Yksityisen hoidon tuki

Jos lapsi on yksityisessä päiväkotihoidossa, Kirkkonummen kunta tukee hoitoa palvelusetelillä.

Lasten yksityisen hoidon tukea maksetaan Suomessa asuvan alle kouluikäisen lapsen hoidon järjestämiseksi yksityisen hoidon tuottajalle. Tukea voidaan maksaa perheen jokaisesta lapsesta vanhempainrahan päättymisestä siihen saakka, kun lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun.

Yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 172,25 €/lapsi. Hoitoraha maksetaan jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Hoitorahaa maksetaan 63,38€/kk, jos lapsi yksityisen hoidon ohella on kunnan järjestämässä osapäiväisessä esiopetuksessa vuotta ennen kouluun menoa tai aloittaa peruskoulun 6-vuotiaana eli vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Tämän lisäksi perhe voi saada tulosidonnaista hoitolisää enintään 144,85 e/kk/lapsi. Kirkkonummen kunta ei maksa yksityisen hoidon tuen kuntalisää.

Yksityisen hoidon tuen lainmuutoksessa 1.8.2016 alkaen yksityisen hoidon tuen suuruus määräytyy sen mukaan, onko lapsella 20 tuntia laajempi varhaiskasvatusoikeus vai enintään 20 tunnin varhaiskasvatusoikeus. Kirkkonummella ei rajata perheiden varhaiskasvatusoikeutta, joten Kela tarvitsee kunnalta päätöksen siitä, että lapsella on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Päätöksen saa anomalla sen varhaiskasvatuksen palveluohjaajalta tai perhepäivähoidon ohjaajalta (suomenkielinen varhaiskasvatus) tai päivähoitopäälliköltä (ruotsinkielinen varhaiskasvatus). Hakemus löytyy lomake-sivulta.