Vuorohoito

Vuorohoidolla tarkoitetaan huoltajien työstä/ opiskelusta johtuvaa ympärivuorokautiseen hoitoon tai päiväkodin normaalien aukioloaikojen (klo 6-18) ulkopuolelle ulottuvaa laajennetun hoidon tarvetta. Vuorohoitoa on arkisin klo 18.00 – 6.00 välillä tapahtuva hoito ja viikonloppuhoito.

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ympärivuorokautista hoitoa tarjotaan Kantvikin päiväkodissa. Päiväkoti palvelee koko kunnan ympärivuorokautisen hoidon tarvitsijoita. Iltahoitoa tarjotaan klo 18.00 - 22.00 Vuorenmäen, Masalan ja Kantvikin päiväkodeissa niille perheille, joilla on iltahoidon tarve. 

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa vuorohoitoa järjestetään tarpeen mukaan.

Ennen vuorohoidon aloittamista päiväkodin johtaja tekee huoltajien kanssa yhteistyösuunnitelman, johon kirjataan hoidontarve. Vuorohoidossa varhaiskasvatus toteutetaan suunnitelmallisesti lapsen tarpeiden mukaisesti hänen ollessaan päiväkodissa. Vuorohoidon ja esiopetuksen järjestämisessä toimitaan esiopetuksen suunnitelman perusteiden mukaisesti huomioiden kuitenkin lapsen pitkien hoitojaksojen tuomat haasteet. Lapsen osallisuus ja oikeus varhaiskasvatuksen mukaiseen toimintaan suunnitellaan hänen arkeensa sopivaksi.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

Suomenkielinen varhaiskasvatus:

Palvelunumero: 050 5774 755

Puhelinneuvonta-ajat:

Maanantai–perjantai klo 8.30–11.00

Sähköposti: varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus:

Sähköposti: smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi

puh. 040 0807 631