Tonttijaot

Tonttijaon muutoksia hyväksytty

1.
Vs. kunnangeodeetti on 19.12.2018 § 27 hyväksynyt tonttijaon muutoksen Veikkolassa osalle kunnanosan 5 korttelia 150, tontit 19, 20, 21 ja 22.

2.
Vs. kunnangeodeetti on 19.12.2018 § 28 hyväksynyt tonttijaon muutoksen Veikkolassa osalle kunnanosan 5 korttelia 142, tontit 18, 19, 20 ja 21.

 Hyväksymispäätökset tulevat voimaan välittömästi.

 Kirkkonummella 19.12.2018

 Tontti- ja paikkatietopalvelut

 Asiakirjat:

Tonttijaon muutos 101 (Kortteli 150)

Tonttijaon muutos 102 (Kortteli 142)

 

Lisätiedot:
Markku Ikonen
p. 040 5539884
sähköposti:
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi