Tonttijaot

Tonttijako on asemakaavassa esitetyn rakennuskorttelin yksityiskohtainen jakosuunnitelma. Tonttijakoa ja sen muutosta laadittaessa on kuultava jakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita.

Tonttijakohakemus (pdf-lomake)

Hinnasto (ks. erillisen tonttijaon laatiminen, maankäyttö- ja rakennuslaki 82 §)

Nähtävillä olevat tonttijaot

Ei nähtävillä olevia tonttijakoja.

Hyväksytyt tonttijaot

Vs. kunnangeodeetti on 11.12.2019 hyväksynyt Masalanportin asemakaava-alueen tonttijaon nro 104 (linkki viranhaltijapäätökseen 11.12.2019 § 20).

Yhteystiedot:

Markku Ikonen
kiinteistöteknikko
puh. 040 553 9884
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi