Vastaavat työnjohtajat, suunnittelijat ja katselmukset