Lomakkeet

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lomakkeet:

Erityisruokavalio 

Linkki sähköiseen lomakkeeseen 

Esiopetus 

Ilmoittautuminen (Linkki) 
Paperinen hakemus (PDF) 
Esiopetuksen kuljetusavustus (Linkki hakemukseen)
Esiopetusikäisillä lapsilla on mahdollisuus oman äidinkielen tai muualla opitun vieraan kielen ylläpito-opetukseen, mikäli ryhmä perusopetuksen oppilaista muodostuu. Hakeminen tapahtuu keväällä ennen esiopetuksen alkamista. (Linkki hakemukseen) 
Hakemus vapautukseen esiopetuksesta (kunnallinen päiväkoti)
Hakemus vapautukseen esiopetuksesta (yksityinen päiväkoti)

Hakemus koulunkäynnin aloittamiseksi yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin (PDF)

Hakeminen varhaiskasvatukseen  

Sähköinen hakemus (linkki) 
Paperinen hakemus (PDF) 

Sähköinen varhaiskasvatusoikeuden selvittäminen (linkki) 
Varhaiskasvatusoikeuden selvittäminen (PDF)

Varhaiskasvatusajan varaaminen 

Linkki Päikkyyn (Toimii seuraavilla selaimilla: Chrome, Mozilla ja Safari) 

Vanhempainvapaa

Ilmoitus lapsen poissaolosta vanhempainvapaan aikana

Isyysvapaa 

Lapsen poissaolo isyysvapaan aikana – lomake (PDF) toimitetaan päiväkodin johtajalle/ perhepäivähoidon ohjaajalle

Irtisanominen 

Sähköinen kunnallisen varhaiskasvatus-  tai esiopetuspaikan irtisanominen (Linkki) 

Maksut 

Sähköinen tuloselvityslomake (Linkki) 
Tuloselvityslomake (PDF) 
Maksusitoumushakemus 

Muistutuksen tekeminen varhaiskasvatuksen toiminnasta

Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta (.docx)

Muutoksen ilmoittaminen kunnallisessa varhaiskasvatuksessa

Sähköinen muutoslomake (kunnalliset päiväkodit tai perhepäivähoito) (Linkki)
Muutoslomake (PDF) (kunnalliset päiväkodit tai perhepäivähoito)

Palveluseteli 

Sähköinen palvelusetelihakemus (linkki) 
Palvelusetelihakemus (PDF) 
Sähköinen tuloselvityslomake yksityisen päiväkotihoidon palveluseteliin (Linkki) 
Tuloselvityslomake yksityisen päiväkotihoidon palveluseteliin (PDF) 

Sääntökirja 1.1.2023 alkaen

Palveluntuottajan lomakkeet

Palvelusetelin palveluntuottajaksi hakeminen

Linkki tietojen ilmoittamiseen (linkki)

Tilapäinen varhaiskasvatus 

Tilapäisen hoidon sopimuslomake (PDF) 

Tutkimuslupahakemus 

Tutkimuslupahakemus (PDF)