Tinantie, Suomelanpolku, Aittakuja ja Köpaksenpolku

Tinantien, Suomelanpolun, Aittakujan ja Köppaksenpolun katusuunnittelu

Hankkeen kuvaus:

Tässä hankkeessa suunnitellaan Tinantien, Suomelanpolun, Aittakujan ja Köpaksenpolun katu- ja rakennessuunitelmat sekä kunnallistekniikka. 

Alustava aikataulu:

Suunnitelmien on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2023. 

Tapahtunut tähän mennessä: 

Asukastilaisuus 24.10-30.10.2022. 

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Lisätietoa hankkeesta saa laittamalla sähköpostia osoitteeseen:
katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

Voimassa olevat kaavat ja rakennuskiellot