Tuen tarpeen selvittäminen

Varhaiskasvatuksen laadukas pedagogiikka tukee jo sinällään lapsen kasvua ja kehitystä. Joskus kuitenkin lapsi tarvitsee enemmän tukea. Tuen tarpeesta voi keskustella jo ennen kuin lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa, tai kun lapsi jo on varhaiskasvatuksessa.

Kun haet lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa

Mikäli olet huolissasi lapsen kasvusta, kehityksestä tai oppimisesta voit olla yhteydessä varhaiskasvatuksen palveluohjaajaan (suomenkielinen varhaiskasvatus) tai päiväkodin johtajaan (ruotsinkielinen varhaiskasvatus), kun haet lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa. Merkitse lapsesi tuen tarve myös varhaiskasvatushakemukseen ja liitä siihen mahdolliset asiantuntijalausunnot esim. puheterapeutin tai lääkärin lausunto.

Palveluohjaajan tai päiväkodinjohtajan saatua tiedon lapsesi tuen tarpeesta, hän on yhteydessä laaja-alaiseen varhaiskasvatuksen erityisopettajaan (veo), joka sopii kanssanne tutustumiskäynnin. Käynnin tarkoituksena on keskustella kanssanne lapsesi vahvuuksista ja konkreettisista tuen tarpeista. Saatujen tietojen perusteella lapsellesi järjestetään hänen tarpeidensa mukainen varhaiskasvatuspaikka.

Voit olla yhteydessä myös erityispäivähoidon koordinaattoriin (p. 050 577 4991). Hänen kanssaan voit keskustella lapsen päivittäisistä tarpeista ja varhaiskasvatuksen mahdollisuuksista tukea lasta.

Kun lapsesi on jo varhaiskasvatuksessa

Jos lapsesi on jo varhaiskasvatuksessa ja sinulle tulee huoli lapsesi kehitykseen tai oppimiseen liittyvistä asioista, ole heti yhteydessä lapsesi ryhmän varhaiskasvatuksen opettajaan tai lastenhoitajaan. Huoli voi nousta myös neuvolakäynnin yhteydessä tai lapsesi ryhmän henkilöstöltä. 

On tärkeää, että lapsesi tuen tarve tunnistetaan mahdollisimman varhain ja asioista päästään keskustelemaan yhdessä. Näin ollen lapsellesi voidaan järjestää parhaiten hänen tarvitsemaansa tuki.

Lisätietoja

Suomenkielinen varhaiskasvatus

Stina Simonsson-Raijas
Kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija
050 577 4991

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Koulupsykologi
040 729 0524

Kuraattorien ja psykologien yhteystiedot löytyvät päiväkotien sivuilta