Maksut

Asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen – monen perheen asiakasmaksu alenee

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen (pdf)

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttuu 1.8.2021 alkaen. Tällöin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 %. Tämä tulee vaikuttamaan useiden perheiden asiakasmaksuja alentavasti.

Voit arvioida perheesi varhaiskasvatusmaksuja 1.8.2021 alkaen Opetus- ja kulttuuriministeriön suuntaa antavan maksulaskurin avulla https://minedu.fi/maksulaskuri

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun hoitoajan mukaan. 

Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana, mikäli hoito on alkanut toimintavuoden elokuussa. Asiakasmaksut laskutetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen. Lasku erääntyy kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Viivästyskorko peritään eräpäivästä lukien korkolain mukaan. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat ulosottokelpoisia.

Maksu tarkistetaan vuosittain ja perheen tulee ilmoittaa olennaisista muutoksista maksukyvyssään.

Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Yksityiset päiväkodit ja perhepäivähoitajat perivät asiakasmaksun määrittelemänsä hinnan mukaan.

Yksityiseen varhaiskasvatukseen voit hakea joko

  1. palveluseteliä kunnalta, jos päiväkoti on hyväksytty palvelusetelituottaja. Silloin asiakasmaksu on enimmillään sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.
  2. yksityisen hoidon tukea Kelalta.

Lisätietoa yksityisten päiväkotien ja perhepäivähoitajien asiakasmaksuista saat suoraan palveluntuottajilta.

Kehitysvammaisen lapsen kuntouttava varhaiskasvatus

Kehitysvammaisen lapsen kuntouttava varhaiskasvatus on maksutonta siltä osin kuin lapsen erityishuolto-ohjelmassa on määritetty. Huoltajan tulee toimittaa kopio lapsen erityishuoltosuunnitelmasta tai vammaispalvelun lausunnosta varhaiskasvatuksen järjestäjälle, os. Kirkkonummen kunta, Varhaiskasvatus/ Kasvun ja oppimisen tuki -palvelut, PL 20, 02401 Kirkkonummi.

Lapsilla, jotka kuuluvat pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, on oikeus maksuttomaan esiopetukseen jo viisivuotiaana. Maksuttomuuden edellytyksenä on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. Lapsilta, jotka aloittavat koulun vuotta säädettyä myöhemmin tai ovat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä, peritään asiakasmaksu esiopetusikäisten lasten varhaiskasvatuksesta perittävän asiakasmaksun mukaisesti.

Lisätietoa asiakaspalvelusihteereiltä: 

Susanna Whitaker
Tiina Vehmanen

sähköposti:  
varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi 

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen (pdf)

Palvelusetelin asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen (pdf)

Tuloselvityslomake (pdf)

Sähköinen tuloselvityslomake (linkki)