Tonttijaot

Kirkkonummen kunnassa on ajankohtaisina seuraavat tonttijaon muutokset.

1. Kiinteistöjen 257-488-1-87 ja 257-488-1-1072 omistajien hakemus asemakaavan tonttijaon muuttamiseksi. 

2. Kiinteistöjen 257-488-1-932, 257-488-1-933 ja 257-488-1-1070 omistajien hakemus asemakaavan tonttijaon muuttamiseksi

Tonttijakokarttoihin on merkitty sinisellä värillä alue, jota tonttijaon muutos koskee. Poistuvat tonttien rajat on merkitty tonttijakokarttaan punaisilla risteillä.

Asianosaisilla on oikeus tehdä muistutuksia tonttijakoehdotuksesta. Asianosaisia ovat tonttijaon muutosalueen kiinteistöjen omistajat ja naapurikiinteistöjen omistajat. 

Lisätiedot:
Markku Ikonen
p. 040 5539884
sähköposti:
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi