmassa on määritetty. Huoltajan tulee toimittaa kopio lapsen erityishuoltosuunnitelmasta tai vammaispalvelun lausunnosta varhaiskasvatuksen järjestäjälle, os. Kirkkonummen kunta, Varhaiskasvatus/ Kasvun ja oppimisen tuki -palvelut, PL 20, 02401 Kirkkonummi.

Lapsilla, jotka kuuluvat pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, on oikeus maksuttomaan esiopetukseen jo viisivuotiaana. Maksuttomuuden edellytyksenä on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. Lapsilta, jotka aloittavat koulun vuotta säädettyä myöhemmin tai ovat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä, peritään asiakasmaksu esiopetusikäisten lasten varhaiskasvatuksesta perittävän asiakasmaksun mukaisesti.

Lisätietoa asiakaspalvelusihteereiltä: 

Susanna Whitaker
Tiina Vehmanen

sähköposti:  
varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi 

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen (pdf)

Tuloselvityslomake (pdf)

Sähköinen tuloselvityslomake (linkki)

Palvelusetelin asiakasmaksut 1.8.2020 (pdf)

5-vuotiaiden maksuton 20 viikkotunnin kokeilu