Itäisen Kirkkonummen rakennushankkeet

Nettisivujamme päivitetään parhaillaan ja niiden rakenne hieman muuttuu. Uusien hankkeiden päivitetyt tiedot tulevat sivuille kevään kuluessa.
Lisätietoa hankkeista: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi


Hanke: Tievalaistuksen rakentaminen

Kuvaus:

Tässä hankkeessa rakennetaan tievalaistus ELY-keskuksen maantielle Mt 11271 Sepänkyläntie välille Veklahdentie- Masala.

Alustava aikataulu:

Kohteen on määrä valmistua syksyn 2019 aikana.

Tapahtunut tähän mennessä:


Hanke: Tinanpuiston kaava-alueen katujen ja puistojen rakentaminen

Kuvaus:

Tässä hankkeessa rakennetaan Tinanpuiston alueen kadut, kevyen liikenteen väylät ja vesihuolto. Tinanpuisto sijaitsee Masalan keskustan läheisyydessä, noin 8 km Kirkkonummen keskustasta.

Alustava aikataulu:

Hankkeen on määrä valmistua vuoden 2019 kesään mennessä.

Tapahtunut tähän mennessä:

Rakennustyöt ovat käynnissä. Urakoitsijana toimii Oy Göran Hagelberg Oy.

Alla video Tinanpuiston virtuaalimallista. Malli esittelee miltä alue tulee näyttämään. 


KatusuunnitelmatHanke: Masalantien rakentaminen, Vaihe 1

Kuvaus:

Masalan rakentamisen ykkösvaiheeseen kuuluu Masalantie välillä Puolukkamäki- Tinakuja, Sundsbergintie välillä Masalantie- radan alikulku, Sepänkyläntie välillä Masalantie- Björnsinpolun alikulku, Vernerinpolku ja Rydmanintie.

Rakentamisella parannetaan liittymäjärjestelyitä ja pyritään sujuvoittamaan liikennettä muun muassa rakentamalla liikenneympyrä Masalantien ja Sundsbergintien risteykseen ja lisäämällä liikennevalot Sepänkyläntien ja Masalantien risteykseen.

Alustava aikataulu:

Ensimmäisen vaiheen on määrä valmitua kesään 2020 mennessä.

Tapahtunut tähän mennessä:

Masalantien ensimmäisen vaiheen urakoitsijaksi on valittu kilpailutuksen perusteella Oy Göran Hagelberg Oy.


Katusuunnitelmat

Rakennusurakasta järjestettiin asukastilaisuus 30.10.2018

Asukastilaisuus