Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakuntien tehtäviin kuuluvat varhaiskasvatusta, esiopetusta, perusopetusta, toisen asteen koulutusta, ammatillisten kuntayhtymien järjestämää koulutusta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat asiat siltä osin kuin ne koskevat kyseessä olevaa kieliryhmää.

Lautakuntien alaisuudessa toimivat asianomaiseen kieliryhmään kuuluvat kunnalliset ja yksityiset päiväkodit, ja perhepäivähoito, asukaspuistot, leikkipuistot ja kerhotoiminta sekä perusopetusta ja lukiokoulutusta antavat koulut ja oppilaitokset.

Lautakunnat päättävät kieliryhmänsä osalta myös niistä varhaiskasvatuksen ja opetustoimen lainsäädännössä kunnalle määrätyistä tehtävistä, joita ei ole hallintosäännössä määrätty viranhaltijan tehtäväksi.

Jäsen Varajäsen
Pj Tuovi Ronkainen SDP Ulvija Jabbarova SDP
Vpj Pekka Sinisalo ProK Saara Ketola ProK
Johanna Fleming SDP Tero Strand SDP
Nina Bogatenko Vihr Anna-Mari Toikka Vihr
Irja Kekkonen Vihr Lauri Lavanti Vihr
Antti Karkola KOK Carita Vilén KOK
Vesa Tarkkanen KOK Tuomas Wass KOK
Heljä Järä-Isotalo KD Pirjo Salmi KD
Aleksander Polkko PS Arttu Lankinen PS
Heikki Nurmela PS Martin Honkanen PS
Sari Haapasaari Kesk Ilona Tiainen Kesk

Kunnanhallituksen edustaja 2021-2023 Markus Myllyniemi, varalla Tony Björk

Esittelijä: sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen
Sihteeri: hallintosihteeri Monica Smeds