Kirjaamo

Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Kirkkonummen kunnalla on yksi yhteinen koko kuntaa palveleva kirjaamo. Kirjaamo antaa tietoa vireillä olevien hallinnollisten asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä koko käsittelyprosessin ajan.

Kirkkonummen kirjaamo ottaa vastaan ja arkistoi kuntaan paperilla tai sähköisesti saapuvat asiakirjat, rekisteröi asiakirjat asianhallintajärjestelmään ja lähettää asiat eteenpäin käsiteltäväksi. Mm. hakemukset, kuntalaisaloitteet, valitukset, muutoksenhaut, lausuntopyynnöt, lausunnot, vastineet ja selvitykset, päätökset, anomukset, kuulutukset, vastaukset, kirjeet, tarjoukset ja sopimukset kulkevat kirjaamon kautta.

Kuntaan tulevan postin voi jättää sekä palvelupisteessä olevaan postilaatikoon että kunnantalon ulkoseinässä olevaan postilaatikkoon.

Ilmoitustaulu

Kunnan ilmoitustaulun löydät Kirkkonummen kunnan nettisivuita. Kuulutukset julkaistaan kuulutukset -sivulla.

Lomakkeet

Kirjaamo ottaa vastaan kunnan sivuilla olevia lomakkeita ja sähköisiä lomakkeita.

Kirjaamo toimii arkistonhoitajan sijaisena lomien aikana. Tilaa arkistoaineisto lomakkeella tai osoitteella arkisto@kirkkonummi.fi

Kansalaiset, Yritykset ja yhteisöt, Viranomaiset
Arkistot,Yleiset tieto- ja hallintopalvelut
hallinto / asiakirjahallinto

Kirjaamo:
PL 20
02401 Kirkkonummi

kirjaamo@kirkkonummi.fi
puh. 040 836 7769

Avoinna:
maanantai 8.30-17.00
tiistai - perjantai klo 8.30-16.00
Viikonloppuisin suljettu