Pohjoisen Kirkkonummen suunnitteluhankkeet

Urakoiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä voi kysellä kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi.


Hanke: Kaskiniityn ja Lammaskallion alueiden katu- ja rakennussuunnittelu

Kuvaus:

Hankkeessa suunnitellaan Veikkolassa sijaitsevien nykyisten hiekkateiden katu- ja rakennussuunnitelmat. Alueet on numeroitu siten, että Kaskiniitty on alue 13 ja Lammaskallio on alue 14.

Alustava aikataulu:

Tähän mennessä tapahtunut:

Hankkeessa järjestettiin asukastilaisuus marraskuussa 2016.

Hankkeen alustava rakennusaikataulu on vuodet 2019-2020.

Suunnittelu on käynnissä.


Hanke: Juusjärventien tievalaistus

Kuvaus:

Juusjärventielle välille Evitskogintie- Solvegintie suunnitellaan tievalaistus. Tieosuus on verrattain kapea ja mutkainen. Tievalaistuksella parannetaan tieturvallisuutta pimeän aikaan.

SUUNNITELMAN OVAT VALMISTUNEET.

 


Hanke: Veikkolanportin tiesuunnittelu

Kuvaus:

Kohde sijaitsee Turuntien Veikkolan eritasoliittymässä. Tiesuunnitelma laaditaan Veikkolanportin asemakaava-alueelle kaavoituksen tueksi, jotta liikenneväylille ja rakenteille varataan riittävästi tilaa kaavassa. Turunväylältä tulevien ramppien päihin suunnitellaan kiertoliittymät. Hanke on Kirkkonummen kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteinen.

HANKE ON KESKEYTETTY.

Alustava aikataulu:

Suunnitelmat valmiit vuoden 2019 aikana.

Tapahtunut tähän mennessä:

Suunnittelua tukevat maastotyöt tehdään elokuussa 2018.


Hanke: Veikkolan alueen 18 ja Peräläntien katu- ja rakennussuunnittelu

Kuvaus:

Tässä hankkeessa suunnitellaan:

  - Paasitie

  - Peräläntien välillä vt 1 ylikulkusilta - aiemmin rakennettu osuus

Alustava aikataulu:

Tapahtunut tähän mennessä:

Suunnittelu on käynnissä.


Hanke: Kaskelantien pysäköintialueen suunnittelu

Kuvaus:

Kaskelantien varrella sijaitsee päiväkoti ja vanhustenkoti. Tässä hankkeessa suunnitellaan parkkipaikka päiväkodin viereiselle tontille. Parkkipaikkoja on tarkoitus tulla yhteesä 16, joista invapaikkoja tulisi olemaan kaksi. Pysäköintialueen ja päiväkodin aidan väliin laitetaan istutuksia esteeksi.

Alustava aikataulu:

Tapahtunut tähän mennessä:

Suunnittelu on käynnissä.


Hanke: Veikkolan hiekkasiilon peruskorjaus

Kuvaus:

Veikkolan hiekkasiilo Kisapolun varrella kaipaa peruskorjausta. Vuonna 1950- luvulla rakennettu hiekkasiilo on tärkeä osa Veikkolan miljöötä, joten peruskorjaus suunnitellaan niin, että korjauksessa säilytetään hiekkasiilon ulkonäkö alkuperäisenä. Peruskorjaus tehdään laajana, jotta sen käyttö alkuperäiseen tarkoitukseen olisi mahdollista vielä kymmeniä vuosia.

Alustava aikataulu:

Peruskorjaukseen vaadittavat suunnitelmat ovat valmiit vuoden 2018 aikana.

Tapahtunut tähän mennessä:

Hankkeen suunnittelija valittiin kesäkuussa.

Hiekkasiilolla tehtiin rakennetutkimuksia heinä- elokuun vaihteessa.

Rakennus on osoittautunut luultua heikkokuntoisemmaksi ja asetettu käyttökieltoon lokakuussa. Rakennuksen lopullinen kohtalo päätetään myöhemmin.