Mustikkarinne

Tilanne: Nähtävillä 1.6. - 3.7.2020, Valmisteluvaihe (23.4.2020)

Masalan läntisten asuntoalueiden asemakaava on jaettu alustavan suunnittelun yhteydessä kahdeksi eri asemakaavahankkeeksi niin, että kaava-alueet erottaa Sepänkyläntie. Alueen kaavoitus käynnistyy Sepänkyläntien pohjoispuolelta. Hanke on syksyllä 2018 nimetty Mustikkarinteen asemakaavaksi. Suunnittelualue sijaitsee noin 2 kilometrin etäisyydellä Masalan keskustasta ja on kooltaan noin 70 ha. Suurin osa suunnittelualueesta on metsätalousvaltaista aluetta. Hvittorpintien ja Sepänkyläntien varrella sijaitsee pientalovaltaista haja-asutusta, alueella on asukkaita noin 50. Lähimmät päiväkodit, koulut, liikunta– ja terveyspalvelut sekä kaupat sijaitsevat Masalan keskustassa. Alueelle suunnitellaan pientalovaltaista asumista, joka tukeutuu Masalan keskustan ja kuntakeskuksen palveluihin. Asuntoalueiden rakentaminen vahvistaa Masalan keskustan kehittymistä.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2019-2020, hankekortti


Valmisteluvaihe:

Valmisteluaineiston  asettaminen julkisesti nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 1.6. - 3.7.2020

Valmisteluaineiston esittelyvideo suomeksi, kesto n. 10 min.

Kaavakartta (nro 3395)

Kaavakartta (nro 3396)

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet s. 1-43

Selostuksen liitteet s.44-55

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 23.04.2020 § 46

Kaavoittajan vastaanotto/puhelinaika pidetään to 11.6. klo 13-16 ja ti 16.6. klo 9-12/Virtanen ja ti 16.6. klo 13-16/Luomajärvi. Tapaamiset ajanvarauksella kaavoittajilta. 

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä valmisteluaineistosta. Mielipiteet on toimitettava kirjallisina osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi ennen nähtävilläoloajan päättymistä.


Aloitusvaihe: 

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) tiedoksi ja kaavan laatijan valinta, kuntatekniikan lautakunta 15.11.2018 (§ 146)


Selvitykset:

Masalan ekoälykylän ICHP-laitoksen ilmastovaikutukset

Mustikkarinteen ekokylän energiajärjestelmäselvitys (2018)

Mustikkarinteen ekoälykylän kasvihuonekaasupäästöjen ja ilmastovaikutusten arviointi (2019)

Mustikkarinteen ekoälykylän konseptiesitys (2020)

Masalan ja Luoman osayleiskaavojen alueiden liito-oravaselvitys (2018)

Masalan länsipuolen luontoselvitys (2018)

Mustikkarinteen asemakaavan arkeologinen inventointi (2019)

Mustikkarinteen asemakaavan liikenneselvitys (2019)

Mustikkarinteen asemakaavan maisemaselvitys (2019)

Kaavoittajan yhteystiedot:

Elina Virtanen

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 126 9270