Kirkkonummen lukiot

Lukiokoulutus antaa valmiudet opiskeluun yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

Kirkkonummella on kaksi lukiota – Porkkalan lukio ja Kyrkslätts gymnaisum. Molemmissa lukioissamme tarjotaan korkeatasoista opetusta. Yleslinjan lisäksi Porkkalan lukiossa on mahdollista opiuskella tulevaisuuslinjalla ja Kyrkslätts gymnaisumissa yrityspainotteisella linjalla.

Lukioon haetaan yhteishaussa. Päivälukioihin haetaan täyttämällä yhteishakulomake. Yhteishaut toteutetaan keväisin (seuraavana syksynä alkavaan koulutukseen).