Pohjoisen Kirkkonummen rakennushankkeet 
Urakoiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä voi kysellä kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi.


Hanke: Veikkolan koirapuiston rakentaminen

Kuvaus: 

Veikkolan uusi koirapuisto tullaan rakentamaan kävelyetäisyydelle Veikkolan keskustasta Impivaarantien,Vartiontien ja Kisapolun rajaamalle alueelle. Koirapuisto on kaksiosainen. Pienten koirien aitaus n. 1300 m2 ja isojen koirien aitaus n. 2900 m2. Syväkeräysastia sijaitsee yhteisessä eteisessä.

KOHDE ON VALMISTUNUT.


Hanke: Hiekkamäen alueen katujen rakentaminen

kuvaus:

Hiekkamäen alue sijaitsee Veikkolan länsipuolella, Turuntien mt 110 eteläpuolella, lähellä kunnan rajaa. Hankkeessa rakennetaan nykyiset tiet kaduiksi, joille tulee kevyen liikenteen väylät ja hulevesiviemärit.Turuntien mt 110 puolella saneerataan nykyinen linja-autopysäkki ja rakenentaan jalkakäytävä ajoradan viereen.

Alustava aikataulu:

Hanke pitäisi valmistua vuoden 2018 loppuun mennessä.

Tapahtunut tähän mennessä:

Rakennustyöt ovat käynnissä. Urakoitsijana toimii Oy Göran Hagelberg Oy.


Katusuunnitelmat alueista 9, 10 ja 11 osa 1
Katusuunnitelmat alueista 9, 10 ja 11 osa 2