Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii kunnan lakisääteisenä rakennusvalvonta viranomaisena (MRL 21 §) sekä toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja edistää luonnon ja maisemansuojelua kunnassa. Edellisten lakisääteisten erityislakien tehtävien lisäksi lautakunta toimii kunnan määräämänä viranomaisena, ratkaisee ja käyttää kunnan päätösvaltaa:

a. rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella (MRL 137 §)
b. poikkeamisasioissa (MRL 171 §)
c. maisematyölupa-asioissa (MRL 128 §)
d. julkisen ulkotilan valvontaviranomaisena (MRL 167.2 §).

Jäsen Varajäsen
Pj Saara Huhmarniemi vihr Sanni Jäppinen
Vpj Greger Englund rkp/kd Jenny Snellman rkp/kd
Maija Lounamaa vihr Emmi Wehka-Aho vihr
Robert Karlsson kesk Maiju Sulin rkp/kd
Leena Virkki kok Ralf Grönberg kok
Jukka Liimatainen kok Tommi Saranpää kok
Tapio Hartikainen PS Ville Salminen PS
Christina Nyström rkp/kd Cenneth Lindström rkp/kd
Katja Juuti sdp Tero Koivuranta sdp

Esittelijä: johtava rakennustarkastaja Daniel Grönroos, lupa-arkkitehti Arja K Sihvola, ympäristöpäällikkö Sari Soini
Sihteeri: rakennusvalvonnan hallintosihteeri