Yritysten ilmastotietopankki

Yritysten ilmastowebinaarit

Kunnianhimoisten päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi kunta kannustaa myös alueen asukkaita ja yrityksiä mukaan ilmastotekoihin. Kirkkonummen kunta järjestää yhdessä Vihdin kunnan kanssa webinaarisarjan yrityksille ilmastotyön mahdollisuuksista. 

Tulevat webinaarit

Ei tulevia webinaareja

Menneet webinaarit 

  • 6.4.2022 Maatalousyrittäjien ilmastoinfo
  • 3.2.2022 Rahoitusta ja neuvontaa yritysten ilmastotyön tueksi 
  • 2.12.2021 Ilmastotyön hyvät käytännöt kiertoon
  • 28.10.2021 Ilmastotoimilla nostetta yritystoimintaan

Aiempien webinaarien materiaalit saa pyydettäessä: ilmastotyo@kirkkonummi.fi

Yritysten ilmastotietopankki 

Rahoitus

Neuvonta

Tietopaketit

Ilmastositoumukset, -sopimukset ja –sertifikaatit

  • Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Valtio tukee sopimukseen liittyneiden yritysten energiainvestointeja ja –katselmointeja. Fiksuimmille energiateoille myönnetään vuosittain energianero teko –tunnustuksia. 
  • Elintarvike- ja ravintola-alan materiaalitehokkuuden sitoumuksessa yritys asettaa itselleen konkreettisia tavoitteita materiaalitehokkuuden tehostamiseksi. Sitoumus on yksi yrityksen vastuullisuustyön johtamisen väline, joka tuo tietoa päätöksenteon tueksi.
  • Maksuttoman Net Zero Carbon Building –sopimuksen allekirjoittajat tavoittelevat hiilineutraalin energiankäytön lisäksi hiilineutraalia rakentamista. 
  • Kestävän työmatkaliikkumisen sitoumuksilla työnantajat sitoutuvat omalta osaltaan edistämään kestävän liikkumisen tavoitteita.
  • Eri alojen vapaaehtoisten Green deal –sopimusten avulla etsitään ratkaisuja ilmastohaasteisiin vastaamiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi Suomessa.