Mustikkarinne

Tilanne: Hyväksymisvaihe (15.6.2023) 

Masalan läntisten asuntoalueiden asemakaava on jaettu alustavan suunnittelun yhteydessä kahdeksi eri asemakaavahankkeeksi niin, että kaava-alueet erottaa Sepänkyläntie. Alueen kaavoitus käynnistyy Sepänkyläntien pohjoispuolelta. Hanke on syksyllä 2018 nimetty Mustikkarinteen asemakaavaksi. Suunnittelualue sijaitsee noin 2 kilometrin etäisyydellä Masalan keskustasta ja on kooltaan noin 70 ha. Suurin osa suunnittelualueesta on metsätalousvaltaista aluetta. Hvittorpintien ja Sepänkyläntien varrella sijaitsee pientalovaltaista haja-asutusta, alueella on asukkaita noin 50. Lähimmät päiväkodit, koulut, liikunta– ja terveyspalvelut sekä kaupat sijaitsevat Masalan keskustassa. Alueelle suunnitellaan pientalovaltaista asumista, joka tukeutuu Masalan keskustan ja kuntakeskuksen palveluihin. Asuntoalueiden rakentaminen vahvistaa Masalan keskustan kehittymistä.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2021-2022, hankekortti


Mustikkarinteen asemakaavan hyväksyminen (kh, kv)
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 15.06.2023 § 70

Mustikkarinteen asemakaavan maankäyttösopimusten yleisperiaatteet
Kunnanhallitus 17.10.2022 § 334

Ehdotusvaihe:

Ehdotusaineiston asettaminen julkisesti nähtäville MRL § 65 ja MRA § 27 mukaisesti 26.4. – 28.5.2021 

Esittelyvideo suomeksi n. 13 min. 

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Kaavakartta piir.nro 3431

Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liitteet s. 1 - 30

Kaavaselostuksen liitteet s. 31-45

Vastineet

Lähiympäristö ja rakentamistapaohje s. 1-13

Lähiympäristö ja rakentamistapaohje s. 14-23

Lähiympäristö ja rakentamistapaohje s. 24-27

Lähiympäristö ja rakentamistapaohje s. 28-37

Kunnanhallitus 29.3.2021 § 110
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.3.2021§ 33

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutukset on toimitettava kirjallisina Kirkkonummen kunnanhallitukselle, osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi ennen nähtävilläoloajan päättymistä 28.5.2021.

Virtuaalinen asukastilaisuus pidetään tiistaina 11.5. klo 17-18.30

Tilaisuuteen ilmoittaudutaan etukäteen. Ilmoittaudu tästä.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on pe 7.5. ja tapahtuman linkki jaetaan kaikille ilmoittautuneille ma 10.5. Kaavaan liittyviä kysymyksiä voi lähettää etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä.

Kaavoittajan puhelinaika tiistaina 4.5.2021 klo 13.00-16.00 ja torstaina 20.5.2021 klo 9.00-12.00. Elina Virtanen poissa to 20.5.2021, sijaisena toimii asemakaavapäällikkö Simon Store, 044 760 2282, simon.store@kirkkonummi.fi 
Tapaamiset ajanvarauksella, varaukset kaavoittajalta: Elina Virtanen, elina.virtanen@kirkkonummi.fi puh. 040 126 9270.

------------------------------------------------------------------------------

Valmisteluvaihe:

Valmisteluaineiston  asettaminen julkisesti nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 1.6. - 3.7.2020

Valmisteluaineiston esittelyvideo suomeksi, kesto n. 10 min.

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Kaavakartta (nro 3395)

Kaavakartta (nro 3396)

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet s. 1-43

Selostuksen liitteet s.44-55

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 23.04.2020 § 46

Kaavoittajan vastaanotto/puhelinaika pidetään to 11.6. klo 13-16 ja ti 16.6. klo 9-12/Virtanen ja ti 16.6. klo 13-16/Luomajärvi. Tapaamiset ajanvarauksella kaavoittajilta. 

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä valmisteluaineistosta. Mielipiteet on toimitettava kirjallisina osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi ennen nähtävilläoloajan päättymistä.


Aloitusvaihe: 

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) tiedoksi ja kaavan laatijan valinta, kuntatekniikan lautakunta 15.11.2018 (§ 146)


Selvitykset:

Masalan ekoälykylän ICHP-laitoksen ilmastovaikutukset

Mustikkarinteen ekokylän energiajärjestelmäselvitys (2018)

Mustikkarinteen ekoälykylän kasvihuonekaasupäästöjen ja ilmastovaikutusten arviointi (2019)

Mustikkarinteen ekoälykylän konseptiesitys (2020)

Masalan ja Luoman osayleiskaavojen alueiden liito-oravaselvitys (2018)

Masalan länsipuolen luontoselvitys (2018)

Mustikkarinteen asemakaavan arkeologinen inventointi (2019)

Mustikkarinteen asemakaavan liikenneselvitys (2019)

Mustikkarinteen asemakaavan maisemaselvitys (2019)

Kaavoittajan yhteystiedot:

Simon Store

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 044 760 2282