Pohjoisen Kirkkonummen rakennushankkeet


Nettisivujamme päivitetään parhaillaan ja niiden rakenne hieman muuttuu. Uusien hankkeiden päivitetyt tiedot tulevat sivuille kevään kuluessa.
Lisätietoa hankkeista: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi
 


Veikkolan rakentamisaikataulu:

Aikataulu


Hanke: Hiekkamäen alueen katujen rakentaminen

kuvaus:

Hiekkamäen alue sijaitsee Veikkolan länsipuolella, Turuntien mt 110 eteläpuolella, lähellä kunnan rajaa. Hankkeessa rakennetaan nykyiset tiet kaduiksi, joille tulee kevyen liikenteen väylät ja hulevesiviemärit.Turuntien mt 110 puolella saneerataan nykyinen linja-autopysäkki ja rakenentaan jalkakäytävä ajoradan viereen.

Alustava aikataulu:

Hanke pitäisi valmistua vuoden 2018 loppuun mennessä.

Tapahtunut tähän mennessä:

Rakennustyöt ovat käynnissä. Urakoitsijana toimii Oy Göran Hagelberg Oy.


Katusuunnitelmat alueista 9, 10 ja 11 osa 1
Katusuunnitelmat alueista 9, 10 ja 11 osa 2