Sivistystoimen yhteystiedot

Kirkkonummen kunta
Ervastintie 2, 3. krs
Kunnan faksi 09 8786053
Kirjaamo:
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Hannele Kujala, sivistystoimenjohtaja, sivistystoimen toimialajohtaja
Gsm. 040-505 1015

Suomenkieliset opetuspalvelut

Leila Kurki, opetustoimen johtaja
Gsm. 050-337 0479
- suomenkieliset opetuspalvelut

Kaisa Ojanen, suunnittelija
Gsm. 040-586 7291
- suomenkielinen opetus
- koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhotoiminta
- perusopetuksen laatuarviointi ja opetustoimen osaamisen kehittäminen (Osaava-hanke)

Ann-Marie Rosenqvist-Berg, suunnittelija
Gsm. 040-126 9793

Johanna Lindeman, johtava koulupsykologi
Gsm. 040-579 1201
- erityisen tuen päätökset, koulunkäyntiavustajaresurssi, koulupsykologien ja koulukuraattoreiden esimies
- erityisopetuksen koordinointi

Ruotsinkieliset varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut

Mikael Flemmich, päivähoito- ja opetusasiainpäällikkö
Gsm. 040 7330 264
- ruotsinkieliset varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut
- ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan sihteeri

Margot Flinck, päivähoitopäällikkö
Gsm. 0400-807 631
- ruotsinkielinen päivähoito, esiopetus ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Christina Broman, suunnittelija
Gsm 050-413 7477

Ann-Marie Rosenqvist-Berg, suunnitteliija
Gsm. 040-1269793

Ohjaus, kehittämis- ja hallinnointipalvelut

Tiina Koivisto, hallintopäällikkö
Gsm. 050-413 7439
- ohjaus, kehittämis- ja hallinnointipalvelut
- suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan sihteeri

Eeva Viitala, suunnittelupäällikkö
Gsm. 040-551 8374
- suunnittelu- ja tilastopalvelut, oppilaaksiottoalueet, koulurakentaminen
- sivistyslautakunnan sihteeri

Antti Sankala, TVT-suunnittelija
Gsm. 040-5154 975
- Sivistystoimen TVT-asiat ja Kuuma-kuntien TVT-kehittämishanke

Riitta Rinne, toimistosihteeri
Gsm. 040-126 9300
- oppilasrekisteri, neuvonta oppilaaksiottoalue-asioissa

Kirsi Laatikainen, hallintosihteeri
Gsm. 040-126 9299 - puhelinaika klo 9.00-14.30
- koulukuljetusjärjestelyt
- sivistystoimen junaliput sekä matka- ja taksikortit
- sivistystoimen yhteistoimintaryhmän sihteeri

Monica Smeds, palvelusihteeri
Gsm. 040-126 9297
- suomenkielinen opetustoimi
- ruotsinkielinen opetustoimi
- opettajien rekrytointi

Peruskoulujen yhteystiedot

Lukioiden yhteystiedot