Lomakkeet

Erityisruokavalio 

Linkki sähköiseen lomakkeeseen 

Esiopetus 

Ilmoittautuminen (Linkki) 
Paperinen hakemus (PDF) 
Esiopetuksen kuljetusavustus (Linkki hakemukseen) 
Esiopetusikäisillä lapsilla on mahdollisuus oman äidinkielen tai muualla opitun vieraan kielen ylläpito-opetukseen, mikäli ryhmä perusopetuksen oppilaista muodostuu. Hakeminen tapahtuu keväällä ennen esiopetuksen alkamista. (Linkki hakemukseen) 
Esiopetuksen poissaolo (PDF) 

Hakeminen kerhoon 

Sähköinen hakemus (linkki) 
Paperinen hakemus (PDF) 

Hakeminen varhaiskasvatukseen  

Sähköinen hakemus (linkki) 
Paperinen hakemus (PDF) 

Hoidon tarpeen muutoksen ilmoittaminen 

Sähköinen hoitoajan muutos lomake (Linkki tulossa) 
Hoitoajan muutos lomake (PDF) toimitetaan päiväkodin johtajalle/ perhepäivähoidon ohjaajalle

Hoitoajan varaaminen 

Linkki Päikkyyn (Toimii seuraavilla selaimilla: Chrome, Mozilla ja Safari) 

Hoitopaikkatakuu 

Hoitopaikkatakuusopimus (PDF) 

Isyysvapaa 

Lapsen poissaolo isyysvapaan aikana – lomake (PDF) toimitetaan päiväkodin johtajalle/ perhepäivähoidon ohjaajalle

Irtisanominen 

Sähköinen kunnallisen kerho-, varhaiskasvatus-  tai esiopetuspaikan irtisanominen (Linkki tulossa) 
Kunnallisen kerho-, varhaiskasvatus-  tai esiopetuspaikan irtisanominen (PDF) toimitetaan päiväkodin johtajalle/ perhepäivähoidon ohjaajalle

Maksut 

Sähköinen tuloselvityslomake (Linkki tulossa) 
Tuloselvityslomake (PDF) 
Maksusitoumushakemus 

Palveluseteli 

Sähköinen palvelusetelihakemus (linkki) 
Palvelusetelihakemus (PDF) 
Sähköinen tuloselvityslomake yksityisen päiväkotihoidon palveluseteliin (Linkki tulossa) 
Tuloselvityslomake yksityisen päiväkotihoidon palveluseteliin (PDF) 

Sääntökirja
Sääntökirja 1.8.2019 alkaen

Palveluntuottajan lomakkeet

Palvelusetelin palveluntuottajaksi hakeminen (PDF) 
Hakemusliite (PDF)
Toimintasuunnitelma (PDF) 
Perustietojen ilmoittaminen kuukausittain (linkki)

Tilapäinen varhaiskasvatus 

Tilapäisen hoidon sopimuslomake (PDF) 

Tutkimuslupahakemus 

Tutkimuslupahakemus (PDF) 

Yksityisen hoidon tuki 

Hakemus lapsen oikeudesta laajempaan varhaiskasvatukseen (kun lapsi on hoidossa yksityisen hoidon tuella) (.doc)