Tonttijaot

Tonttijako on asemakaavassa esitetyn rakennuskorttelin yksityiskohtainen jakosuunnitelma. Tonttijakoa ja sen muutosta laadittaessa on kuultava jakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita.

Tonttijakohakemus (pdf-lomake)

Hinnasto (ks. erillisen tonttijaon laatiminen, maankäyttö- ja rakennuslaki 82 §)

Nähtävillä olevat tonttijaot

Ei nähtävillä olevia tonttijakoja.

 

Lisätiedot:
Otso Kärkkäinen
vs. kunnangeodeetti
040 126 9794
sähköposti:
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi