Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii kunnan lakisääteisenä rakennusvalvonta viranomaisena (MRL 21 §) sekä toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja edistää luonnon ja maisemansuojelua kunnassa. Edellisten lakisääteisten erityislakien tehtävien lisäksi lautakunta toimii kunnan määräämänä viranomaisena, ratkaisee ja käyttää kunnan päätösvaltaa:

a. rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella (MRL 137 §)
b. poikkeamisasioissa (MRL 171 §)
c. maisematyölupa-asioissa (MRL 128 §)
d. julkisen ulkotilan valvontaviranomaisena (MRL 167.2 §).

Jäsen Varajäsen
Pj Saara Huhmarniemi vihr Emmi Wehka-aho vihr
Vpj Greger Englund rkp/kd Maiju Sulin rkp/kd
Maija Lounamaa vihr Elina Utriainen prok
Christina Nyström rkp/kd Cenneth Lindström rkp/kd
Robert Karlsson kesk Pirkko Skutnabb kok
Leena Virkki kok Ralf Grönberg kok
Jukka Liimatainen kok Tommi Saranpää kok
Santtu Vainionpää ps Tapio Hartikainen ps
Katja Juuti sdp Tero Koivuranta sdp

Esittelijä: johtava rakennustarkastaja Daniel Grönroos, lupa-arkkitehti Arja K Sihvola, ympäristöpäällikkö Anu Hynninen
Sihteeri: rakennusvalvonnan hallintosihteeri Mirva Sapila