Tonttijaot

Tonttijako on asemakaavassa esitetyn rakennuskorttelin yksityiskohtainen jakosuunnitelma. Tonttijakoa ja sen muutosta laadittaessa on kuultava jakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita.

Tonttijakohakemus (pdf-lomake)

Hinnasto (ks. erillisen tonttijaon laatiminen, maankäyttö- ja rakennuslaki 82 §)

Nähtävillä olevat tonttijaot

Ei nähtävillä olevia tonttijakoja.

Hyväksytyt tonttijaot


Kunnangeodeetti on 28.5.2020 hyväksynyt tonttijaon 1. kunnanosan Vesitorninmäen asemakaavan korttelin 451 tonteille 6 ja 7 (linkki viranhaltijapäätökseen 28.5.2020 § 18).


Kunnangeodeetti on 8.6.2020 hyväksynyt tonttijaon 2. kunnanosan Tinanpuiston asemakaavan kortteliin 2061 (linkki viranhaltijapäätökseen 8.6.2020 § 20).


Kunnangeodeetti on 17.6.2020 hyväksynyt tonttijaon 2. kunnanosan Masalan urheilupuiston asemakaavan kortteliin 2009 (linkki viranhaltijapäätökseen 17.6.2020 § 21).

Lisätietoja:

Otso Kärkkäinen
kunnangeodeetti
puh. 040 126 9794
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Niklas Wickholm
maankäyttöinsinööri
puh. 040 631 6478
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi