Tonttijaot

Tonttijako on asemakaavassa esitetyn rakennuskorttelin yksityiskohtainen jakosuunnitelma. Tonttijakoa ja sen muutosta laadittaessa on kuultava jakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita.

Tonttijakohakemus (pdf-lomake)

Maankäytön tulosalueen hinnasto 1.3.2021

(ks. erillisen tonttijaon laatiminen, maankäyttö- ja rakennuslaki 82 §)
Hyväksytyt tonttijaot

Viimeisen kolmen kuukauden aikana hyväksytyt tonttijaot:

Lisätietoja:

Otso Kärkkäinen
kunnangeodeetti
puh. 040 126 9794
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Niklas Wickholm
maankäyttöinsinööri
puh. 040 631 6478
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi