Mustikkarinne

Tilanne: Aloitusvaihe (15.11.2018)

Masalan läntisten asuntoalueiden asemakaava on jaettu alustavan suunnittelun yhteydessä kahdeksi eri asemakaavahankkeeksi niin, että kaava-alueet erottaa Sepänkyläntie. Alueen kaavoitus käynnistyy Sepänkyläntien pohjoispuolelta. Hanke on syksyllä 2018 nimetty Mustikkarinteen asemakaavaksi. Suunnittelualue sijaitsee noin 2 kilometrin etäisyydellä Masalan keskustasta ja on kooltaan noin 70 ha. Suurin osa suunnittelualueesta on metsätalousvaltaista aluetta. Hvittorpintien ja Sepänkyläntien varrella sijaitsee pientalovaltaista haja-asutusta, alueella on asukkaita noin 50. Lähimmät päiväkodit, koulut, liikunta– ja terveyspalvelut sekä kaupat sijaitsevat Masalan keskustassa. Alueelle suunnitellaan pientalovaltaista asumista, joka tukeutuu Masalan keskustan ja kuntakeskuksen palveluihin. Asuntoalueiden rakentaminen vahvistaa Masalan keskustan kehittymistä.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2019-2020, hankekortti


Aloitusvaihe: 

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) tiedoksi ja kaavan laatijan valinta, kuntatekniikan lautakunta 15.11.2018 (§ 146)


Kaavoittajan yhteystiedot:

Tero Luomajärvi

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 846 5657